top of page

Sihir nedir, nasıl yapılır?

magic.jpg

Sihir, içinde bulunduğumuz dualite gerçekliğinin bir parçası olarak evrendeki çok katmanlı enerji ağına etki edebilme sanatıdır. Evrendeki,  görülmeyen zihinsel enerji boyutundaki her hareket aslında fiziksel alemde hareketlere yol açmaktadır. Her ne kadar insan zihni yalnızda somut alemi algılıyor olsa da evrendeki maddi-manevi alem arasında bir bütünsellik ve enerji akışı bulunur. Sihir ise yalnızca manevi aleme hükmeden bir sanattır.


Şurası kesindir ki evrende bir dualite var. İçinizde bir kıvılcım, bir ruh var. Fiziksel beden + ruhsal beden = SİZ. Ruhsal beden ve zihinsel enerji boyutunda düşünen ve karar veren, bu kararların sonuçlarını ve hareketlerini fiziksel alemde alan siz. İşte, dualite tüm bu somut-soyut alem arasındaki enerji akışıdır. Sihir ise soyut aleme enerji tohumları ekerek bu tohumların fiziksel boyutta meyve vermesini beklemek sanatıdır.

Adofo, fiziksel boyutta her birimizin oynayacağı bir rol olduğunu ileri sürer. Yaşamın anlamının ne olduğunu bilirsek ruhsal alemimizde bir “enerji bitkisi” ekeriz ve bu enerji bitkisinin bize fiziksel alemde sonuçlar vermesini bekleriz. Esasında “sihir” olarak algıladığımız her şey tıpkı bu enerji bitkisi gibi bir düşünce tohumudur. Zihinsel enerji boyutunda bir yöne doğru ilk hareket ve kıvılcımı başlatma sanatı. Peki bunu yapabilmek için sihre ihtiyacımız var mı? Elbette hayır. Düşünce gücümüzle ve zihinsel enerji boyutunu çok iyi tanımakla aynı hareketi sağlayabiliriz.


Enerji genellikle nötrdür, o ne pozitif ne de negatiftir. Fakat enerjiyi pozitif ya da negatife çeviren onun arkasındaki yük veya niyettir. Evren doğası gereği tarafsızdır ancak dünya düzleminde dualite içinde yaşamakta olduğumuzdan her enerjinin bir yükü var. . İster aydınlık ister karanlık, pozitif veya negatif, gündüz veya gece, siyah veya beyaz vb. Enerjinin ardındaki amaç zarar, incinme, bölünme, fethetmek, yok etmek veya içerideki birini etkilemek olduğunda işte o zaman enerji negatif ya da pozitif olmak üzere şekil alır. Sihir ise enerjinin genellikle karanlık yönüyle ilgilenir. Bunlara Karanlık Enerjiler veya kara büyü diyoruz. Bu enerjiler kendi enerji sistemlerimizde iyi rezonansa girmez. Ruh, doğası gereği pozitif, genişleyen, iyileştirici ve birleştiricidir ve bu nedenle kara enerjiler veya kara büyü ve sihir sistemlerimize girdiğinde bizi hasta ve dengesiz hissettirir. Bu karanlık enerjiler ruhu gölgede bırakır.

Sihir enerjisi nötrdür ve yok edilemez ancak dönüştürülebilir. Bu günlerde giderek daha fazla bu karanlık enerjileri sihir yoluyla başka insanların üzerine yoğunlaştırmaktadır. Tüm bu işler insanoğlunun haset, kıskançlık, aç gözlülük ve ego gibi şeytani duygularından kaynaklanmaktadır. Evet, yine nereye vardık? Kötülüğün ve tüm karanlık işlerin efendisi şeytana. İşte bu yüzdendir ki tüm sihir ve kötü enerji işlerini ve onun doğasını besleyen şeytandır.


Sihir, kara büyü, ruhlar, cinler ve tüm bu şeytani güçlerinin bir araya geldiği boyut kara enerji boyutudur. Tüm kutsal kitaplar bu işleri ve şeytani uğraşları yasaklamış ve haram kılmıştır. Fakat yine de insanoğlunun egosu ve hırsları onu bu işlere yöneltir. Kara büyü yükselişte iken tehlikelidir ve kişinin sağlığını ve refahını yok edebilir. Ayrıca insanın içindeki karanlığı ve şeytani enerjiyi besler.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Kara büyü bir cadı sanatıdır. Cadı her ne kadar bir dişil ifade gibi algılansa da bazen bir erkeğe de cadı denebilir. Bu işlerle uğraşan herkes karanlık enerji aleminin bir cadısıdır. Geleneksel olarak cadı doğaüstü güçlerini veya sihri kötü işler için kullanan kimsedir.


Peki sihir nasıl yapılır? Elbette öncelikle ne yapılacağına niyet edilir ve bu enerji boyutuna girilir. Her ne kadar bu öyle uçağa atlayıp başka bir yere gitmek kadar kolay olmasa da bazı insanlar için oldukça kolaydır. Şunu söyleyeyim ki bu zihinsel enerji boyutu 5 duyu organımızla algılayamadığımız ve maddenin etkisinden uzak bir boyuttur. Bu boyutta fiziksel alemin hiçbir kuralı geçerli değil. Yer çekimi, zaman, mekan kavramlarının hiçbirinin olmadığı bir boyut. Yalnızca zihinsel enerji!


Sihir yapabilmek için öncelikle bu boyuta girmeyi bilmeli ve içimizdeki hareketsiz güçlerle iletişime geçmeyi öğrenmeliyiz. Herkes bir nevi iç dünyasıyla bağlantı içerisindedir ve farkında olmasa da uzaktan maddeye etki eder. Fakat, sihir yapan ve cadı olarak adlandırdığımız kişiler bu güçlerle çok sık pratik yapmış ve güçlerini geliştirmiş kişilerdir. Evrendeki çekim yasası aslında bir büyüdür ve bilinçaltımızın çekme gücüyle ilgilidir. Büyücüler ise evrendeki bu çekim yasasını keşfetmiş ve bu güçlerini ilerletmiş kişilerdir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page