top of page

SEVGİ BÜYÜSÜ TUTAR MI?

magic.jpg

Sevgi büyüsü gerçekten tutar mı?

Sevgi büyüsü bazı araç gereçleri ve beyin gücünü kullanarak bir partneri yakınlaştırma ya da bağlama çabası ve ritüelidir. Bu büyü tarzında amaç iki taraf arasındaki bağı güçlendirmek ve bir partnerin diğerini kendine yakınlaştırmaktır.

 

Kuantum teorisi enerjiyi ayırmanın ve iyonlara dönüştürmenin mümkün olduğunu söyler. Sevgi büyüsü de bu gizli ve görünmeyen enerjiyi kullanarak yapılan bir işlemdir. Burada bazı objeler kullanarak seansın görselleştirilmesi dolayısıyla beynin çekim gücünün arttırılması bir taktiktir.

 

Sevgi büyüsü bilinç, duygular, düşünceler ve tüm bunların oluşturduğu enerjik güçler aleminde gerçekleşen bir büyüdür. Tüm bu enerjiler yaşam gerçekliğimizi oluşturur. Dolayısıyla, bu enerjiler alemine girerek bazı değişiklikler yapmak fiziksel düzeyde de bazı değişiklikler yol açabilir. Tüm bu enerjilerin bazıları bilincimiz tarafından emilirken bazıları bizim için titreşim haline gelebilir. Bazı büyücüler bu titreşimlerin “hayalet” olan olduğuna inanırlar. Örneğin, savaş alanları ve çok eski evler genellikle “perili” olarak düşünülür. Bunun sebebi geçmişten yankılanan enerjik güçlerin hala o evde yükseldiğine inanılmasıdır.

Genellikle sevgi büyüleri çift objelerle ve bu objeleri birbirine yakınlaştırarak ya da bağlayarak yapılırlar. Çift obje kullanılmasının en büyük sebebi her bir objenin bir partneri temsil ettiğine inanılmasıdır. Bu işlemle yin-yang olarak iki enerji oluşturulur. Buradaki amaç arzunun görselleştirilmesi ve yapılan büyünün etkisinin arttırılmasıdır.

 

Sevgi büyüsü yapan kişiler daha doğrusu büyücüler aslında kozmik savaşçılar gibidir. Evrenin gücünü keşfetmiş ve kullanmayı bilen kişilerdir. Kozmik enerjileri kullanarak yapılması ve yapılmaması gerekenleri iyi ölçüp tartan kişilerdir. Evrendeki elementleri ve bu elementlerin birbirileriyle olan ilişkilerini çok iyi anlar ve bu gizli güçleri hesap ederek çalışırlar.

Sevgi büyüsü tutar mı?

Cevap evet ve hayır. Bu tamamen yapan kişiye, onun beyin gücüne, ne kadar görselleştirme yapabildiğine ve becerisine kalmış bir iştir. Bazıları sevgi büyüleriyle ömrünü geçirir ve hiçbirini tutturamaz fakat bazıları da bir kez büyü yapar ve büyü tam anlamıyla tutmuştur. Aslında, kişinin sahip olduğu bu enerji alemi yetenekleri genellikle doğuştandır. Halk arasında “nefesi kuvvetli” dediğimiz hocalar aslında bu aleme hakim olmayı öğrenmiş ve yaptıkları büyüleri tutturan hocalardır. Sevgi büyüleri için de aynı şey geçerli.

 

Sevgi büyülerini tutturmak için öncelikle doğru araç gereçleri seçmek, güzel görselleştirme yapmak, inanmak ve en önemlisi tüm bunları bir araya getirme becerisine sahip olmak gerekir. Büyü yapmak tıpkı yemek yapmak gibidir. Yanlış malzeme kullanımı ya da yemeğin yanlış şekilde yapılması yemeğin kötü olmasına yol açacaktır. Her elin yaptığı yemeğin tadının farklı olması gibi her büyücünün de kendi tarzı vardır ve kendi enerji alemine hakimdir. İki büyücünün aynı işlemi yapması sonucu birininki tutabilir, diğerininki tutmayabilir. Bu tamamen bir beyin enerjisi kullanma yeteneğidir.

 

Büyünün tutup tutmaması aynı zamanda inançla da alakalıdır. İnanılmadan yapılan hiçbir büyü tutmaz. Beynimiz yalnızca inandığı şeyler için emir verir. Bu yüzden fiziksel alemde yalnızca “inanıyorum” diyerek inandığımızı sanıyorsak büyümüz tutmaz. Enerji aleminde gerçekten inanıyor olmak oldukça zordur. Kuşkusuz bir şekilde inanarak bir işlemi yapıyorsan başarılı oluruz. Görselleştirme de beyin gücünü ve inancı arttırmak amacıyla yapılır.

Görselleştirmeye birkaç örnek verelim: Bir elma alıp ikiye bölünür, elmanı çekirdeği kalbi temsil eder. Elmanın bir yarısı bir partner, diğer yarısı diğer partnerdir. Bu ikiye bölünmüş elma tekrar birleştirilir ve bağlanır. Her büyücü kendi dini inancına göre farklı dualar okuyabilir ya da sözler söyleyebilir. Tüm bu dua ve sözler inancı arttırma ve görselleşmeyle bütünleşmek içindir. Her zaman elma kullanılmak zorunda değildir. Bazen bir kilit ve onu kilitleyen anahtar, iki bez bebek ya da farklı çift objeler kullanılabilir. Tüm bunların amacı görselleştirmeyi güçlendirmektir.

 

Bazı sevgi büyülerinin tutmaması büyü yapılan kişinin manevi duvarıyla ilgilidir. Büyü yapacağınız kişinin maneviyatı da oldukça önemli. Bazılarının manevi duvarı o kadar kalın ve güçlüdür ki büyü yaparken resmen karşınızda delinmez ve aşılmaz bir duvar bulursunuz. Bu tip kişilerin genellikle falları da çıkmaz. Bunun sebebi bu manevi duvarın kalın olması ve kişinin iç dünyasıyla bağlantı kurmanın zor olmasıdır.

 

Sevgi büyüsünde bir başka dikkat edilmesi gereken unsur da hangi objenin kimi temsil edeceğine önceden karar vermektir. Rastgele baştan savma yapılan büyüler tutmaz. Objelerin temsil ettikleri kişiye ait olmaları ya da onları hatırlatan sıfatlara sahip olmaları da büyünün gücünü arttırır. Örneğin, bez bebeklerle sevgi büyüsü yapılıyorsa bez bebekler temsil ettikleri kişilere benzetilmelidir. Yine buna benzer şekilde kilit büyülerinde uzun olmasından dolayı anahtar erkeği, çukur olmasından dolayı kilit kadını temsil eder. Burada, anahtarın kadını kilidin de erkeği temsil ettiği var sayılırsa görselleştirme güçlü olmayacaktır ve büyü başarısız olabilir. Yine, yapılan bez bebek büyüsünde bebek temsil ettiği kişiyi anımsatmıyorsa görselleştirme olmaz ve büyü tutmaz.

 

Semboller büyüde hayati rol oynarlar. Bize bir şeyi ya da birini hatırlatmak zorundalardır. Görselleştirme olmadan yalnızca beyin gücüyle büyü yapmak çok güçtür. Beyin vücudumuzda kontrol edilmesi en zor organımızdır. Kollarımız ve bacaklarımızı çok kolay kontrol edebiliriz fakat beynimize bir şey yaptırmak bundan çok daha zordur. Beyin gücünün arttırılması için büyü yapılan kişinin fotoğrafının kullanılması da gerekir.

Bazı sevgi büyüleri neden tutmaz?

Sevgi büyülerinin tutmamasında genellikle büyük resmi görememek ve bir yerlerde hata yapmak yatar. Ya kullanılan sembol veya araç gereçler yeterince görselleştirme yapmamızı sağlamıyor ya da beyin gücümüz büyü yapacak kadar geliştirilmemiş. Büyü internetten yemek tarifi yapar gibi malzemeleri alıp birbiriyle etkileşim halinde kullanarak yapılan bir işlem olmamalı. Öncelikle bu işte ustalaşmalı ve büyü yapacak zihinsel enerji olgunluğuna erişmeliyiz. Aksi taktirde bu doktor olmayan birinin ameliyata girmesine benzer.

 

Sevgi büyüsü tutmamasında bir diğer neden yanlış objeleri yanlış yere koymaktır. Sevgi büyülerinde ve ayırma büyülerinde birbirine zıt iki eylem esastır. Objeleri yakınlaştırma ve objeleri uzaklaştırma. Bütün sevgi büyülerinin özü budur. Bir büyücü ya iki objeyi yakınlaştırır, bağlar ya da yapıştırır ya da bir daha bir araya gelmesinler amacıyla uzaklaştırır. Sevgi ve ayırma büyüleri birbirine zıt büyülerdir. Dolayısıyla, bağlama yerine ayırma ya da ayırma yerine bağlama yaparsak yine görselleştirmede hata yapmış oluruz ve büyü tutmaz.

 

Sevgi büyüsü yaparken birleştirilmiş objelerin aynı yerde (aynı kavanoz, aynı kutu, aynı mezar vs.) toplanması büyü ilminde bağı güçlendirici unsur olarak görülür. Bunun tam zıttı olarak, iki objenin birbirinin zıt kutbu olan mekanlara (biri bir mezarın ayağına diğeri baş ucuna, iki farklı akan suya, biri bir şehre diğeri başka bir şehre vs) götürülüp bırakılması da ayırıcı unsurdur. Tüm bu  unsurları göz ardı ederek yapılan işlemlerde başarı sağlanmayabilir.

Büyü tutar mı tutmaz mı diye merak edenlere bir başka eklemek istediğim de büyünün yapılacağı zamanı iyi seçememenin de seansı negatif etkilemesidir. Sevgi büyüleri genellikle astrolojide sevgi tanrısı Venüs saatlerinde yapılır. Diğer saatlerde yapmanız seansınızın gücünü azaltabilir. Sevgi büyüsü tüm bu unsurları bir araya getirerek ve oyunu kurallarına göre oynayarak yapılırsa tutar. Fakat yine de tüm kurallar dikkate alınsa bile beyin gücü az olan birinin yaptığı sevgi büyülerinin tutmama olasılığı oldukça yüksektir.

 

Sevgi büyüsünün tutması manevi düzeyde işlerin nasıl döndüğünü anlamamızdan da geçer. Oyunu kurallarına göre oynamalı ve bu enerji alemine hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Manevi düzeyse büyü evrendeki etki-tepki yasasıyla da ilgilidir. evrene verilen her eylemin karşılığı olarak evren de bize ona eş değerde bir enerji verir. Bu yasa sadece fizikte değil, genel olarak da geçerlidir. Verdiğimiz her şey farklı zamanda bize geri dönecektir.

 

Yapılan sevgi büyüsü ya da diğer büyülerin tutmaması bazen eskiyi atıp yeniyi alamamayla bağlantılıdır. Büyü seanslarını yaptığımız bu fiziksel enerji aleminde şunu anlamalısınız: yeni bir bilinç, yeni bir gerçeklik ya da yeni bir farkındalık istiyorsanız eskiyi tamamen temizlemelisiniz. Bir binanın üzerine başka bir bina dikilmez. Eski binayı yıkıp arsanın temizlenmesi gerekir. Bir çok büyücünün en sık yaptığı hata budur. Eskiyi temizlemeden yeniyi getirmeye çalışır ve başarısız olurlar.

 

Bazı sevgi büyülerinin tutmama sebebi odaklanma sorunudur. Büyüyü yapan kişi doğru şekilde amacına odaklanmaz. Büyüyü gece (herkes uyuduğunda) karanlıkta ve sessiz ortamda yapmamızın sebebi odaklanmayı arttırmaktır. Sessiz bir ortamda yalnızca arzunun zikredilmesi arzuya odaklanmayı arttırır. Bir büyücü tüm bunları birleştirerek seanslarını gerçekleştirmelidir.

 

Hepimizin içinde gizli güçler var! Onları uyandırabiliriz ve kullanmamız için uygun hale getirilebilirler. Enerji transferi, meditasyon ve alıştırmalarla onlara ulaşılabilir. Fakat, bu güçler bazılarında fazla bazılarında azdır. Bu tıpkı yetenekli ya da yeteneksiz olmaya benzer. Nasıl, şarkı söyleyecek ya da resim yapacak yeteneğe sahip olanlar ve olmayanlar varsa gizli güçleri olanlar ve olmayanlar da vardır. Eğer büyü yapacak gizli güçlere sahip değilseniz vaktinizi bu alemde boşuna harcarsınız ve yaptığınız büyüler tutmaz.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page