top of page

SEVGİ BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

magic.jpg

Sevgi büyüsü nasıl yapılır?

Sevgi büyüsü doğanın gizli güçlerini ve görünmeyen boyutlarını kullanarak uzaktan arzuladığımız bir kişiyi çekme yöntemidir. Bu büyü tarzında amaç iki taraf arasındaki bağı güçlendirmek ve bir partnerin diğerini kendine yakınlaştırmaktır.

 

Kuantum teorisi enerjiyi ayırmanın ve iyonlara dönüştürmenin mümkün olduğunu söyler. Sevgi büyüsü de bu gizli ve görünmeyen enerjiyi kullanarak yapılan bir işlemdir. Burada bazı objeler kullanarak seansın görselleştirilmesi dolayısıyla beynin çekim gücünün arttırılması bir taktiktir.

 

Sevgi büyüleriyle ilgili anlamamız gereken bir şey de yaşamımızı yalnızca fiziksel alemimizin etkilemediği olmasıdır. Bilincimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve tüm bunların oluşturduğu enerjik güçler aslında yaşam gerçekliğimizi oluşturur ve fiziksel düzeyde bizim için bir şeyleri değiştirebilecek ve etkileyebilecek güçtedir. Dahası, birçok düşünce bilincimiz tarafından emilirken diğerleri bizim için titreşim haline gelebilir. Bazı büyücüler bu titreşimlerin “hayalet” olan olduğuna inanırlar. Örneğin, savaş alanları ve çok eski evler genellikle “perili” olarak düşünülür. Bunun sebebi geçmişten yankılanan enerjik güçlerin hala o evde yükseldiğine inanılmasıdır.

 

Sevgi büyülerinde genellikle çift ya da zıt objeler kullanılır. Bunun sebebi yin-yang enerjisini arttırmak bu zıtlığı görselleştirerek vurgulamaktır. Örneğin, birbirini tamamlayan bir anahtar bir de kilit sevgi büyüsünde en çok kullanılan araçlardandır. Anahtar uzun bir obje olmasından dolayı erkeği (eril enerji) kilit ise oyuk olmasından dolayı kadını (dişil enerji) temsil eder. Bu tip büyülerde bir kilit bir anahtarla kilitlenirse o kilit o anahtar tarafından açılmadığı sürece o kişinin kalbinin kilitlendiğine inanılır.

 

Sevgi büyüsü bir nevi doğanın gücünü insanın eline alma sürecidir. Gizli çalışmalarla ve enerji boyutunda bir zihnin başka bir zihni çekmesi sağlanabilir. Aslında bu gizli boyuttaki çekim kuralı sadece sevgi büyüleri için değil tüm büyü çeşitleri için geçerlidir. Bazıları kendilerine zenginliği ya da ermek istedikleri muratlarını çekerler. Sevgi büyüsü bu çekim büyülerinin yalnızca bir dalıdır.

Yukarıdaki kilit örneğinin dışında sevgi büyülerinin yapılabileceği bir çok çeşit ve ritüeller vardır. Bunların hemen hemen hepsinde çift ve zıt objeler (eril-dişil gizli güçler) kullanılır. Örneğin, iki koyun kalbi, 2 sembolik kalp, 2 anahtar, 2 bez bebek (voodoo büyüsü) 2 yumurta bir anahtar ve bir kilit veya bağlanması gereken iki ip (bazen de bağırsak). Tüm bu objelerin genellikle çift kullanılmasının sebebi birinin erkeği diğerinin dişiyi temsil ediyor olmasıdır.

 

Büyücüler aslında kozmik savaşçılardır. Evrenin gücünü keşfetmiş ve kullanmayı bilen kişilerdir. Kozmik enerjileri kullanarak yapılması ve yapılmaması gerekenleri iyi ölçüp tartan kişilerdir. Evrendeki elementleri ve bu elementlerin birbirileriyle olan ilişkilerini çok iyi anlar ve bu gizli güçleri hesap ederek çalışırlar.

 

Evrendeki etki-tepki yasası gereği evrene verdiğimiz her hareketin kendisine eş değerde fakat farklı bir hareketle karşılaşırız. Bir deney yapmak isterseniz, yolda giderken birine gülümseyin, bu hareketin karşılığında mutlaka karşı bir hareket göreceksiniz. Size ya geri gülümseyecektir, ya surat asacaktır ya da daha farklı bir tepki verecektir. Kısacası, insanlara yaptığımız her hareketin karşılığında onlardan bir hareket alırız. İşte insan beyni ve bilinçaltı da bu şekilde davranmaktadır. Verdiğiniz her enerjinin karşılığında o bilinçaltından enerji alırsınız.

Sevgi büyüleri etkili midir?

Büyü yapımında bilinmesi gereken diğer bir kural genellikle zıt gizli güçlerin kullanımı kuralıdır. Bağlama büyülerinde 2 obje birbirine yakınlaştırılır ya da bağlanır, ayırma büyülerinde ise bu işlemin tam tersi 2 obje birbirinden ayrılır ve genellikle bir mezarlıkta biri bir mezarın ayak ucuna diğeri başına gömülür. Genellikle “bu iki yumurta nasıl birleşemiyorsa, falan ve falan kimse de asla birleşemesin” gibi sözler ve ritüeller uygulanır. Kişi amacını beyninin gücüyle ve görselleştirerek uygulamaya çalışmaktadır. Fakat ne kadar başarılı olur? Bu tamamen onun beyin gücüne bağlı. Evet, başarılı olabilir, hiç etki de etmeyebilir.

Dünyada başarı elde etmek için yapılan farklı dualar ve dini inançlar vardır. Büyüyle uğraşan herkes kendi dini inancına göre çalışmalar yapan ve dualar okur.Dünyada başarıyı manipüle etmek için ritüeller yapmaya çalışan farklı dualar ve dini inançlar vardır. Sevgi büyüleri çok eski devirlerden beri insanlara cazip gelmiştir fakat bu büyünün sonuçlarını da düşünmek gerekir.

Sevgi büyüsü çeşitleri nelerdir?

Sevgi büyülerinin bir çok çeşidi bulunmaktadır. Yukarıda da bahsettiğim gibi hemen hemen tüm sevgi büyülerinde her iki partneri de temsil eden bir obje kullanılır ve bu objeler birbirine yapıştırılır, yakınlaştırılır ya da bağlanır. Örneğin, her iki partner için bir bez bebek yapılır ve bu bez bebeklerin o kişileri temsil ettiğine inanılır. Bez bebekler birbirine bağlanarak bir yere gömülür ya da bir yerde saklanır. Bu bebeklerin bağı çözülmediği sürece o kişilerin bağlı kalacağına inanılır. Ya da 2 farklı obje birbirine yakınlaştırılarak muhafaza edilir.

 

Bazı sevgi büyülerinde elma kullanılır. Elma eski devirlerden beri sevgi büyülerinde en çok kullanılan meyvelerdendir. Elmanın çekirdeğinin kalbi temsil ettiğine inanılır. Bir elma ikiye bölünür ve tekrar birleştirilir. Her yarısının bir kişiyi temsil ettiğine inanılır. Bu büyü ya da diğer sevgi büyüleri genellikle dolunay günlerinde ayın en çok belirgin olduğu zamanlarda yapılır. Görselleştirmenin güçlendirilmesi için her iki partnerin fotoğrafları da elmanın içine yerleştirilebilir.

Bazı sevgi büyüsü çeşitleri bir partnerin diğerine bir şey yedirmesi ya da içirmesiyle yapılır. Hatta adet kanı büyüsü yapanlar bile olmuştur. Partnere okunmuş bir büyülü su ya da tatlı bir şey yedirilirse sihrin o kişinin vücuduna aynı zamanda ruhuna girdiğine inanılır. Elbette tüm bunları bilimin ya da quantumun kanıtlaması gibi bir durum söz konusu değildir asla olmayacaktır da. Fakat yer yüzünde bir çok insan sevgi büyüsü ritüellerine inanır ve uygular.

 

Bir başka sevgi büyüsü çeşidi de koyun kalbi kullanılarak yapılan büyüdür. Bu büyünün islami versiyonu koyunun kalbine 40 iğne saplanması ve her iğneye bir Yasin okunmasıdır. Fakat farklı dinlerde de bu büyü çokça kullanılmıştır. Bu büyüde koyunun (erkek için koç kalbi kullanılır) kalbinin o kişinin kalbini temsil ettiğine inanılır. Genellikle büyülü kalp bir mezara ya da kora gömülür.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Sevgi büyüsü nasıl etki eder?

Sevgi büyüleri fiziksel alemin dışındaki enerji aleminde gerçekleşir. Heceleme, konsantre olarak okuma, semboller ya da araç gereçlerle görselleştirme gibi uygulamalar aslında beyin gücünü arttırmak ve arzu edilen işin olmasını sağlamak içindir. Çünkü, bir büyü ne kadar iyi görselleştirilir ve ne kadar inanılarak yapılırsa o kadar etkili olacaktır.

 

Sevgi büyüsü gerçekten etki eder mi?

Cevap hem evet hem de hayır. Bu tamamen işlemi yapan kişinin beyin gücüne, kullandığı araç gereçlere, görselleştirme ve ritüel okumalardaki başarısına bağlıdır. Büyünün başarısı için inanç şarttır. Peki sadece “inanıyorum” demek yeterli mi? Elbette hayır. Ruhsal boyutta inanmak fiziksel boyutta inanıyorum demekten çok daha derin bir beceridir. Büyü yapan kişinin o işin olacağına dair hiçbir şüphesinin olmaması gerekir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Sevgi büyülerinde bilmeniz gereken bir şey vardır. Büyü yapacağınız kişinin maneviyatı da oldukça önemli. Bazılarının manevi duvarı o kadar kalın ve güçlüdür ki büyü yaparken resmen karşınızda delinmez ve aşılmaz bir duvar bulursunuz. Bu tip kişilerin genellikle falları da çıkmaz. Bunun sebebi bu manevi duvarın kalın olması ve kişinin iç dünyasıyla bağlantı kurmanın zor olmasıdır.

YORUMLAR:

bottom of page