top of page

MUSKA ZARARLI MIDIR?

magic.jpg

Muska zararlı mıdır?

Arapçası “nüsha” olan muska içinde , içinde Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ya da duaların bulunduğu, insanları manevi hastalıklardan kurtaracağına inanılan telkin amaçlı kullanılan uygulamaya verilen isimdir. Muska genellikle küçük bir kağıt üzerine yazılsa da bazen deri ya da daha farklı materyaller üzerine de yazılabilir. Her ne kadar iyi işler için kullanılması gerekse de kötü niyetli insanlar tarafından da kullanılmaktadır. Peki muska zararlı mıdır?

Muska işlerine girmeden önce evrendeki etki-tepki yasasını asla unutmamalısınız. Evrene verdiğiniz her enerjiye eş değerde ve onun tam tersi bir enerji size geri dönecektir. Bir başka deyişle, yaptığınız eğer bir kara büyü ise bu büyünün tesirine eş değerde negatif enerji de size geri dönecektir. Bu yüzden asla girişmemeniz gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Bir başka deyişle, muska iki tarafı keskin bir kılıçtır. Karşı tarafa verdiği zararın aynısını size de getirir.

Muska yapmayı öğrenmek isteyen kişilerin asla unutmaması gereken bir başka husus muska yapmak harflerin, sayıların, esmaların ve tüm bunların bağlı olduğu ruhanilerin isimlerinin yazılıp zikredilerek başarılı olunabilecek kadar basit bir uğraş değildir. Bu ilmin kendisine has bazı kural ve kaideleri vardır ve kesinlikle bunlara uyulması gerekiyor. Şöyle düşünün, nasıl bir arabada bir parça kusurlu olduğunda araba çalışmaz ya da sorunlu ise bu sistemde de tüm parçaların kusursuz bir şekilde kurulması gerekmekte. Yapılacak işin saati, o saatin melekleri, hangi işin hangi saatte yapılması gerektiği, biraz astroloji ve gezegenleri tanımak da bu işte başarılı olmak için gerekli.

Yukarıdaki paragrafı farklı bir şekilde açıklamak istiyorum. Bilmediğiniz halde muska işlerine girişirseniz kendiniz için de her şeyi berbat edebilirsiniz. Çünkü manevi alemi çok iyi tanımadan ve bu alemin yasalarını bilmeden sadece internetten ya da muska kitaplarından yemek tarifi bakar gibi bu aleme balıklama dalar ve seanslar yapmaya başlarsanız yaptığınız büyü işe yaramadığı gibi ters de dönebilir. Bir çok kişinin şikayeti örneğin aşık etmek istedikleri kişiye muska yazıp aşık etme yerine tam tersine bu kişiyi kendilerinden soğuttukları hatta kendileri deli divane aşık oldukları, günün 24 saati onu düşündükleri yönündedir. Demek ki muska yapmak sadece şekil çizip çevresine birkaç harf yazmak kadar basit bir iş olsaydı bu insanlar böyle sorunlar yaşamazlardı.

Muskanın zararları:

Tıpkı her ilacın etkisi olup yan etkileri olduğu gibi muskanın da karşı tarafa etkileri kadar size de etkileri olacaktır. Her şeyden önce bu ilim cinler alemi ve zihinsel enerji boyutunda tecrübe edilen bir iştir. Fakat fiziksel boyutta yaşamımızda bazı değişikliklere yol açar. Fakat yaşamımızdaki bu enerji boyutu bilinçsizce dokunulmaması gereken bir alandır. Bazen hayatımıza güzel değişimler getirmeye çalışırken tüm ayarları bozabilir ve uğursuzluklarla karşılaşabiliriz.

Bu ilim insanlarda önce cinler alemi (ruhlar alemi) kanunlarını kapsar. Şunu da belirteyim ki şu anda yaşamış olduğunuz fiziksel alem (dünyevi alem) aslında yalnızca manevi alemin etkileri ve sonuçlarıdır. Manevi alemde düşünür ve inanırız ve o alemdeki herşeyin sonucu dünyevi alemde elde ettiklerimizdir. Fakat bu alemde başarılı olabilmek için öncelikle onu tanımalı ve kurallarını öğrenmeliyiz. Orada işler içinde bulunduğumuz manevi alem gibi ilerlememektedir. Muska yapmak eline bir kağıt kalem alıp muskadaki şekli çizip harfleri yazmak değildir. Öncelikle içine girilen alem çok iyi tanınmalı ve oyun o alemin kurallarına göre oynanmalıdır.

İçinde bulunduğumuz evren çok katmanlı enerji ağında içinde barındırdığı her şeyi birbirine bağlar. İnsan zihninin izole olarak algıladığı her şey aslında bu evrensel bütünlüğün bir parçasıdır. Dolayısıyla, bir nesnede ya da bu ağın bir noktasında yapılan bir değişiklik enerji ağının bütünselliğini etkiler. Muska ise bazı ruhani meleklerin ve beyin gücünün yardımı ile bu enerji aleminde bazı değişikliklerin olmasını sağlamaktır. Bu enerji alemindeki değişiklikler daha sonra fiziksel alemimizi de etkileyecektir.

Evrendeki bu enerji akışı muska ile etkilenebilir, olmayan bir parça eklenebilir, olan çıkartılabilir, muska öğrenilebilir ve dünyayı etkileyebilir. Fakat, muskanın içsel ve 5 duyu organımızla algılayamadığımız manevi alemin bir çalışması olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolayısıyla, muska yapacak güce erişebilmek için öncelikle bu alemi tanımalı ve ona hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Her alemin kuralları olduğu gibi manevi alemin de kuralları vardır ve oyunu bu alemin kurallarına göre oynamalıyız.

Muska içimizdeki hareketsiz güçlerle iletişimdir. Aslında her insanın bir büyücü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herkes bir nevi iç dünyasıyla bağlantı içerisindedir ve farkında olmasa da uzaktan maddeye etki eder. Fakat, büyücü olarak adlandırdığımız kişiler bu güçlerle çok sık pratik yapmış ve güçlerini geliştirmiş kişilerdir. Evrendeki çekim yasası aslında bir büyüdür ve bilinçaltımızın çekme gücüyle ilgilidir. Büyücüler ise evrendeki bu çekim yasasını keşfetmiş ve bu güçlerini ilerletmiş kişilerdir.

Muskanın bir çok çeşitleri vardır. Bazıları çağırma ve davet etme muskaları, bazıları uzaklaştırma muskaları, bazıları ise kilitleme muskalarıdır. Bu muskalarda amaç bir şeyi kendine yakınlaştırma, kendinden uzaklaştırma ya da bir yerde sabit hareketsiz kalmasını sağlamadır. Genellikle zenginlik, para ve şöhret için yapılan muskalar davet etme muskalarıdır. Aslında burada yapılan şey zenginliği beyin gücüyle kendine çekmekten başka bir şey değildir.

Muska ile ilgili doğru bilinen yanlışlar:

Bir çoğu muskanın sanki evrene emir veren ve bir işin olmasını kesinlikle sağlayan bir doğaüstü mucize olduğu konusunda yanılmaktadır. Asla unutmamalısınız ki muska yalnızca arzulanan yönde bir hareket yapabilir fakat bir işin kesin ve net bir şekilde olmasını asla sağlamayacaktır. Arzu ettiğiniz alanda iyileştirmeyi hızlandıracak ve engelleri ortadan kaldıracaktır. Yine de bir işin olmasında muska hiçbir zaman tek başına yeterli olmaz.

Bir muskanın başarılı olması için daima sizin de kendi değişim ve dönüşümünüzle bunu desteklemeniz gerekir. Mevcut sorunlar ve engeller bir işin olmasını engelliyorlarsa sadece muska yaparak o işin olmasını sağlayamazsınız. Öncelikle bu sorunların ve engellerin ortadan kaldırılması gerekir.

Hepimiz aynı maddi dünyanın ayrılmaz parçalarıyız. Fakat hepimiz göremediğimiz ve sadece hissettiğimiz manevi bir bütünlüğün etkileri altında yaşamaktayız. Maddi dünyada olduğu gibi manevi alemde de hepimiz birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla, fiziksel alemde bir şeyleri değiştirmek istiyorsak öncelikle bağlı olduğumuz bu içsel alemde değiştirmeye çalışmalıyız. Bazen yalnızca çekirdek bir düşüncenin ya da bir davranışın değiştirilmesiyle aslında muskanın bize vereceği etkiden çok daha fazlasını görebiliriz. Öncelikle, bunu anlamalıyız.

Muska tarafsız bir araçtır. İnsanların elinde iyi ya da kötü amaçlar için kullanılabilir. Önemli olan büyücünün niyeti ve motivasyonu. Muska atom enerjisi gibi bir araçtır. Bize ışık verebilir ancak kötüye kullanıldığı zaman yıkıcı olabilir. Yıkıcı ya da başka insanların hayatlarında negatif etkilere yol açacak muskaları asla yapmamalıyız. Aksi taktirde bu muskalar bize zarar verecektir.

Hepimizin içinde gizli güçler vardır! Onları uyandırabiliriz ve kullanmamız için uygun hale getirilebilirler. Bu gizli güçleri kullanarak enerji transferi yapabilir ve olmayacak bir işin olmasını sağlayabiliriz. Fakat bu güçleri daima iyi işler ve yaşamımızda pozitif sonuçlar alma amaçlı kullanmalıyız. Bir hastalığı iyileştirmek ya da kötüye giden bir sürecin iyiye gitmesini sağlamak için bu enerjileri kullanabiliriz.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page