top of page

MUSKA NASIL YAPILIR?

magic.jpg

Muska nasıl yapılır?

Muska yapmak harflerin, sayıların, esmaların ve tüm bunların bağlı olduğu ruhanilerin isimlerinin yazılıp zikredilerek başarılı olunabilecek kadar basit bir uğraş değildir. Bu ilmin kendisine has bazı kural ve kaideleri vardır ve kesinlikle bunlara uyulması gerekiyor. Şöyle düşünün, nasıl bir arabada bir parça kusurlu olduğunda araba çalışmaz ya da sorunlu ise bu sistemde de tüm parçaların kusursuz bir şekilde kurulması gerekmekte. Yapılacak işin saati, o saatin melekleri, hangi işin hangi saatte yapılması gerektiği, biraz astroloji ve gezegenleri tanımak da bu işte başarılı olmak için gerekli.

Muska nasıl yapılır sorusunun tek cevabı vardır: Manevi alemi iyi tanımak ve ona hükmetmeyi öğrenmek. Muska kitaptan ya da internetten bakarak görülen şeklin ya da harflerin aynısını çizerek sonuç elde edilebilecek bir alan değildir. Bu seviyeye gelebilmek için bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Bir muskanın işe yaraması için onun iş görenleri (vazifelileri) görevlendirilmeli (ulvi ve süfli meleklerin çıkarılması) ve ebced hesabıyla ilgili bilgi sahibi olunmalıdır. Aksi taktirde yapılacak muska etki etmez.

Muska nasıl yapılır konusunda bir diğer eklemem gereken ise inancın önemi. Bu alanda inanmak hayati  derecede önemlidir. İnanmayarak yaptığınız hiçbir iş etkili olmaz. İnanmak hali bizim fiziksel boyutta bahsettiğimiz inanma halinden çok farklıdır. Zihinsel enerji boyutunda kuşku duymadan inanmak yalnızca “inanıyorum” demek kadar basit değildir. Yapılacak işten asla kuşku duymamak, “acaba olur mu” diye aklından bile geçirmemektir. Acaba olur mu dediyseniz o muskayı unutunuz çünkü etki etmez.

Muska ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Bu ilim insanlarda önce cinler alemi (ruhlar alemi) kanunlarını kapsar. Şunu da belirteyim ki şu anda yaşamış olduğunuz fiziksel alem (dünyevi alem) aslında yalnızca manevi alemin etkileri ve sonuçlarıdır. Manevi alemde düşünür ve inanırız ve o alemdeki herşeyin sonucu dünyevi alemde elde ettiklerimizdir. Fakat bu alemde başarılı olabilmek için öncelikle onu tanımalı ve kurallarını öğrenmeliyiz. Orada işler içinde bulunduğumuz manevi alem gibi ilerlememektedir. Muska yapmak eline bir kağıt kalem alıp muskadaki şekli çizip harflari yazmak değildir. Öncelikle içine girilen alem çok iyi tanınmalı ve oyun o alemin kurallarına göre oynanmalıdır.

İçinde bulunduğumuz evren çok katmanlı enerji ağında içinde barındırdığı her şeyi birbirine bağlar. İnsan zihninin izole olarak algıladığı her şey aslında bu evrensel bütünlüğün bir parçasıdır. Dolayısıyla, bir nesnede ya da bu ağın bir noktasında yapılan bir değişiklik enerji ağının bütünselliğini etkiler. Muska ise bazı ruhani meleklerin ve beyin gücünün yardımı ile bu enerji aleminde bazı değişikliklerin olmasını sağlamaktır. Bu enerji alemindeki değişiklikler daha sonra fiziksel alemimizi de etkileyecektir.

Muska pratiklerini gerçekleştirdiğimiz bu alemle ilgili Es-Seyyid Süleyman El-Hüseyni’nin Havas’ul Havas ve Kenzül Havas kitabı cilt 5 sayfa 7 de belirttiği bir paragraftan alıntı yapmak istedim:

“Sözleri ruhsuz bedenler yani cesetler olarak düşün yani cansız cesetleri hali işte bu cesetlere ruh vermek sözlerin insan dilinden kelam olarak çıkışıdır. Ama bu çıkışın mertebeleri ve kudretleri farklı farklıdır. Buna da kelam ilmi derler. Eğer sen hakkıyla dilden çıkan sözlere ruh yüklersen ve bu duyum mecazi anlamdadır, bu yükleyişle onu kudretlendirebilirsen o kelamla amaçladığın etkiyi hemen elde edersin. Çünkü kudretlendirilmiş ruhlar yüklenmiş sözler etki sahibidirler ve etkileyici olmasının yanında etkileyicileri de harekete geçirirler”

Yukarıdaki paragrafı ben kendimce açıklayayım. Kelam ilmi diyerek bahsettiği aslında kullandığımız sözlerdir. Kullandığımız her söz içimizdeki zihinsel alemden gelen enerjinin kelime olarak ağzımızdan çıkışıdır. Bu sözler inanıldıkları zaman gerçeğe yani kehanete dönüşürler. Dolayısıyla inanarak söylediğimiz her şeye dikkat etmeliyiz. Bu da aslında havas ilmi yani muskanın beyin gücü enerjisiyle bağlantılı olduğunu bize anlatır. Muska yaparak elde ettiğimiz her şeyi aslında beyin gücümüzle elde ederiz.

Sürekli zikrettiğimiz sözler yaşamımızda kehanete dönüşür ve bizim için olmayacak şeylerin bile olmasını sağlayacak kadar güçlü etki yaratabilirler. Bir şeyi her gün inanarak tekrar edersek onun gerçekleştiğini görürüz. Örneğin, sürekli ben çok şanssızım diyen biri farkında olmasa da şansını kapatmaktadır. Farketmeden her gün şanssız olduğunu zikrederek kendisine şanssızlık kehaneti oluşturmaktadır.

Evrendeki bu enerji akışı muska ile etkilenebilir, olmayan bir parça eklenebilir, olan çıkartılabilir, muska öğrenilebilir ve dünyayı etkileyebilir. Fakat, muskanın içsel ve 5 duyu organımızla algılayamadığımız manevi alemin bir çalışması olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolayısıyla, muska yapacak güce erişebilmek için öncelikle bu alemi tanımalı ve ona hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Her alemin kuralları olduğu gibi manevi alemin de kuralları vardır ve oyunu bu alemin kurallarına göre oynamalıyız.

Muska içimizdeki hareketsiz güçlerle iletişimdir. Aslında her insanın bir büyücü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herkes bir nevi iç dünyasıyla bağlantı içerisindedir ve farkında olmasa da uzaktan maddeye etki eder. Fakat, büyücü olarak adlandırdığımız kişiler bu güçlerle çok sık pratik yapmış ve güçlerini geliştirmiş kişilerdir. Evrendeki çekim yasası aslında bir büyüdür ve bilinçaltımızın çekme gücüyle ilgilidir. Büyücüler ise evrendeki bu çekim yasasını keşfetmiş ve bu güçlerini ilerletmiş kişilerdir.

Muskanın bir çok çeşitleri vardır. Bazıları çağırma ve davet etme muskaları, bazıları uzaklaştırma muskaları, bazıları ise kilitleme muskalarıdır. Bu muskalarda amaç bir şeyi kendine yakınlaştırma, kendinden uzaklaştırma ya da bir yerde sabit hareketsiz kalmasını sağlamadır. Genellikle zenginlik, para ve şöhret için yapılan muskalar davet etme muskalarıdır. Aslında burada yapılan şey zenginliği beyin gücüyle kendine çekmekten başka bir şey değildir.

Muskalar çeşit çeşittir ve hemen hemen olmasını istediğimiz her şeye karşı muska yapmak mümkündür. Bağlama ve ayırma muskaları, nasip-kısmet kapama, voodoo bez bebekleri muskasü, Tarot kartlarıyla yapılan muskalar, domuz yağı kullanılarak yapılan muskalar, anahtar muskasü, Allahın 99 ismiyle yapılan muskalar, vefkler, tılsımlar hatta bunların hiçbiri değil sadece okuma ya da beyin gücünün kendisiyle yapılan muskalar olmak üzere çeşit çeşittir. Esasında bunların hepsi beyin gücüne dayalı işlerdir.

Muska yapmadan önce şu kesinlikle bilinmelidir ki nasıl her ilacın bir etkisi varsa bir de yan etkisi bulunmaktadır. Muska de böyledir. Yapılana olduğu gibi yapan kişiye de etki eder. Tıpkı tarafı keskin kılıç gibidir. Hatta bu işe yetenekli olmayan kişilerin yaptığı seansların tamamen ters dönüp kendine zarar vermesi olasılığı da bir hayli fazladır. Bazı kişiler her ne kadar uğraşırlarsa da muska hem etki etmez hem de kendine döner. Birçok kişi aşık etme muskasü yapıp karşı tarafı aşık edemediği gibi kendisi daha çok aşık olmuştur. Bu tamamen yapılan işlemi yarım yamalak ya da tam anlamıyla bilmeden yapmaktan dolayıdır ya da beyin gücünün tesirsiz olmasındandır.

Muska hakkında daha fazlası:

Asla unutmamalısınız ki muska yalnızca arzulanan yönde bir hareket yapabilir fakat bir işin kesin ve net bir şekilde olmasını asla sağlamayacaktır. Arzu ettiğiniz alanda iyileştirmeyi hızlandıracak ve engelleri ortadan kaldıracaktır. Yine de bir işin olmasında muska hiçbir zaman tek başına yeterli olmaz.

Bir muskanın başarılı olması için daima sizin de kendi değişim ve dönüşümünüzle bunu desteklemeniz gerekir. Mevcut sorunlar ve engeller bir işin olmasını engelliyorlarsa sadece muska yaparak o işin olmasını sağlayamazsınız. Öncelikle bu sorunların ve engellerin ortadan kaldırılması gerekir.

Hepimiz aynı maddi dünyanın ayrılmaz parçalarıyız. Fakat hepimiz göremediğimiz ve sadece hissettiğimiz manevi bir bütünlüğün etkileri altında yaşamaktayız. Maddi dünyada olduğu gibi manevi alemde de hepimiz birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla, fiziksel alemde bir şeyleri değiştirmek istiyorsak öncelikle bağlı olduğumuz bu içsel alemde değiştirmeye çalışmalıyız. Bazen yalnızca çekirdek bir düşüncenin ya da bir davranışın değiştirilmesiyle aslında muskanın bize vereceği etkiden çok daha fazlasını görebiliriz. Öncelikle, bunu anlamalıyız.

Muska tarafsız bir araçtır. İnsanların elinde iyi ya da kötü amaçlar için kullanılabilir. Önemli olan büyücünün niyeti ve motivasyonu. Muska atom enerjisi gibi bir araçtır. Bize ışık verebilir ancak kötüye kullanıldığı zaman yıkıcı olabilir. Yıkıcı ya da başka insanların hayatlarında negatif etkilere yol açacak muskaları asla yapmamalıyız. Aksi taktirde bu muskalar bize zarar verecektir.

Hepimizin içinde gizli güçler vardır! Onları uyandırabiliriz ve kullanmamız için uygun hale getirilebilirler. Bu gizli güçleri kullanarak enerji transferi yapabilir ve olmayacak bir işin olmasını sağlayabiliriz. Fakat bu güçleri daima iyi işler ve yaşamımızda pozitif sonuçlar alma amaçlı kullanmalıyız. Bir hastalığı iyileştirmek ya da kötüye giden bir sürecin iyiye gitmesini sağlamak için bu enerjileri kullanabiliriz.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page