top of page

İki kişiyi birleştirme büyüsü:

magic.jpg

İki kişiyi birleştirme büyüsü eski zamanlardan beri en çok kullanılan büyü çeşitlerindendir. Adından da anlaşılacağı üzre bu büyü sevenleri kavuşturma ya da iki kişiyi yakınlaştırma amaçlı yapılır. Hemen hemen her dinde ve her toplumda birleştirme büyüleri kullanılmıştır. Gerek Havas ilmi, gerek voodoo bebekleri hatta kabala bu büyü çeşidi için bir çok seçenek sunmuştur.


Diğer büyü çeşitleri gibi iki kişiyi birleştirme ve bağlama büyüleri de bir enerji alemi performansıdır. Enerji tanrısal ve şeytani olmak üzere birbirine zıt iki çeşitte bize ulaşır. Enerji tıpkı bir elektrik gibidir: ondan çok iyi bir şey üretilebileceği gibi (pozitif düşünce tohumları ekmek) zararlı birşeyler de yaratılabilir. Bu yüzden iki kişiyi birleştirme büyüsü yapan kişilerin bu enerji aleminde nasıl uygulamalar yapacakları konusunda dikkatli olmaları gerekir.

Sihir uygulamalarında kehanet, astroloji, numeroloji ve büyücülük birleşir. Her ne kadar büyüler yalnızca bazı objeleri kullanarak ya da bazı geometrik şekiller arasına semboller çizerek yapılan basit uygulamalar gibi görülse de enerji aleminde bu iş göründüğü kadar basit değildir. İki kişiyi birleştirme büyüsü yapan aslında yaptığı büyüyle zihinsel enerji boyutunda bir tohum ekmiş olur. Bu büyünün amacı asla iki kişiyi birleştirirken başka iki kişiyi ayırmak, yuva yıkmak ya da zararlı işlere yol açmak olmamalıdır. İki kişiyi birleştirme büyülerindeki amaç manevi dönüşümü gerçekleştirmek ve sevenlerin kavuşmasının önündeki engelleri kaldırmak olmalıdır. Haince amaçlarda kullanılan tüm büyüler kara büyü kapsamı altına girecektir ve yapana da zarar getirirler.


Büyünün unsurları arasında sihirli sözcükler, tılsımlar, kullanılacak araç gereçler yer aldığı gibi doğal veya insan yapımı maddi nesneleri ve büyücü veya diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirilen ritüel eylemler de yer alır. Bir büyü ruhsal kurumlardan ve ruhani varlıklardan güç alır. Bazı toplumlarda büyü kelimeleri doğru ve etkili biçimde kullanmayı esas alır. Örneğin, Yeni Zelanda da kelimelerin gücünün önemli olduğu düşünülmekteydi. Havas ilminde de “kelam ilmi” olarak ele alınan bu konu aslında inanılarak söylenilen sözlerin ve ağızdan çıkan kelimelerin titreşiminin dönüştürücü gücü olduğuna inanılırdı. Birçok dinde de durum bundan farklı değildi. Medyumlar ve mistikler ruhsal güçlerle veya aydınlanmış bir bilinç durumuyla kendinden geçmiş bir temas durumuna ulaşmak için belirli sesleri veya heceleri tekrarlar. Bu kelimeler ve sözcükler tıpkı anahtar gibi işlev görürler ve olmayacak işlerin kilitlenmiş manevi kapılarını açarlar. İki kişiyi birleştirme büyülerinde de bu sihirli sözcüklerden ve tılsımlardan faydalanılır.

Birçok toplumda iki kişiyi birleştirme büyüsü için kullanılan malzemeler “ilaçlar” olarak görüldü. Bu ilaçlar arasında bitkiler, hayvan parçaları, değerli taşlar, kutsal nesneler veya performansta kullanılan aksesuarlar bulunur ve kendi içlerinde güçlü oldukları veya büyüler veya ritüellerle güçlendirildikleri düşünülür. Bazı durumlarda bu nesneler birleşmesi arzu edilen kişilerle fiziksel olarak bağlantılıdır. O iki kişinin vücuduna değmiş nesneler ya da onlardan alınmış saçlar gibi.


Kullanılan malzemeler, yazılan çizilen semboller ve sihirli sözcüklerde amaçlanan birleştirme sonucu arasında sembolik bir ilişki vardır. Örneğin, birleşmesi arzu edilen kişilerinn tenine değmiş kumaşların yan yana muhafaza edilmesi, ya da havas ilminde her iki kişinin isminin bir geometric şekil içerisine hapsedilmesi gibi. Aslında büyüyü yapan kişi bu iki kişiyi aynı çembere değil aynı zihinsel boyuta hapseder ve asla ayrılmamalarını sağlar. Eski Afrika kabilelerinde de voodoo bez bebekleri iki kişiyi birleştirme amacıyla kullanılmıştır. Tüm bu büyülerde amaç aynıdır. İki kişiyi temsil eden objeler aynı yerde muhafaza edilir, aynı alana hapsedilir ya da aynı yere gömülür ve bu kişilerin ebediyyen ayrılamayacağına inanılır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Elbette tüm bu işlemlerin başarıya ulaşması için büyücünün yeteneği ve pisişik güçlerinin de etkisi var. Herkesi yaptığı büyü tutmaz. Aynı zamanda bir büyücü bazı ruhsal güçlerle bağlantı kurabilmeli ve manevi boyuttaki üretken, koruyucu ve yıkıcı güçler arasındaki dengeyi sağlayabilmelidir. İki kişiyi birleştirme büyüsü aynı zamanda koruyucu bir büyü çeşididir ve büyücü bu kişileri temsil eden objelerin iyi muhafaza edildiğinden ve erişilebilir konumdan uzak olduğundan emin olmalıdır. İki kişiye yapılmış büyüde birleştirilmiş semboller genellikle bir daha asla ayrılamayacakları şekilde bir yere gömülür ya da bir yerde korunur.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page