top of page

HAVAS İLMİ

magic.jpg

Havas ilmi nedir?

Her ne kadar Havas ilmi deyince aklımıza harf, isim, rakam ve duaların faziletlerinden yararlanmak gelse de bu ilim sadece bu yapı taşlarından kurulmuş bir sistem ya da basit bir düzen değildir. Bu ilmin özünde Allah’ın taktiri, ruhani varlıkların etkisi ve bilinmeyen alemlerin, semaların ve yıldızların tesiri bulunmaktadır.

 

Havas ilmini öğrenmek isteyenlerin yaptığı en büyük hata içine girdikleri bu manevi alemin kural ve kaidelerini bilmeden yalnızca bazı sayı ve harfleri yazıp çizmekle başarılı olacaklarını sanmalarıdır. Bu ilmin kendisine has bazı kural ve kaideleri bulunur ve bu kurallara uymadan yapılan işler sonuç vermez. Her nasıl bir arabanın bir parçasının bozuk olmasından bu arabanın çalışması etkilenirse havas ilminde de bir kısımda yapılacak hata yapılan işin bütünsel başarısını etkileyecektir. Bu ilmi öğrenen ebced hesabı, yıldızname (astroloji), harfler, sayıların ilmi (numeroloji) ile bütünsel anlamda ilgilenmeli ve yapılan işte tüm bu alanların bir payı olduğunu anlamalıdır.

 

Tüm bunlar bir yana manevi alem yalnızca bir zihinsel enerji boyutudur ve bu boyutta işler fiziksel alemden çok farklıdır. Şimdi diyeceksiniz ki bu boyutta maddeye temas mümkün değil o zaman zarar görmek de mümkün olmaz. Fakat işin özü böyle değildir. İçinde yaşamakta olduğumuz fiziksel alem aslında zihinsel alemin yalnızca yansıması ve sonuçlarıdır. Trafikte gördüğünüz arabalara ve insanların davranışlarına dikkat edin. Anlayacaksınız ki günlük hayatta yaşadığımız her şey, karşılaştığımız tüm insanlar bu zihinsel boyutun yansımalarını yaşamaktadır. Zihinsel boyutta düşünür ve karar veririz. Bir arabayı nereye süreceğimize, arabayı nasıl süreceğimize hatta trafikte karşılaştığımız tüm insanlarla nasıl bir iletişim tarzı benimseyeceğimize zihinsel boyutta karar verir fakat bunları fiziksel alemde uygularız.

 

Yıldızname yani astrolojinin de bu ilme çok büyük etkisi vardır. Eski kitaplarda hangi işlerin hangi saatlerde yapılması gerektiğine dair yazı okuyanlar bilirler ki tüm aşk ve celb işleri Venüs saatinde yapılır. Bunun sebebi Venüsün astrolojide aşk gezegeni olmasıdır. Aşk ile ilgili meselelerin bu saatte yapılmasının sebebi o gezegenin saatinde enerjisini dünyaya daha çok yansıtıyor olmasıdır. Yine savaş gezegeni mars saatinde insanlar daha kavgacı ya da tartışma çıkarmaya biraz daha meyilli olurlar. Tüm bunlar semadan, diğer gezegenlerden ve uzaktan gelen yıldızların etkilerinin aslında içinde yaşadığımız fiziksel aleme tesir ettiğini gösterir. Uzun lafın kısası, Havas ilminde ilerleyebilmek için yalnızca eline kağıt kalem alıp harfler ve sayılarla muska yazmak yeterli değildir.

 

Havas ilmi ruhani alemler ve cinler alemiyle (manevi alem) ilgili bazı temel konuları kapsar. Bu alem tamamen elle tutulan fiziksel alemin dışında kalan ve beş duyu organımızla algılayamadığımız bir alemdir. Dolayısıyla, bu sayfada yazılanları bilim asla kanıtlamamıştır ve kanıtlayamayacaktır. Çünkü, bilim yalnızca 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz gerçeklikler üzerinde çalışır.

Bir çok insanın Havas ilmine ya da cinler alemine inanmama sebebi bu zihinsel enerji boyutuna hiçbir zaman gidemeyecek ve bu varlıkları göremeyecek olmalarıdır. Fakat, yine de insanlardan bazıları bu boyutla iletişim halindedir ve bu alemde çalışmalar yapabilirler. Havas ilminde ortaya koyduğumuz enerji tamamen bu zihinsel enerji boyutunda cereyan eder fakat fiziksel alemde bizim için bir çok şeyi değiştirebilecek güçtedir.

 

Havas ilmi cinler tarafından insanlara öğretilmiş ve insanlar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Aslında eski zamanlarda bu ilim hayırlı yönde kullanılmak için öğrenilmiş fakat zamanla insanoğlunun bencilliği ve aç gözlülüğü sayesinde kötü amaçlar için de kullanılır olmuştur. Fakat kötü amaçla kullanılmaya başlayınca devreye şeytani unsurlar ve onların karanlık güçleri girmiştir.

 

Şunu siz sevgili okuyucularıma belirtmek isterim ki bu ilmi kötü amaçlarla kullanıp kara büyüye dönüştürenlerin manevi aleminde negatif enerji ve karanlık güçler hakim olmaya başlayacaktır. Her ne kadar bu kişiler bu kara büyüyle hırslarının esiri olarak bir şeyler elde ettiklerini sansalar da bu ilim kara büyüye dönüştürürse getirdiğinden çok götürür. Havas ilmi iki tarafı keskin kılıç gibidir. Kötülük için kullanıldığında evrendeki etki-tepki yasası gereği her verilen negatif enerjinin karşılığında büyüyü yapana da negatif sonuçlar getirecektir. Bu yüzden bu ilim öğrenildiğinde ne için kullanıldığına dikkat etmek gerekir.

Havas ilminde esmalar harfler ve geometrik şekiller çokça kullanılır. Kullanılan bu esmalar, harfler ve geometrik şekillerde insan zihninin idrak edemeyeceği kadar çok büyük sırlar gizlidir ve bu sırları yalnızca bu ilmi yapan kişiler bilirler. Bazen yan yana çizilen iki geometrik şeklin her biri bir kişiyi ve onun dünyasını temsil eder ve çizgiler aslında manevi duvarlardır. Muskayı yazan hoca bu duvarları hem kalın çizer hem de kişilerin isimleri geometrik şekillerin içine hapseder. Hiçbir kesişen noktası olmayan bu geometrik şekiller aslında bir muskanın içine konulduğunda iki kişiyi birbirinden ayıracak kadar derin etki yaparlar. Her nasıl bu şekillerin birbiriyle kesişen bir noktası yoksa bir muskada ters çevrilerek katlandıklarında eğer karı-koca arasını bozmak için yapıldığında o kadar etkilidir ki bu karı koca yataklarını hatta odalarını ayırabilirler, bazen de aynı hane içinde farklı dünyaların insanları gibi birbirlerine soğuk bir şekilde yaşar giderler.

Havas ilmi ve kelam ilmi:

Havas ilminde kelam ilmi gizlidir. Kelam ilmi ebced hesabı, bazı sihirli ve şifreli sözler, esmalar ya da bunların birleşimini kapsar. Bu sözler tıpkı sihirli anahtarlar gibidir ve bizim için bazı kapıları açar ya da kapatırlar. Hatta kelam ilminde bazı sözler ya da cümleler vardır ki yalnızca bir işin olması içindir ve o sözü o işin olması için kullananlar zamanlar zamanla o işin olmasını sağlayan tüm kapalı kapıların açıldığını, tüm kör düğümlerin çözüldüğünü görürler. Bu sözlerin söylenmesi tıpkı manevi alemimizde bir işin olması için tohum ekmeye benzer. Bir şeyin oluşuna yardımcı tohumlar bu kelamların söylenmesiyle ekilir ve sonuçların alınması beklenir.

 

Gerek ruhani varlıklar gerek cinler eski devirlerde bu kelamları insanlara vermişlerdir. Bu kelamları bazı geometrik şekillerle birleştirmek ya da bu şekillerin içine hapsetmekle muskalar yapmış ve tılsımlar oluşturmuşlardır. Bazılarında kelamlar değil yalnızca sayılar kullanılmıştır fakat bu sayılarda da şifreler gizlenmiştir. Bu da havas ilmini zenginleştirmiştir. Fakat, yaşamımızın her alanında olduğu gibi havas ilmi de kopyacılıktan zarar görmüştür. Bazen bu ilmi yayan kişiler hatalar yapmış ve bu hatalı kaynakları çoğaltmış, hatalı kaynağın kopyacısı da bu hatayla beraber çoğaltmaya devam etmiş dolayısıyla havas ilmi bundan zarar görmüştür. Bu ilimle uğraşırken yapılan işin bazen tesirinin olmamasının sebebi bu kopyacılığın kurbanı olmaktır.

Havas ilmi ve kelam ilmiyle ilgili yapılan bir diğer yanlış da bazılarının bu ilimde hata yaparak yayması ve ilahi isimler yerine cin ve huddam isimleri kullanmasıdır. Bu vefk ya da tılsımlar hiçbir işe yaramamakla beraber yapana negatif enerji de getirebilirler. Hatta bu yayılmış olan tılsım ya da vefklerin ismi geçen cin ya da huddamlarından bazıları ölmüş ya da boyut değiştirmiş olması dolayısıyla yapılan iş hizmetçisiz ve iş görensiz kalmıştır ve tesir etmeyecektir.

 

Uzun lafın kısası, havas ilmi günümüze yalnızca doğrularıyla değil aynı zamanda yanlışlarıyla birlikte ulaşmıştır. Bu ilimle ilgilenenler anlamalıdır ki yüce Allah dışında her varlık ölümlüdür ve yapılacak işler huddam ya da cin isimleri kullanılarak değil yalnızca 99 Esma ya da Kuran’dan ayetler alınarak yapılmalıdır. Aynı zamanda geçmişten gelen bu Havas ilmi bilgilerinin bazıları çok eski kavimler tarafından yazılmış ve kullanılan diller artık unutulmuş dillerdir ve yapıldıkları zaman tesir etmezler.

Havas ilminin etkisi:

Havas ilmiyle ilgili bilinmesi gereken en önemli konu bu ilmin etkisinin üç boyutta yaşanmasıdır. Birinci etkisi maddeye yani cesede, ikinci etkisi ruha ya da manevi aleme, son etkisi de her ikisine olan etkidir. Fakat, tüm bu etkileri sağlayabilmenin tek bir şartı vardır her üç boyutu da görmek, bilmek ve algılayabilmektir. Sadece kağıt üzerine şekil ya da sayılar yazmakla Havas ilminde başarı sağlanmaz.

 

Bir başka deyişle, bu ilimde başarılı olmak için hem maddi hem de manevi alem arasında yaşamak şarttır. Manevi alemi ve o alemin varlıklarını görüp tanımadan bu ilimde başarı elde etmek oldukça zordur çünkü bu ilmin iş görenleri ve hizmetlileri manevi alemin varlıklarıdır. Bu alem aslında yalnızca bir zihinsel enerji boyutudur ve elle tutulamaz alemlerdendir.

Havas ilminde bir çok kişinin es geçtiği ya da az önemsediği bir başka etki de kuşkusuz inançtır. Bu inanç hali fiziksel alemdeki “inanıyorum” sözüyle ifade edilebilecek kadar basit bir hal değildir. Hiçbir kuşku duymadan inanmak bir çoğumuzun yapamadığı fakat yaptığını sandığı şeydir. Zihinsel enerji boyutunda beyin inanmadığı hiçbir şeye emir vermez dolayısıyla olması istenen işe inanç yoksa o iş baştan olmaz. Havas ilminde hangi iş yapılıyor olursa olsun hiçbir kuşku duymadan inanmak şarttır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Havas ilminde esma ve ayetin önemi:

Havas ilminin olmazsa olmazları ayet ve esmaların faziletlerini bilmek ve onları tanımaktır. Bu faziletler görülen ve görülmeyen (maddi ve manevi) faziletler olmak üzere ikiye ayrılır. Görünen faziletlerinin numerolojik değeri 4’tür ve bu değer aslında toprak elementine (fiziksel alemin elementi) denk gelmektedir (maddi boyut). Görünmeyen faziletlerin numerolojik değeri ise sıfırdır. Bu da maddesiz, şekilsiz, bedenleşmemiş, zamansız ve mekansız bölgenin sayısıdır (manevi boyut). Esmaların etkisi her iki boyutta da görülmektedir. Ayetler ise bundan çok fazlasını kapsar fakat kapsadıkları insan aklıyla idrak edilemeyecek kadar büyüktür.

 

Havas ilmini tam olarak anlayabilmek için kamili-mürşit hali gerekmektedir. Bu öyle bir haldir ki, kitaplardan öğrenilmez bazılarında Allah vergisidir. Bu hal maddi ve manevi alem arasındaki bağlantı halidir ve her iki alemi de tanımadan havas ilminde ilerlemek oldukça zordur. Bu alemi tanımadan bilmeden bu işlere girmek oldukça sakıncalı olabilir çünkü esma ve ayetler getirdiğinden fazlasını götürebilir de.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Bir başka deyişle, yalnızca maddi alemi gören maddeci zekaya sahip kişi manevi alemi asla kavrayamaz. Oysaki, maddi alem buz dağının yalnızca görünen kısmıdır. Bu alemde zihinsel enerji hakimdir. Çirkin zikir (negatif düşünce) ve güzel zikir (pozitif düşünce) vardır. Her iki zikir de yaşamımızı şekillendirir ve fiziksel alemdeki gerçekliğimizi oluştururlar. Az önce bahsettiğim kuşkusuz inanç da bu manevi alemde önemlidir. Kuşkusuz olarak inandığımız her şey bizim için gerçekliğe dönüşür.

YORUMLAR:

bottom of page