top of page

Domuz yağı ile ayırma büyüsü:

magic.jpg

Ayırma büyüleri negatif enerji unsurlarını barındırırlar ve özellikle domuz yağı kullanılarak yapılan işlemler bu tesirin arttırılması içindir. Kötü kokulu ve haram madde olmasından dolayı domuz yağı genellikle tiksinti duvarı, ayrılık çemberi ya da diğer şeytani işlerde kullanılır ve oldukça tesiri arttırıcı bir maddedir.


Domuz yağının kullanıldığı tüm seans ve büyüler hayırsız işler ve bir işin olmamasına yönelik işlerdir. Bunun sebebi domuz yağının kötü kokusu ve haram olmasıdır. Bu madde yalnızca tiksinti duvarı ya da ayıraç yapımında kullanılmaz. Bazen kapı eşiklerine hatta ayakkabı altlarına da sürülebilir. O kapı eğişinden geçen eşler arasında soğukluk ve tiksinti olur, o ayakkabıları giyerek gidilen yerlerde hep olumsuz cevaplar alınır ve ayakkabı sahiplerinin yolları tıkanır. Bu yüzden domuz yağı kullanılan büyüler oldukça acımasız ve tehlikelidir. Büyü yapılan kişiye olduğu gibi büyüyü yapana da eninde sonunda zarar getirirler.

Her şeyden önce bu alemde dalan kişi şunu bilmelidir ki enerji yalnızca enerjidir ve fiziksel aleme etkisi yoktur. Fakat enerjinin zihinsel alemdeki etkileri fiziksel alemde sonuçlar doğurur. Domuz yağı ile ayırma büyüsü yapılan kişi zihinsel olarak ayrıldığı kişi ile arasında soğukluk ya da ten uyuşmazlığı hissedecektir. Eğer domuz yağı ile kendisi bir çember içine alınmışsa tüm yollarının tıkandığını her yöne olan istikametinin engellendiğini zihinsel olarak hisseder ve hiçbir yöne hareket edemez. Bu hareket kişinin sevdiğine kavuşmak için yapacağı tüm hamleleri de kapsar.


Domuz yağı ile ayırma büyülerinde etki iki boyutta görülür: içsel boyut, dışsal boyut. İçsel boyut büyünün tamamen ruhsal ve zihinsel etkileriyle ilgilidir. Kendisine domuz yağı ile büyü yapılmış kişi zihinsel olarak birine tiksinti duyar, ona yaklaşmak istemez, yakınlaşmak istemez hatta ayakları onun yakınına gitmez. Bu büyü karı koca arasında da oldukça sık görülür. Hatta bazen karı kocanın bez bebeği yapılarak ve bu bez bebekler sırt sırta getirilerek aralarına domuz yağı koyulup bu büyü yapılmaktadır ve bu oldukça tesirli eşleri ayırma seansı olarak da bilinir.

Domuz yağı ile ayırma büyüsü kara büyüler kategorisindedir ve oldukça tehlikelidir. Büyü yapanın içsel ve dışsal gücü yoluyla bir tiksinti mekanizması oluşturması bu büyü çeşidinin asıl amacıdır. Hatta domuz yağı Havas ilmine bile alet edilmiş ve bazı esmaların, ayetlerin ve geometrik şekillerin arasına sürülerek manevi tiksinti ve soğutma duvarı oluşturularak iki kişi birbirinden ayrılmaya çalışılır. Genellikle 2 kişinin ismi farklı bir geometrik şekil içine hapsedilir, bu geometrik şekillerin kesişen hiçbir noktası yoktur ve sözü geçen iki kişinin da hiçbir zaman yollarının kesişmeyeceği arzu edilir. Domuz yağı ise bu iki geometrik şekil arasına bir tiksinti duvarı olarak örüleceği gibi bazen iki şekil üst üste katlanacak şekilde aralarına domuz yağı koyularak iki şahıs arasında soğukluk amaçlanır.


Birini ayırma amacıyla yaptığımız büyülerde bir düşünceyi sihirli niyetimizle aşılayarak zihinsel enerji alemimizde yükseltiriz. Uzaklaştırma büyülerini özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda bir kişiyi bir yerden alıp götüren zorlayıcı bir sihir olarak düşünebilirsiniz. Bir düşünceyi niyetimizle aşıladığımızda enerjiye dönüştürür ve bir işin olmasını sağlarız.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Bazen domuz yağı ile ayırma işlemi bir kişinin bir alana, bölgeye ya da bir yere gitmesini engelleme seansı olarak da yapılabilir. Bu engelleme yine zihinsel boyutta yaşanır ve büyülü kimse asla o alana girmeyi arzu etmez ve o alanda yaşayan kişiye karşı soğukluk duyar. Bu büyü genellikle manevi zincir, bloke etme ya da duvar çekme yöntemiyle yapılır. Gerek havas ilminde, gerek voodo büyücülüğünde ve diğer pisişik alanlarda bu bloke edici enerjiyi vermenin bir yöntemi vardır.


Domuz yağı ile yapılan ayırma büyülerinde bazen matluba ait bir eşya kullanılır. Bu eşyanın içerisine domuz yağı yerleştirilir. Ayrılması arzu edilen kişilerin her ikisinin de tenine değmiş ya da onların dna larını taşıyan saç ya da başka bir obje kullanılarak da bu büyü yapılabilir. Bu şekilde yapılan büyülerde her iki obje aralarına bir domuz yağı parçası bulunacak ve asla birbirlerine değmeyecek şekilde muhafaza edilir. Her nasıl iki obje domuz yağından dolayı asla temas edemiyorsa bu iki kişinin de asla kavuşamamaları temenni edilir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page