top of page

BÜYÜ TUTAR MI?

magic.jpg

Büyü tutar mı?

Dualitenin tarihi insanın yaradılışına kadar uzanmaktadır. İyinin var olduğu her yerde kötü vardır, zenginin olduğu yerde fakir vardır, karanlık bir yerde varsa mutlaka aydınlık da vardır. Büyü konusuna gelince, evet pozitif enerjinin olduğu her yerde negatif enerji ve negatif güçler de vardır. Büyü de bu negatif güçlerin negatif etkilerinden başka bir şey değildir.

Peki büyü gerçekten tutar mı? Bu aslında o kadar derin bir konudur ki. Açıklamadan önce büyünün ne olduğuna ve büyücünün kim olduğuna değinmeyi uygun buldum. Bu yazıyı okuduktan sonra kafanızdaki “büyü tutar mı” sorusuna kendiniz cevap verebileceksiniz.

Öncelikle büyü nedir ve büyücü kimdir bunu anlayalım: Büyü, içsel pozitif ve negatif güçler aracılığıyla evrendeki zihinsel, ruhsal ve fiziksel çok katmanlı gerçekliğe müdahale etme ve etkileme çabasıdır. Büyücü ise tüm bu zihinsel ve ruhsal gerçekliğe müdahale edebilen ve fiziksel alemde bazı durumları değiştirebilen gizli güçleri olan kişidir.

İnsan zihninin izole edilmiş nesne ya da ruh olarak algıladığı her şey gerçekte izole değil evrenin bütünselliğinin bir parçasıdır. Bu nedenle, bu bütünsel ağın belirli bir noktasında yapılan değişiklik enerji akışını etkilemekte hatta yönlendirmektedir. Büyü, sözü geçen bu ağa belirli bir noktadan değişiklik yapma çabasıdır.

Büyüler kara büyü ve beyaz büyü olmak üzere iki çeşittir. Beyaz büyüler genellikle yaşamımızda bulunmasını istediğimiz fakat bulunmayanları kendimize çektiğimiz büyü çeşitleridir. Zenginlik büyüsü, mutluluk büyüsü, barışma büyüsü gibi. Fakat bir de kara büyü gerçekliği vardır ki geçmişi çok eski devirlere dayanan bir pratiktir. Aslında kara büyü kelimesi İngilizce “curse” yani küfür anlamına gelir ve satanizmle ilişkilendirilir. Bazı kara büyüler bir insanı hayatını zehir edecek kadar etkili olabilirler.

Dünyadaki insanlar büyüye inanlar ve inanmayanlar olmak üzere adeta ikiye ayrılmışlardır. Bir kesim büyüye tartışmasız bir şekilde inanır. Bir kesim de tanrının bir kulunun arzusu üzerine diğer bir kulunu cezalandırmayacağı düşüncesidir. Fakat, bu kişiler asla unutmamalıdırlar ki yaşadığımız bu gezegende kötü ve kötülük de yer almaktadır. Bazen bir insanın bir insana ya da hayvana zulmü bilinen gerçektir. Tanrı, ne yazık tüm bu yapılanları cezalandıracak olsa da insanoğlu eylemlerinde gücünün yettiği her şeyi yapabilecek kadar özgür bırakılmıştır. Tüm bu eylemlerin cezası verilecek olsa bile insanoğlu her türlü kötülüğü hala yapmaktadır.

Gelelim asıl sorumuza. Büyü tutar mı? Her ne kadar bu konuda kesin ve net bir yargı, bilgi ya da bilimsel kanıt bulunmasa da bir çok insanın hatta benim görüşüme göre evet büyü tutar. Ve maalesef kötü amaçla yapılmış olsa bile tutmaktadır. Nasıl diye soracak olursak evrendeki zihinsel, ruhsal ve fiziksel çok katmanlı gerçekliğe beyin gücüyle müdahale etmek ne yazık ki mümkündür. Bu gün bir çoğumuzun bildiği “çift yarık deneyi” gibi bazı deneyler de düşüncenin maddeye etki ettiğini kanıtlamıştır.

Ne yazık ki her şeyin birbirine bağlı olduğu içinde yaşadığımız çok katmanlı evrende bazı insanlar insan beyninin bu gücünü keşfetmiş ve bu enerji ağına etkide bulunabilmektedirler. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bu konuda uzmanlaşmış kişiler büyücülerdir. Bazı büyücüler manevi alemi çok yakından tanımakta ve bu alemin kurallarını bilmektedirler. Evrendeki bu çok katmanlı sistemin bir noktasında yapılacak bir değişiklik sistemi bütünsel anlamda etkileyebilmektedir. Büyücüler, ya da muska yapan şahıslar olarak tanıdığımız hocalar aslında bu sisteme girerek bir parçayı değiştirir gibi sistemin bütününe etkide bulunabilecek güçteki kişilerdir. Elbette tüm bunları bilimsel olarak ıspatlamak mümkün değildir çünkü bilim beş duyu organımızla hissedemediğimiz hiçbir alanda ıspat yapamaz.

Evrendeki bu enerji akışı büyü ile etkilenebilir, olmayan bir parça eklenebilir, olan çıkartılabilir, büyü öğrenilebilir ve dünyayı etkileyebilir. Fakat, büyünün içsel ve 5 duyu organımızla algılayamadığımız manevi alemin bir çalışması olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolayısıyla, büyü yapacak güce erişebilmek için öncelikle bu alemi tanımalı ve ona hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Her alemin kuralları olduğu gibi manevi alemin de kuralları vardır ve oyunu bu alemin kurallarına göre oynamalıyız.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Büyü içimizdeki hareketsiz güçlerle iletişimdir. Aslında her insanın bir büyücü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herkes bir nevi iç dünyasıyla bağlantı içerisindedir ve farkında olmasa da uzaktan maddeye etki eder. Fakat, büyücü olarak adlandırdığımız kişiler bu güçlerle çok sık pratik yapmış ve güçlerini geliştirmiş kişilerdir. Evrendeki çekim yasası aslında bir büyüdür ve bilinçaltımızın çekme gücüyle ilgilidir. Büyücüler ise evrendeki bu çekim yasasını keşfetmiş ve bu güçlerini ilerletmiş kişilerdir.

Büyünün birçok çeşitleri vardır. Bazıları çağırma ve davet etme büyüleri, bazıları uzaklaştırma büyüleri, bazıları ise kilitleme büyüleridir. Bu büyülerde amaç bir şeyi kendine yakınlaştırma, kendinden uzaklaştırma ya da bir yerde sabit hareketsiz kalmasını sağlamadır. Genellikle zenginlik, para ve şöhret için yapılan büyüler davet etme büyüleridir. Aslında burada yapılan şey zenginliği beyin gücüyle kendine çekmekten başka bir şey değildir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Büyüler çeşit çeşittir ve hemen hemen olmasını istediğimiz her şeye karşı büyü yapmak mümkündür. Bağlama ve ayırma büyüleri, nasip-kısmet kapama, voodoo bez bebekleri büyüsü, Tarot kartlarıyla yapılan büyüler, domuz yağı kullanılarak yapılan büyüler, anahtar büyüsü, Allahın 99 ismiyle yapılan büyüler, vefkler, tılsımlar hatta bunların hiçbiri değil sadece okuma ya da beyin gücünün kendisiyle yapılan büyüler olmak üzere çeşit çeşittir. Esasında bunların hepsi beyin gücüne dayalı işlerdir.

YORUMLAR:

bottom of page