top of page

BÜYÜ NE ZAMAN TUTAR?

magic.jpg

Büyü ne zaman tutar?

Büyü, içsel pozitif ve negatif güçler aracılığıyla evrendeki zihinsel, ruhsal ve fiziksel çok katmanlı gerçekliğe müdahale etme ve etkileme çabasıdır. Büyücü ise tüm bu zihinsel ve ruhsal gerçekliğe müdahale edebilen ve fiziksel alemde bazı durumları değiştirebilen gizli güçleri olan kişidir.

Bu konuyu daha derinlemesine açıklamak gerekirse, büyü evrendeki zihinsel ve fiziksel gerçekliğe müdahaledir. Fakat, bu müdahale zihinsel boyutta hemen etki etmeye başlasa da fiziksel alemdeki sonuçlarını almak aylar hatta yıllar sürebilir. Kısacası, büyü yapmak zihinsel enerji boyutunda tohum ekmeye başlar. Bu tohumların büyümesi ve meyve vermesini beklemek zorundasınız.

Bu ilim insanlarda önce cinler alemi (ruhlar alemi) kanunlarını kapsar. Şunu da belirteyim ki şu anda yaşamış olduğunuz fiziksel alem (dünyevi alem) aslında yalnızca manevi alemin etkileri ve sonuçlarıdır. Manevi alemde düşünür ve inanırız ve o alemdeki her şeyin sonucu dünyevi alemde elde ettiklerimizdir. Fakat bu alemde başarılı olabilmek için öncelikle onu tanımalı ve kurallarını öğrenmeliyiz. Orada işler içinde bulunduğumuz manevi alem gibi ilerlememektedir. Büyü yapmak eline bir kağıt kalem alıp muskadaki şekli çizip harfleri yazmak değildir. Öncelikle içine girilen alem çok iyi tanınmalı ve oyun o alemin kurallarına göre oynanmalıdır.

Peki büyü gerçekten ne zaman tutar? Ne zaman sonuç verir? Bu tamamen yapılan işe ve amacın diğer olaylarla bağlantısına bağlıdır. Büyü yaparken öncelikle düşünce tohumları ekilir. Düşünceler hareketlerimizi ve verdiğimiz kararları etkiler. Verdiğimiz kararlar davranışlarımızı ve eylemlerimizi etkiler. Davranış ve eylemlerimiz de yaşamımızdaki olayları ya da aldığımız sonuçları. Eğer çok karmaşık bir mesele için büyü yapılmışsa bu davranışların öncelikle arzu ettiğimiz olayın önündeki engelleri kaldırması gerekir. Engeller kalkmazsa arzu ettiğimiz sonuç olmaz.

Asla unutmamalısınız ki büyü yalnızca arzulanan yönde bir hareket yapabilir fakat bir işin kesin ve net bir şekilde olmasını asla sağlamayacaktır. Arzu ettiğiniz alanda iyileştirmeyi hızlandıracak ve engelleri ortadan kaldıracaktır. Yine de bir işin olmasında büyü hiçbir zaman tek başına yeterli olmaz. Örneğin, bir olayın olmasının önünde çok büyük engeller varsa ve olmasını engelliyorsa yapılan büyünün gücü bu engellerin gücünü aşamayabilir ve olay muskaya rağmen olur. Diyelim ki bir erkeğe aşk büyüsü yapılmış fakat bu erkek zaten bir kadına deli gibi aşık. Yapılan büyünün gücü o erkeğin o kadına aşkının gücünden daha az ise büyü asla etki etmeyecektir. Diğer muskalar için de aynı durum söz konusudur.

Bir başka değinmek istediğim konu bir büyünün başarılı olması için daima sizin de kendi değişim ve dönüşümünüzle bunu desteklemeniz gerekir. Mevcut sorunlar ve engeller bir işin olmasını engelliyorlarsa sadece büyü yaparak o işin olmasını sağlayamazsınız. Öncelikle bu sorunların ve engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Davranışlarınızı olayın olmasını destekleyici yönde değiştirmelisiniz. Bütün işi sadece bir muskaya bırakırsanız asla başarılı olamazsınız. Bilinçaltında değiştirilmesi gereken çekirdek düşünceler varsa bunlar da olayın olmasına yönelik olarak değiştirilmelidir.

Hepimiz aynı maddi dünyanın ayrılmaz parçalarıyız. Fakat hepimiz göremediğimiz ve sadece hissettiğimiz manevi bir bütünlüğün etkileri altında yaşamaktayız. Maddi dünyada olduğu gibi manevi alemde de hepimiz birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla, fiziksel alemde bir şeyleri değiştirmek istiyorsak öncelikle bağlı olduğumuz bu içsel alemde değiştirmeye çalışmalıyız. Bazen yalnızca çekirdek bir düşüncenin ya da bir davranışın değiştirilmesiyle aslında büyünün bize vereceği etkiden çok daha fazlasını görebiliriz. Öncelikle, bunu anlamalıyız.

Büyünün tutma zamanı:

Büyü yapan kişi zihinsel enerji boyutunda tohumlarını eker ve artık bir şeyler tetiklenmiştir. Bu tohumların tetikledikleri de başka durumları ya da olayları tetikler. Dolayısıyla, arzu edilen olay yavaş yavaş olmaya doğru yol alacaktır. Fakat, büyü yapan kişilerin asla unutmaması gereken bir şey var: herkes büyü yapamaz ya da her büyü tutmaz. Büyü yapacak kişinin işinin ehli ve bu alemde yetenekli biri olması şarttır.

Büyü tutar mı konusuna gelince, cevap hem evet hem hayır. Bu tamamen muskayı yapan kişinin bu alemdeki yeteneklerine ve içsel gücüne bağlıdır. Aynı zamanda büyü yapan kişinin hareketlerini, düşüncelerini ve davranışları arzu edilen olayın oluş yönüne doğru değiştirmesi gerekmekte. Tüm bunlar gerekli malzemelerin kullanılarak durumun görselleştirilmesiyle birleştiğinde etki çok fazla olabilir.

Büyünün tutma zamanıyla ilgili bilinmesi gerekenler:

İçinde bulunduğumuz evren çok katmanlı enerji ağında içinde barındırdığı her şeyi birbirine bağlar. İnsan zihninin izole olarak algıladığı her şey aslında bu evrensel bütünlüğün bir parçasıdır. Dolayısıyla, bir nesnede ya da bu ağın bir noktasında yapılan bir değişiklik enerji ağının bütünselliğini etkiler. Büyü ise bazı ruhani meleklerin ve beyin gücünün yardımı ile bu enerji aleminde bazı değişikliklerin olmasını sağlamaktır. Bu enerji alemindeki değişiklikler daha sonra fiziksel alemimizi de etkileyecektir.

Büyü pratiklerini gerçekleştirdiğimiz bu alemle ilgili Es-Seyyid Süleyman El-Hüseyni’nin Havas’ul Havas ve Kenzül Havas kitabı cilt 5 sayfa 7 de belirttiği bir paragraftan alıntı yapmak istedim:

“Sözleri ruhsuz bedenler yani cesetler olarak düşün yani cansız cesetleri hali işte bu cesetlere ruh vermek sözlerin insan dilinden kelam olarak çıkışıdır. Ama bu çıkışın mertebeleri ve kudretleri farklı farklıdır. Buna da kelam ilmi derler. Eğer sen hakkıyla dilden çıkan sözlere ruh yüklersen ve bu duyum mecazi anlamdadır, bu yükleyişle onu kudretlendirebilirsen o kelamla amaçladığın etkiyi hemen elde edersin. Çünkü kudretlendirilmiş ruhlar yüklenmiş sözler etki sahibidirler ve etkileyici olmasının yanında etkileyicileri de harekete geçirirler”

Yukarıdaki paragrafı ben kendimce açıklayayım. Kelam ilmi diyerek bahsettiği aslında kullandığımız sözlerdir. Kullandığımız her söz içimizdeki zihinsel alemden gelen enerjinin kelime olarak ağzımızdan çıkışıdır. Bu sözler inanıldıkları zaman gerçeğe yani kehanete dönüşürler. Dolayısıyla inanarak söylediğimiz her şeye dikkat etmeliyiz. Bu da aslında havas ilmi yani büyünün beyin gücü enerjisiyle bağlantılı olduğunu bize anlatır. Büyü yaparak elde ettiğimiz her şeyi aslında beyin gücümüzle elde ederiz.

Evrendeki bu enerji akışı büyü ile etkilenebilir, olmayan bir parça eklenebilir, olan çıkartılabilir, büyü öğrenilebilir ve dünyayı etkileyebilir. Fakat, büyünün içsel ve 5 duyu organımızla algılayamadığımız manevi alemin bir çalışması olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolayısıyla, büyü yapacak güce erişebilmek için öncelikle bu alemi tanımalı ve ona hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Her alemin kuralları olduğu gibi manevi alemin de kuralları vardır ve oyunu bu alemin kurallarına göre oynamalıyız.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Büyü ile ilgili asla unutulmaması gerekenler:

Büyü işlerine girmeden önce evrendeki etki-tepki yasasını asla unutmamalısınız. Evrene verdiğiniz her enerjiye eş değerde ve onun tam tersi bir enerji size geri dönecektir. Bir başka deyişle, yaptığınız eğer bir kara büyü ise bu büyünün tesirine eş değerde negatif enerji de size geri dönecektir. Bu yüzden asla girişmemeniz gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Bir başka deyişle, büyü iki tarafı keskin bir kılıçtır. Karşı tarafa verdiği zararın aynısını size de getirir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Büyü yapmayı öğrenmek isteyen kişilerin asla unutmaması gereken bir başka husus büyü yapmak harflerin, sayıların, esmaların ve tüm bunların bağlı olduğu ruhanilerin isimlerinin yazılıp zikredilerek başarılı olunabilecek kadar basit bir uğraş değildir. Bu ilmin kendisine has bazı kural ve kaideleri vardır ve kesinlikle bunlara uyulması gerekiyor. Şöyle düşünün, nasıl bir arabada bir parça kusurlu olduğunda araba çalışmaz ya da sorunlu ise bu sistemde de tüm parçaların kusursuz bir şekilde kurulması gerekmekte. Yapılacak işin saati, o saatin melekleri, hangi işin hangi saatte yapılması gerektiği, biraz astroloji ve gezegenleri tanımak da bu işte başarılı olmak için gerekli.

YORUMLAR:

bottom of page