top of page

BÜYÜ ÇEŞİTLERİ

magic.jpg

Büyü çeşitleri nelerdir?

Gerek müslüman toplumlarda gerek diğer toplumlarda büyülerin bir çok çeşidi ruhsal aleme ve yaşananlara etki etmek amacıyla kullanılmıştır. Bunlardan bazıları bazı materyaller kullanarak, bazıları resim üzerinden hatta bazıları yalnızca bazı gizli güçleri olduğuna inanılan ayet ve esmaların geometrik şekiller içerisine hapsedilmesiyle olmaktadır. Bu büyülerin hepsini etki alanı farklıdır.

  

Şimdi tüm bu büyü çeşitlerinden en çok kullanılanlarını örneklerle açıklamak istiyorum:

Havas ilmi ile yapılan büyüler:

Büyü çeşitlerinin en başında gelenlerinden biri Havas ilmi ile yapılan büyülerdir. Bu büyüler genellikle bir kağıt üzerine yazılan esmalar, harfler ve surelerle yapılır. Fakat, elbet Havas ilmi yalnızca kağıt üzerine çizilen şekillerden ibaret değildir. Bu ilimde Allah'ın taktiri, ruhanilerin etkisi ve insan beyninin idrak edemeyeceği gizli güçler vardır. Fakat, ne yazıkki günümüzde bir çoğu kimse bu ilmin yalnızca kağıt kalem üzerindeki kısmından haberdar olup manevi yönünü bilememektedir dolayısıyla yaptıkları işlerde başarılı olamamaktadırlar.


Havas ilminde kullanılan bu esmalar, isimler ve dualar insan beyninin idrak edemeyeceği kadar büyük etki ve güce sahiptirler. Örneğin, bu esma ve dualarla iki kişini arasına bir satır yazı yazılır ve bu bir satır aslında manevi bir duvar niteliği taşımaktadır ve ayırma büyülerinde oldukça sık kullanılır. Yine buna benzer bir şekilde iki ismi birleştiren bir geometrik şekil çizilir ve her iki isim bu geometrik şeklin içine hapsedilir. Bu da birleştirici etki yapan bir büyü çeşididir.

Bez bebeklerle yapılan büyüler:

Genellikle eski Afrika kabilelerinin kullandığı aynı zamanda "voodoo büyüsü" olarak adlandırılan büyü çeşidi olan bez bebek büyüsü oldukça etkili bir büyü çeşididir. Buradaki mantık, bir kimseye benzeyen bir bez bebek yapmak ve bu bebeğin başına gelecek her şeyin o kimsenin başına geleceğini düşünmektir. Bez bebek bir başka bez bebeğe bağlanarak bu yöntemle celp büyüsü oluşturulabilir. Ya da bunun tam tersi iki kişiyi temsil eden bez bebekler sırtı dönük şekilde bağlanırsa küslük ya da zıtlaşma etkisi yapacağına inanılır. Bu tip büyülerde sırt sırta döndürülmüş bez bebeklerin arasına tiksinti duvarı oluşturmak için bazı kişiler domuz yağı hatta sidik bile sürebilmektedirler. Bu büyü çeşidi oldukça tehlikeli vev uzak durulması gereken büyü çeşitlerindendir çünkü yapana da mutlaka zarar getirir.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Kilit büyüleri:

Bir başka büyü çeşidi de yine tesiri çok büyük olan kilit büyüdüdür. Burada bir kilit bir de anahtar alınır. Bu anahtarın bir kilidi bir daha asla açılmamak üzere kilitlemesi sağlanır ve anahtar ile kilit birbirinden uzak yerlere atılırlar. Genellikle kısmet nasip bağlama, uçkur kapatma ya da bir işin ebediyyen olmaması için yapılan bir büyü çeşididir ve oldukça tesirlidir. Bez bebek büyüsü gibi bu büyü de asla yapılmaması gereken oldukça tehlikeli bir büyüdür.

 

Kilit büyüsü aslında birbirine zıt iki şekilde yapılır. Bunlardan biri kilitleme (kapama) diğeri de kilidi açma (açma) işlemleridir. Kilitlemede bir işin asla olmaması sağlanırken açmada ise zaten kapalı nasip ya da kısmetin açılması ya da kapalı olan bir şeyin açılması amacı güdülür. Tüm büyü çeşitlerindeki gibi bu büyü çeşidinde de görselleştirme ve kuşkusuz inanç hali şarttır. Örneğin, filanın kalbini filana kilitledim diyerek kilitleme işlemi yapılır ve anahtar uzak bir yere götürülür hatta akan suya atılır. O anahtar o kilidi asla açmayacağına göre büyülü kişinin kalbinin büyü yapana  kilitlendiğine inanılır.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Domuz yağı büyüleri:


Kara büyüler içinde en etkili büyülerden domuz yağı büyüsü genellikle hayırsız işler, tiksindirme, soğutma, ayrılık ya da tiksinti duvarı örme gibi işlemlerde oldukça çok kullanılır. Aynı zamanda bir haneye uğursuzluk getirme, işleri ve nasibi kapatma gibi alanlarda da kullanılır. Bu büyü bez bebek büyüsü ile kombinasyon halinde kullanılırsa insan zihninin idrak edemeyeceği kadar güçlü tesire sahiptir. Örneğin, iki kişiyi temsili bez bebek yapılıp aralarına domuz yağından tiksinti duvarı örmek gibi. Ya da birinin ayaklarına ağırlık getirme amaçlı bez bebeğinin yapılıp ayaklarına domuz yapları bağlanması gibi. Bu büyü bazen bir haneye uğursuzluk getirme amacıyla hanede bir yere ya da kapı eşiğine domuz yağı sürerek de yapılabilir. Ne yazık ki domuz yağı görülmez fakat  kalıcıdır silmeyle geçmez. Eğer bir kapıya sürülmüş ise tek çare o bölgeyi kazımak oalcaktır. 

 

Domuz yağı büyüsü bazı zamanlarda bir hanede yaşayan kişilerin ayakkabılarını altına gizlice sürülebilir. Bu hanede yaşayan bireyler o ayakkabıları giyerek gittikleri yerlerde hiçbir işleri olmaz, kız istemeye giderlerse red görürler, bir malın satışı için giderlerse mallarını satmadan geri dönerler, para almaya giderlerse parayı almadan gelirler. Tek çare büyünün bozulması ve altında domuz yağı sürülmüş ayakkabının atılmasıdır. 


YORUMLAR:

bottom of page