top of page

Bolluk bereket büyüsü:

magic.jpg

Bolluk bereket büyüsü adından da anlaşılacağı gibi yaşamımıza bolluk, bereket ve zenginlik getirmek için yapılan bir büyü çeşididir. Fakat bu tip büyülerde beklentilerde gerçekçi olmak gerekmektedir. Bu büyüyü yapan kişi elbette ertesi gün bir hazine bulmaz, fakat kendisi için zenginliğe giden yollar açılır ve karşısına fırsatlar çıkmaya başlayacaktır. En sabırlı olmamız gereken büyülerden biridir çünkü bu fırsatlar 1 günde sonuca ulaşmaz, bazen yıllar alabilir.


Eski Mısır, Mezopotamya, Yunanistan ve Roma'da büyücüler insanlara bolluk bereket büyüsünü sıkça uygulamışlardır. Zenginliğe ulaşmak için sembolik işaretleri, gizli güçleri olduğuna inanılan kelimeleri ve birbirinden farklı ritüelleri kullandılar. Büyülü eylemler kullanarak insan yeteneklerinin kapsamının ötesinde bir şey başarmak için doğaüstü güçleri tanrıları, iblisleri, ruhları veya hayaletleri kontrol etmeye çalıştılar. Tüm bunları insanoğlunun daha fazla para ve mal elde etmesi için yaptılar.

Büyü ilimleri büyücüler tarafından her zaman hayatta ilerlemek ve daha fazlasını elde etmek için insanlara sunulmuştur. Bolluk bereket büyüsünde de aynı durum söz konusu. Fakat, bu büyü çeşidi bir çok kişi tarafından yanlış anlaşılmış ve büyüden sonra sanki büyü yapanın kucağına bir hazine verilecekmiş gibi algılanmıştır. Oysaki diğer büyüler gibi bolluk bereket büyüsü de bir zihinsel enerji boyutu performansıdır ve yalnızca düşüncelerimizi ve bu düşüncelerden sonra değişen eylemlerimizi kontrol eder. Bir başka deyişle bu büyü kucağınıza parayı değil bu parayı elde etmenizi sağlayacak fırsatları getirir. Eğer bu fırsatlara kapıyı açmıyorsanız büyü işinize yaramayacaktır.


Bolluk bereket büyüsünü anlamadan önce içinde yaşadığımız alemdeki dualiteyi kavramalısınız. Bir iç bedenimiz (manevi alem) bir de bu iç bedenin fiziksel alemde tezahür etmiş hali olan dış bedenimiz var. İç bedenimiz yalnızca zihinsel enerjidir. Orada düşünür, karar verir ve hareket ederiz. Dış bedenimiz ise iç bedenimizde cereyan eden enerjinin sonuçlarını alır. Bolluk bereket büyüsünü daha iyi anlayabilmek için öncelikle bu dualite gerçeğini kavramalıyız. 

Bolluk bereket büyüsünün nasıl yapıldığı konusuna gelince, bu büyünün bir çok yapılış şekli bulunmaktadır. Fakat, hemen hemen her kültürde pratikler birbirine benzer. Bolluk bereket sembolü bir obje ya da şans getirdiğine inanılan bir sembol kullanılır. Eğer Havas ilminde bu büyü yapılıyorsa Allah’ın 99 harfinden bolluk bereketi temsil eden harfler seçilir. Çünkü bu isimlerin gizli enerjilere sahip olduklarını biliyoruz. Bir kişinin ismi bu esmalarlar yazılan duvarların arasına hapsedilirse o kişinin yaşamına bolluk bereket gireceğine ve her yerden üzerine fırsatların yağmur gibi yağacağına inanılır.


Bolluk bereket büyüsü bazen voodoo bebekleri yardımıyla da yapılabilir. Büyü yapılacak kişiye benzeyen bir voodoo bebeği yaratılır. Voodoo inancında o kişinin bebeğine ne yapılırsa onun başına da aynı şeyin geleceğine inanılır. Dolayısıyla bebek bolluk bereket sembolü bir objenin, bazen paranın ya da bir miktar altının yakınlarına götürülür ve orada muhafaza edilir. Bu şekilde kişinin yaşamında daima para ve bolluk bereket olacağına inanılır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Havas ilminde zenginlik getiren esmaların dışında da bolluk bereket büyüsü yapmanın yöntemleri vardır. Örneğin, bir kişiyi temsil eden bir insan sureti çizilir. Bunun çevresine güçlü süreler ve bu surelerden bazı ayetler yazılır. Bu şekil bir yuvarlar geometrik şeklin içerisine hapsedilir. Bu yöntemle büyü yapan kişinin yaşamında daima bolluk bereket ve para olacağına inanılır. Bazı büyücüler zenginlik getiren esma ya da duaları büyü yaptıran kişilerin cüzdanının içine yerleştirmeyi uygun görmüşlerdir.


Bazı büyücüler yaşamımıza bolluk bereket getirmek için bez bebeklerin dışında bazı büyülü ya da bolluk bereketi çektiğine inanılan taşları kullanmayı tercih etmiştir. Gizli güçler ve enerji taşıdığına inanılan bu taşlar büyü yapmak isteyen kişinin evinde muhafaza edilebilir ya da kişi bu taşları üzerinde taşır. Nadiren de olsa bu taşları yakında bir mezara gömen kişiler de olmuştur. Büyüden sonra kişinin yaşamına daha fazla bolluk bereket gireceğine inanılır.


Bolluk bereket büyüsü için en çok kullanılan yöntemlerden biri de karınca yuvalarından kum almaktır. Karıncalar eski zamanlardan beri ticaretin canlanmasının ve bereketin sembolü olmuşlardır. Onların yuvalarının giriş noktasından alınan kumların bir hanede muhafaza edilmesinin o hanedeki bolluk bereketi arttıracağına inanılmıştır. Bununla beraber numeroloji de bolluk bereket büyüsünde önem taşır. Özellikle 7 karınca yuvasından alınan 7 farklı karınca yuvası kumu haneye bolluk bereketi getirir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page