top of page

Birinden kurtulma büyüsü:

magic.jpg

Birinden kurtulma büyüsü büyü ilminde en çok rağbet gören uygulamaların başında gelir. Eski devirlerden beri de gerek Mezopotamya, gerek Roma hatta Afrika ülkelerinde çok sık kullanılmış bir büyü çeşididir. Birinden kurtulma amacı güden kişiler bunu doğaüstü yollarla yapmaya çalışmış ve sembolik ve gizli güçleri olan kelimeleri, görüntüleri ve ritüelleri kullanmışlardır.


Birini kara büyü yöntemleriyle uzaklaştırmanın, o kişiden kurtulmanın hatta onun ayaklarına manevi zincir takarak zihinsel boyutta bir yere hapsetmenin büyü ilimlerinde çok fazla yolu var. Fakat tüm bu eylemler yalnızca zihinsel enerji boyutunda gerçekleşen eylemlerdir. Yine bu fiziksel boyutta da güçlü etki yapar. Sonuçta, hepimiz eylemlerimizi önce zihinsel enerji boyutunda düşünürüz daha sonra fiziksel enerji boyutunda uygularız. Birinden kurtulma büyüsü uygulamalarında da büyü yapılan kişiden kurtulmamız aslında o kişinin bize yönelen tüm yollarını kapatıcı zihinsel etkilere yol açmaktan başka bir şey değildir. O kişinin ya ayakları onu bize getirmez ya da yolumuza bazı engellerden dolayı bir türlü çıkamaz.

Zihinsel enerji alemine hükmeden kişi aslında dünyevi güçlere de sahip olduğunu bilmelidir. Kara büyü ilimleriyle uğraşanlar bunu bilirler. Doğaüstü eylemlerle ve uygulamalarla uğraşan bu büyücüler her ne kadar eylemlerini bilimin kanıtlayamadığı ve göremediğimiz, dokunamadığımız boyutta gerçekleştirseler de bu zihinsel enerjinin etkileri dünyevi alemde görülür. İnsanların önce düşünceleri etkilenir ve bu düşünceler de büyülenmiş kişilerin eylemlerini etkiler. Birinden kurtulma büyüsü yapılan kişi de bunlardan biridir. O kişiden kurtuluruz çünkü ya yanımıza gelmek istemez ya da ayakları onu bize getirmez.


Birinden kurtulma büyüsü ya da diğer tüm büyülerde aslında zihinsel enerji boyutuna bir enerji bitkisinin tohumlarını ekmiş sayılırız. Bir ufacık enerji tohumu yalnızca bir hareketi tetikler. O hareket de başka bir hareketi.bir kapı bir kapıyı açar ve arzu ettiğimiz sonucun oluşması sağlanır. Her ne kadar çoğu kültürde bu doğa üstü güçlere erişmek ve onları kullanmak kötülük olarak sınıflandırılmış olsa da tüm bu uygulamalarda önemli olan niyettir. Şöyle düşünün, bir bıçakla bir insanı öldürebilirsiniz ama aynı bıçakla sebze ve etleri keserek güzel yemekler de hazırlarsınız. Peki bu bıçakla bir cinayet işlediğinde bıçak mı suçludur? Elbette hayır. Bıçak yalnızca bir araçtır, kimin elinde nasıl kullanılacağı bilinmez.

Birinden kurtulma büyüsü bu enerji aleminde hüküm süren bir büyüdür. Enerji genellikle nötrdür. Onu negatife ya da pozitife çeviren ise insan ve insanın eylemleridir. Evren doğası gereği taraf tutmaz, yargılamaz. O sadece kurallarını uygular ve bu yüzden acımasızdır. Evren yalnızca ona sunduğumuz enerjinin karşılığında bize başka bir enerji gönderir. Onu karı kocayı ayırma işinde kullanıp kullanmadığımız konusunda yargıç rolü üstlenmez. Çünkü taraf tutmak evrenin işi değildir.


Kara büyünün cereyan ettiği bu boyut ruhların, cinlerin ve tüm evil güçlerin bir araya geldiği enerji frekansıdır. Fakat, enerji doğası gereği sürekli büyür, gelişir ve çoğalır. Bazen aşırıya kaçabilir. Bu yüzden birinden kurtulma büyüsü yapan kişiler özellikle de bunu kötü amaçlar için kullacaklarsa bilmeliler ki kara büyü insan ruhundaki karanlığı besler ve büyütür. Kara büyünün her çeşidinden sakınmak ve her şeyi Allah’a bırakmak doğru seçim olacaktır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Birinden kurtulma büyüsü pratikleri genellikle cisimleri birbirinden uzaklaştırma, koruma çemberi ya da bloke etme yöntemleriyle yapılır. Bu yöntemlerde kurtulmak istenen kişiyi temsil eden bir obje bir yere hapsedilir. Zihinsel olarak kişinin bir bölgede hapsolduğu düşünülür. Bu kişi her ne kadar eylemlerinde özgür olsa da zihinsel oalrak küçük bir alana hapsolmuştur, gitmek istediği yere ya gidemez ya da ayakları onu götürmez.


Birinden kurtulma büyüsünde kullanılan bloke yöntemi ise o kişiyle büyüyü yapan kişi arasına bloke edici bir obje ya da tiksinti duvarı örme metodudur. Büyülü kişi bir şekilde büyü yapanın yanına gelmek istemez ya da büyü yaparak oluşturulmuş tiksinti duvarını fiziksel boyutta göremese bile ruhsal ve zihinsel enerji boyutunda varlığını hisseder ve o duvarı bir türlü kırıp geçmek istemez. Dolayısıyla büyü yapan kişinin yakınına bir türlü gelmek istemez. Büyücülük tarihinde her ne kadar çok fazla metod kullanılmış olsa da yöntemler genellikle birbirine benzer ve tüm yöntemlerde esas görselleştirme ve inancı arttırmadır.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page