top of page

Bir kadınla bir erkeği düşman etme büyüsü:

magic.jpg

Kara büyü, psişik güçleriyle manevi aleme etki etme yeteneği eski bir büyü sanatıdır. Kara büyünün ana kullanımı evrensel yasa ve hareketin zihinsel görselleştirilmesi ve bu görselleştirme ile fiziksel alemde tezahür etmesini sağlamaktır. Bir kadınla bir erkeği düşman etme büyüsü kara büyünün yalnızca bir alt dalıdır. Bu büyü bütün hayırsız işler için, ayırma işlemleri, hastalık, soğutma ve hapsetme gibi birçok işlem için de kullanılabilir.


Bir kadınla bir erkeği düşman etme büyüsünü yapan kişiye “cadı” denir. Cadı kelimesi her ne kadar filmlerde elinde süpürgesiyle karşımıza çıkan bir dişi figürü anımsatsa da cadı yalnızca bir kadın değildir. Kara büyü yapan herkes bu karanlık alemin bir cadısı olmuştur. Esasında, kara büyü ve tüm bu hayırsız işleri yapmak şeytanla ahbaplık etmekten başka bir şey değildir.

Modern cadılar için bir kadınla bir erkeği düşman etme işi en çok kullanılan performanslardan biridir. Onların gizemli dünyası ve ritüelleri aslında eski zamanlardan beri var. Sihir fikrinin ilk kimden çıktığı bilinmese de günümüze kadar rağbet gördüğü hala bilinmektedir. Eski devirlerden beri cadılar ve diğer büyücüler büyü yapar ve tanrıların gücünü kullanmak için ayinler yaparlardı. Fakat bu gücü kullanmak onlar için de karışık ve içinden çıkılmaz sonuçlar doğurdu. İl başlarda cadılar hem besleyebilen hem de yok edebilen bilge şifacılar olarak görülüyordu. Ancak güçlerine olan bu inanç sonunda insanoğlunun ihtiras ve egosundan dolayı kötü işlerde kullanıma da yol açtı. Bir kadınla erkeği birbirine düşman etme büyüsü bu kötü işlerden yalnızca biriydi.


Bir kadınla bir erkeği düşman etme büyüsünün her toplumda ve her dinde bir çok çeşidi vardır. Afrika’da voodoo bez bebekleri ayırma, soğutma, tiksindirme ve düşman etme işlemlerinde en çok kullanılan materyaller olarak kabul edilmiştir. Voodoo "Tanrı'nın ruhu" anlamına gelir. Aslında yaratılan bir voodoo bez bebeği büyülenecek kişinin ruhudur. O bebeğin başına ne gelirse o kişinin başına da onun geleceğine inanılır ve bu büyü çeşidi aşırı derecede güçlü bir kehanet yöntemidir. Örneğin, bebeğin ayakları bağlanırsa büyülü kişinin yolculukları engellenir, 2 kişinin bebeği birbirine sırt sırta çevrilirse o kişiler arasında terslikler ve çatışmalar çıkar. Bu şekilde bez bebeklere bazı işlemler yapılarak bu işlemlerin fiziksel boyutta da tezahür etmesi amaçlanır.

Bir kadınla bir erkeği düşman etme büyüsünde voodoo bebekleri oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Fakat bu bebekler aynı zamanda aşk, para, mutluluk işlerinde kullanıldığı gibi intikam alma amaçlı yapılan büyülerde de kullanılır. Hatta bazı cadılar çok daha acımasız olarak bu bebeklere iğneler saplamış ve hastalık için kullanmışlardır. Voodoo bebeği o kişinin ruhunu temsil eden bir araçtır ve ona yapılacak her işlem fiziksel alemde bir şeyi tetiklemek ve tezahür ettirmek içindir.


Bir kadınla bir erkeği düşman etme büyülerinde voodoo bebekleri en çok sırt sırta çevrilip birbirlerine ters bağlanarak yapılır. Hatta nefretin ve soğukluğun etkisini arttırmak için bazıları iki bebeğin arasına domuz yağı ya da kötü kokulu bir madde sürerler. Her nasıl her iki bebek de zıt yönlere çevrilmiş ise o bebekleri temsil eden büyülü kişiler de o günden sonra birbirlerine ters dönerler, farklı istikametlerde hareket etmek isterler ve asla anlaşamazlar. Bazıları bu bebekleri o kişilerin yaşadığı yere yakın bir mezarlığa gömerek büyünün etkisini ölümsüzleştirmektedir. Büyücülükte mezarlığa gömülen her şeyde “sonsuza kadar” teması vardır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

İslami büyücülükte ve Havas ilminde de bir kadınla bir erkeği düşman etme büyüsü yapmanın çok fazla yolu vardır. Fakat, havas ilmi yalnızca esmaları, harfleri, tılsımlı sözcükleri ve geometrik şekilleri kullanır ve tüm bunlara kelam ilmini ekler. Havas ilmindeki tüm bu materyallerde insan zihninin idrak edemeyeceği kadar çok büyük sırlar gizlidir. Bazen 2 geometrik şeklin içine ayrılması gereken kişilerin ismi yazılarak bu isimler o şekillere hapsedilir. Aralarına ise güçlü bir esma tıpkı bir duvar gibi çizgi ile yazılır. Büyülü kişiler fiziksel boyutta aralarında bir duvar görmezler, bu duvara dokunamazlar da. Fakat, Havas ilminin etki ettiği zihinsel enerji boyutunda aralarındaki bu soğukluk ve tiksinti duvarını çok tesirli bir şekilde hissederler. Birbirlerine yakınlaşmak hatta yüz yüze bakmak yaklaşmak bile istemezler. Çünkü bu kişilerin arasında insan gözünün göremediği fakat manevi alemde var olan bir tiksinti duvarı vardır.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page