top of page

Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyüsü:

magic.jpg

Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyüleri en eski zamanlardan beri en çok rağbet gören büyülerdendir. Adından da anlaşıldığı gibi soğutma ve uzaklaştırma maksadıyla yapılan büyülerdir. Ne yazık ki bu büyü kötü niyetli kişiler tarafından da çok sık kullanılır ve karı-koca ayırma maksadıyla da çok fazla yapılmaktadır.


Zihinsel enerji alemine hükmetmeyi bilen kişi aslında dünyevi güçlere de sahip olduğunu da bilmelidir. Büyü ilimleriyle uğraşanlar bunu bilirler. Doğaüstü eylemlerle ve uygulamalarla uğraşan bu büyücüler her ne kadar eylemlerini bilimin kanıtlayamadığı ve göremediğimiz, dokunamadığımız boyutta gerçekleştirseler de bu zihinsel enerjinin etkileri dünyevi alemde görülür. İnsanların önce düşünceleri etkilenir ve bu düşünceler de büyülenmiş kişilerin eylemlerini etkiler. Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyüsü yapılan kişi de bunlardan biridir.

Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyülerinde genellikle bloke etme, tiksinti duvarı örme ya da manevi zincir metodları kullanılır. Gerek havas ilminde, gerek voodo büyücülüğünde ve diğer pisişik alanlarda bu bloke edici enerjiyi vermenin bir yöntemi vardır. Örneğin, havas ilmi geometrik şekiller, ayetler ve esmaları kapsar. Bir kişinin gitmesini istemediğimiz bir bölgeyi bir geometrik şekille görselleştirerek onun çevresini de güçlü esmalar ve ayetlerle duvar şeklinde örersek aslında zihinsel enerji boyutunda o kişinin o bölgeye girişini engelleyici enerji tohumları ekmiş oluruz. Yine buna benzer bir şekilde bir kişinin ayağına takıldığı düşünülen bir manevi zincir oluşturularak da o kişinin bir yere asla girememesi ya da oradan uzaklaştırılması zihinsel enerji boyutunda mümkündür.

Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyüsü nasıl yapılır?

Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyülerinde genellikle hem erkeği hem de kadını temsil eden iki obje kullanılır. Bunlar bazen çift yumurta, bez bebekler, kilit ve anahtar olabileceği gibi bazen koyun kalbi ya da daha farklı objeler de kullanılır. Bu büyülerde genellikle iki uygulanma şekli vardır. Objeler ya bir daha asla bir araya gelmeyecekleri kadar uzak yerlere götürülür ve orada muhafaza edilirler ya da her iki obje arasına domuz yağı hatta sidik gibi kötü kokulu bir madde sürülerek bir arada saklanırlar. Her ne kadar büyü yapılmış kişiler fiziksel alemde bu objeleri görmüyor olsalar da zihinsel enerji aleminde büyünün etkisini hissederler. Çünkü her ikisinin arasında tiksinti ya da soğukluğa yol açacak bir katman halinde duvar örülmüştür.


Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyüsü bazen yalnızca resimden, havas ilmini kullanarak harfler sayılar esmalar ve tüm bunları geometrik şekiller içine hapsederek de yapılabilir. Bu tekniklerde kullanılan geometrik şekiller genellikler her iki kişinin ismini bir dairede ya da şekil içinde hapsedecek şekilde tasarlanır. Geometrik şeklin sınır çizgileri aslında bu kişilerin arasındaki manevi duvarlardır. Bu kişiler farkında olmasa da bu geometrik şekillerin hiçbir noktası birbiriyle kesişmez ve bu yüzden kavuşmaları konusunda daima engellerle karşılaşırlar ve tıpkı kesişmeyen geometrik şekillerin duvarları gibi bu kişilerin de yolları asla kesişmez ya da eğer zaten karı-koca iseler ortak bir noktada uzlaşamaz veya aynı evde farklı dünyaların insanları gibi yaşarlar. Bazen de yataklarını ya da odalarını ayırırlar.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyüleri bazen kilit ve o kilidi açan anahtarla yapılır. Kilit oyuk olmasından dolayı daima kadını, anahtar ise uzun şeklinden dolayı erkeği temsil eder. Bu anahtar ve kilit yine diğer malzemeler gibi birbirinden ayrılır, uzaklaştırılır ya da farklı mezarlara gömülür. Buradaki mesaj ise “bu anahtar bu kilidi açmadığı sürece falan filan kişi daima birbirinden uzak olsun” mesajıdır. Bu büyü aynı zamanda uçkur bağlama büyüsü tarzında da yapılabilir. “O anahtar o kilidi açmadığı sürece Ahmet ile Ayşe arasında asla cinsel birleşme olmasın” tarzında bir kasem okunur. Kilit ve anahtar birbirine bir daha temas etmeleri imkansız olacak şekilde farklı mezarlara gömülürler. Maalesef bu büyü eğer güçlü bir hoca tarafından yapılmışsa karı kocanın sonu ayrılıktır.


​Bir erkekle bir kadını birbirinden soğutma büyülerinin en etkili olanlarından biri de bez bebeklerle yapılanlarıdır. Her iki kişiyi temsil eden bez bebekler yapılır ve bu bez bebekler birbirine sırt sırta gelecek şekilde tutulur, aralarına domuz yağı, sidik ya da çok kötü kokan bir şey sürülür ve beraber bir yerde muhafaza edilirler ya da bir mezara gömülürler. Mezara gömülürse büyü çok daha tehlikelidir çünkü mezara gömülen büyüde “ölene kadar birbirinden tiksinme” teması yatar.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page