top of page

Bir erkeği kendine bağlama büyüsü:

magic.jpg

Bir erkeği kendine bağlama büyüsü eski zamanlardan beri kadınların en çok tercih ettiği büyülerdendir. Kadınlar bir erkeği elde etme amacıyla sihir, ritüeller, semboller, eylemler, jestler ve kelam ilmini kullanarak bir o erkeğin zihnine ve kalbine etki etmeye çalışmıştır.


Bir erkeği kendine bağlama büyüsü de diğer büyü çeşitlerine benzer bir biçimde gerçekliğimizin ötesine, manevi alemimize bağlanan, arka plandaki biçimsiz enerji katmanıyla iletişime geçilerek yapılan bir performanstır. Bir başka deyişle, bir erkeği kendine bağlama büyüsü yapan kişi düşünce alemiyle iletişime geçerek fiziksel alemde bir erkeğin bağlanma işlemine katkıda bulunan kişidir.

İnsanlar hemen hemen tüm kutsal kitaplarda büyüye başvurmaları konusunda uyarılmışlardır. Yine de kara büyüye başvurmak için herkesin bir sebebi var gibi. Kara büyü insanların eline bir oyuncak materyal gibi geçmiş ve bencil kişiler tarafından amaçlara ulaşma uğruna kullanılmaktadır. Bir erkeği kendine bağlama büyüsü de bu büyülerden yalnızca biri olarak karşımıza çıkar.


Bir erkeği kendine bağlama büyüsü uygulaması yapan kişi öncelikle zihinsel enerji boyutuna giriş yapmayı öğrenmelidir. İnsanın zihinsel ve ruhsal bedeni (astral alem – zihinsel enerji alemi) ateş enerjisi tarafından yönetilen manevi boyutta, fiziksel bedeni ise toprak elementinin yönettiği dünyevi boyutta demirlenmiştir. Aslında bir erkeği kendine bağlama büyüsü yapacak kişinin yaptığı bu iki boyuttun birinden diğerine enerji transferi yapmak ve bir gerçekliği değiştirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir.

Kara büyü işlerinin gerçekleştiği astral alem insanoğlunun hayal edebileceği en çirkin ve karanlık yerlerden biridir ve yalnızca enerji işlerinin yönetildiği alemdir. Dünyaya bağlı ruhlar ve cinler (cinler ve düzenbazlar) biçimindeki ruhani varlıklar buradaki suçlulardan yalnızca birkaçıdır. Onlar asla içinde bulunduğumuz fiziksel alemde sahip olduğumuz gözlerle görülemez, ellerle dokunulamazlar. Yalnızca oluşturdukları titreşimler ve insanoğlunun zihnine fısıldadıkları vesveseler algılanabilir.


Bir erkeği kendine bağlama ve ele geçirme planı, zihinsel enerji boyutunda o erkeğin zihnine yapılacak bir işlemdir. Yani, bizim çıplak gözle göremediğimiz gözlerimizle o alem arasında perde olan boyutta. Bu boyuttaki ruhani varlıklar oranın yöneticileri ve lordları haline gelmişlerdir. İnsanlara gönderdikler titreşim ve enerjiyle insanları fiziksel olarak yönetemez ve insana zarar veremez olsalar bile zihinsel boyutta insanı köleleştirmek kadar yetkiye sahiptirler. Bağlama büyüsü de bu eylemlerden yalnızca biri.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Bir erkeği kendine bağlama büyüsü nasıl yapılır?

Gelelim işin en can alıcı kısmına. Bir erkeği kendine bağlama büyüsünün nasıl yapılacağına. Elbette bu karanlık alem bize çeşit çeşit büyü opsiyonları sunmaktadır. Gerek Havas ilmi, gerek voodoo bebekleri kullanarak, hatta 2 partnerden her birini temsil eden farklı objeler kullanarak bir erkeği kendine bağlama büyüsü performansını gerçekleştirebiliriz. Hatta bazıları hiçbir objeye ihtiyaç duymadan yalnızca bir fotoğraf üzerinden bir erkeği kendine bağlama büyüsü yapmaktadır.


Bir erkeği kendine bağlama büyüsü pratiklerinde tezahür etmesini istediğimiz şeyler için aynı zamanda tılsımlı sözler ve kasemler tekniğini de kullanabiliriz. Havas ilminde buna Kelam ilmi denir. İnsan zihni ve düşüncesi ile ağızdan inanılarak çıkan her şey aslında bir kehanet oluşturur. Fakat buradaki inanç koşulsuz inanç olmalıdır ve yalnızca “inanıyorum” kelimesi yeterli değildir.


Tüm bu sözler, tılsımlı sözcükler ve ağızdan çıkanlar aynı zamanda bazı araç gereçler kullanılarak ve tezahür etmesi gereken iş hayal edilerek görselleştirilebilir ve bir erkeği kendine bağlama büyüsünün etkisi arttırılabilir. Fakat, bu sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Tüm bu boyutların katmanları arası iletişim kurmak herkesin yapabileceği iş değil. Büyü yapan kişinin medyumik hassasiyeti de önemli.


Bir erkeği kendine bağlama büyüsünün unsurları arasında sihirli sözcükler, tılsımlar, kullanılacak araç gereçler yer aldığı gibi doğal veya insan yapımı maddi nesneleri ve büyücü veya diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirilen ritüel eylemler de yer alır. Bir büyü ruhsal kurumlardan ve ruhani varlıklardan güç alır. Bazı toplumlarda büyü kelimeleri doğru ve etkili biçimde kullanmayı esas alır. Örneğin, Yeni Zelanda da kelimelerin gücünün önemli olduğu düşünülmekteydi. Havas ilminde de “kelam ilmi” olarak ele alınan bu konu aslında inanılarak söylenilen sözlerin ve ağızdan çıkan kelimelerin titreşiminin dönüştürücü gücü olduğuna inanılırdı. Birçok dinde de durum bundan farklı değildi. Medyumlar ve mistikler ruhsal güçlerle veya aydınlanmış bir bilinç durumuyla kendinden geçmiş bir temas durumuna ulaşmak için belirli sesleri veya heceleri tekrarlar. Bu kelimeler ve sözcükler tıpkı anahtar gibi işlev görürler ve olmayacak işlerin kilitlenmiş manevi kapılarını açarlar. İki kişiyi birleştirme büyülerinde de bu sihirli sözcüklerden ve tılsımlardan faydalanılır.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page