top of page

Bir erkeği bir kadından ayırma muskası:

magic.jpg

Bir erkeği bir kadından ayırma muskası adından da anlaşıldığı gibi erkek ve kadın arasına soğukluk getirme ve çiftleri ayırma amacıyla yapılır. Fakat ne yazık ki bu muska kötü niyetli kişiler tarafından karı-koca ayırma muskası olarak da kullanılmaktadır. İşin ehli ve zihinsel enerji boyutuna hakim bir medyum tarafından yapıldığında çok güçlü etkiye sahip olabilecek bu muska türü aynı zamanda kara büyü türlerine girer.


Bir erkeği bir kadından ayırma muskası genellikle erkeğe bir şey yedirip içirilerek yapılsa da her zaman bu durum söz konusu değildir. Bazı medyumlar bu muskayı yalnızca resimle, Havas ilminde bazı geometrik şekiller kullanarak hatta voodoo bez bebekleri yöntemleriyle de yapmaktadırlar. Genellikle kullanılan malzemeler ayrılması gereken kişinin yaşadığı yerin yakınlarında muhafaza edilse de illa böyle bir şart bulunmaz. Bazıları bu malzemeleri büyülü kişinin evine gizlice koyar, bazıları bahçesine gömer eğer o da mümkünn değilse evine en yakın mezarlığa da gömebilir. Bu tamamen yapılan işlemin türüne göre belirlenir.

Bir erkeği bir kadından ayırma büyüleri adından da anlaşıldığı üzre biri kadın diğeri erkek iki kişi için yapılır. Bu büyüde bu iki kişiyi temsil edecek malzemeler kullanılır. Çoğu zaman bu malzemeler birbirine ters döndürülür, aralarına domuz yağı sürülür ya da birbirinden uzak yere gömülürler. Eğer mezara gömülüyorlarsa bu büyüde “ölene kadar birleşememe” teması yatar. Biri ayırma büyüsü yapıp örneğin 2 yumurta kullanmış ve bu yumurtaların birini bir mezara diğerini başka bir mezara gömmüş ise bunun anlamı o yumurtalar nasıl bir daha birleşemiyorsa o kişiler de ölene kadar birleşemesin arzusudur. Peki bu büyü etki eder mi? Maalesef evet, başarılı bir büyücü tarafından yapılmışsa etlidir.


Bir erkeği bir kadından ayırma muskası bazen o kişileri temsil eden objeleri birbirinden mümkün olduğu kadar uzaklaştırılarak yapılır. Örneğin, birini bir denize diğeri başka bir denize atmak ya da birini bir mezara diğerini başka bir mezara gömmek gibi. Her nasıl o denizlerin suyu ya da o mezarlıkların toprakları asla birbirine karışmıyor ise büyülenmiş kişiler de zihinsel enerji boyutunda asla bir araya gelemezler ya da birleşemezler. Ya hep ayrı dünyaların insanları olarak kalırlar ya da ruhsal olarak kendilerini birbirlerinden uzak hissederler.

Bir erkeği bir kadından ayırma büyülerinin bir başka şekli de “tiksindirme” tarzıdır. Bu tip büyülerde her iki kişiyi temsil eden bu malzemeler birbirine ters döndürülür (sırt sırta gelecek şekilde) ve aralarına domuz yağı, sidik ya da çok pis kokan bir şey sürüleren beraber mezara da gömülebilirler. Bu büyüdeki mesaj ise bu iki kişinin ölene kadar birbirinden tiksinmesi ve hep bir birlerine ters gitmeleridir. Bu büyüye maruz kalmış kişiler asla anlaşamazlar, sürekli kavga ederler ve birbirlerinden nefret ederler.


Bazen birerkeği bir kadından ayırma büyüleri kilit ve o kilidi açan anahtarla yapılır. Kilit oyuk olmasından dolayı daima kadını, anahtar ise uzun şeklinden dolayı erkei temsil eder. Bu anahtar ve kilit yine diğer malzemeler gibi birbirinden ayrılır, uzaklaştırılır ya da farklı mezarlara gömülür. Buradki mesaj ise “bu anahtar bu kilidi açmadığı sürece falan filan kişi daima birbirinden uzak olsun” mesajıdır. Bu büyü aynı zamanda uçkur bağlama büyüsü tarzında da yapılabilir. “O anahtar o kilidi açmadığı sürece Ahmet ile Ayşe arasında asla cinsel birleşme olmasın” tarzında bir kasem okunur. Kilit ve anahtar birbirine bir daha temas etmeleri imkansız olacak şekilde farklı mezarlara gömülürler. Maalesef bu büyü eğer güçlü bir hoca tarafından yapılmışsa karı kocanın sonu ayrılıktır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Sevgili ziyaretçiler,


Gerek büyü seansları gerek diğer pisişik uğraşlar internetten yemek tarifi bakar gibi bazı malzemelerin birbiriyle karıştırılarak yapılmasından ibaret değildir. Bu ilimlerde zihinsel enerji boyutunun etkisi ve enerjisi, ruhani varlıkların etkisi ve her şeyden önce Allah’ın taktiri bulunur. Aynı zamanda pisişik güçler ve medyumik hassasiyet başarılı olmada önemlidir. Bu yüzden bu işlere girişecek kişiler önceli bu boyutu tanımalı ve oranın kural ve kaidelerini öğrenmelidirler. Aksi taktirde yaptıkları işlerde başarılı olma ihtimaller oldukça düşük olacaktır.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page