top of page

Bez bebek büyüsü nedir, nasıl yapılır?

magic.jpg

Bez bebek büyüsü voodoo ismini alır ve Afrika kıtasından gelen ölümcül bir tılsımdır. Fakat bu büyü daha sonra Küba ve Haiti bölgelerinde ve en sonunda Hindistan’da kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta insanlara şifa vermek ve onlara yardım etmek için çıkarılmış olan bu büyü çeşidi daha sonra yanlış kişilerin eline geçerek kötülük, hastalık ve yuva yıkıcı ayırma işlemleri pratikleri amacıyla da kullanılmıştır.


Bez bebek büyüsü insan ruhunu hedefleyen ve kurbanı hedeflemek için psişik akorları kullanan kara büyü veya büyücülüğün en ölümcül ve en acımasız şeklidir. Voodoo “tanrının ruhu” anlamına gelir. Bu büyücülük anlayışına göre önce bir kişinin bez bebeği yaratılır. Ona o kişinin ismiyle hitap edilir ve o kişinin ruhunun o bebeğe psişik olarak yüklenmesi sağlanır. Daha sonra o bebeğe bazı işlemler uygulayarak ruhsal enerji saldırıları yapılır. Bez bebek büyüsü o kişinin bazı enerji noktalarını ve hayati organlarını dengesizleştirmek ve enerji sistemini mahvetmek için kullanılır. Örneğin, bebeğin ayakları bağlanırsa büyülenmiş kişinin yolculuklarının engellendiğine ve ayaklarının dolanacağına, hiçbir işinin olmayacağına inanılır.

Mağdurun giydiği kişisel kıyafetler, saçlar, tırnaklar, hatta kadınlar için pedler ve kurbanın resmi kullanılarak kurbanı andıran bir oyuncak bebek yapılabilir. Kurbana ait bir eşya ya da onun dna sını taşıyan saçları kullanılırsa büyünün etkisi kat kat artar. Genellikle kötü işler için kullanılan bu büyü şeklinde kötü kokulu bir şeyler de kullanılabilir ya da kötü ilahiler açılır. Cinlerin isimleri ters okunur. Bu şekilde kurbanla bebek arasında bir psişik bağlantı ve negatif enerji kanalı kurulur. Bebeğe yapılan her şey kurbanın da başına gelir.


Oyuncak bebek ve kurban birbirine psişik olarak bağlandıktan sonra oyuncak bebekle tıpkı kurbanla konuşurmuş gibi konuşulur. Ona kurbanın ismiyle hitap edilir ve onun gibi davranması söylenir. Eğer bu bebeğe bir iğne batırılırsa kurban da vücuduna iğne batmış gibi hisseder ya da en azından o bölgelerde bazı ağrı, sızı ya da sorunlar hissedecektir. Bebeğe bir işlem yapılırken kurbana da o işlemin olması için ricada bulunulur.

Kurban binlerce kilometre uzakta oturuyor olabilir fakat voodoo bez bebek saldırılarını anında yaşayacaktır. Kurban, kara büyücü veya voodoo uzmanı tarafından negatif yüklü enerji ile aşılanmış bir hale gelir. Büyücü, bez bebeği karanlık bir yere kapatırsa kurbanın ruhunda sıkıntıya yol açar, bebeğe artık fakirleşmeye başlaması ve hiçbir yere gitmemesi hiçbir işinin olmayacağı da söylenebilir. Büyücü bebeğe ne söylerse kurban manevi dünyasında o enerjiyi hisseder.


Gerek voodoo bez bebekleri büyüsü gerek diğer kara büyüleri olsun etkiler dolunay geceleri ve karanlık ay gecelerinde maksimum seviyeye çıkar. Saldırılar devam ederken kurban birden fazla düzeyde yıkılır. Hem ruhsal, hem psikolojik düzeyde hatta fiziksel düzeyde voodoo büyüsünün etkilerini hisseder. Bazı voodoo büyücüleri o kadar işin ehlidir ki büyülenmiş kişi yatağa düşer, doktorlar bile çare bulamaz. Çünkü yaşadığı sorunlar ruhsal ve paranormal seviyededir.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Bez bebek büyüleriyle yapılacak işlemler o kadar fazladır ki bu işi geliştirmiş işin ehli kara büyücüler 2 kişinin voodo bez bebeğini yaparak birbiriyle etkileşim halinde işlemler yapmaktadırlar. Örneğin, bir erkekle bir kadının bez bebeği yapılır, her ikisi birbirine ters (sırt sırta) çevrilir ve bağlanır. Bundan sonra bu erkekle bu kadın birbirlerine zıt gitmeye ve hayatta farklı istikametlerde ilerleyemeye başlayacaklardır. Bu büyü karı-koca için yapıldıysa boşanmaları bile olasıdır. Bazı kara büyücüler tüm bu acımasızlık yetmezmiş gibi bebekleri ters çevirmekle bile yetinmeyip aralarına domuz yağı, sidik ya da kötü kokulu bir madde sürerek tiksinti ve soğukluk duvarı bile örmektedirler. Karı-koca bu duvarı fiziksel alemlerinde asla görmez fakat ruhsal boyutta birbirlerinden nefret etmeye ve soğumaya başlarlar.


Tüm kara büyüler gibi bez bebek büyüsü de aslında  manevi ve zihinsel boyutta kurbanın zihnini ve düşüncesini hapsetme eylemidir. Tüm bunlar bizim çıplak gözle göremediğimiz ruhsal boyutta tezahür eder. Bu boyutta hiçbir şey elle tutulamaz ve gözle görülemez. Oradaki her şey yalnızca enerjidir. Ruhsal boyuttaki varlıklar oranın yöneticileri ve iş görenleri haline gelmişlerdir. İnsanlara gönderdikleri titreşim ve enerjiyle insanları fiziksel olarak yönetemez ve insana zarar veremez olsalar bile zihinsel boyutta insanı köleleştirecek kadar etkilidirler.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page