top of page

BAĞLAMA BÜYÜSÜ NEDİR?

magic.jpg

Bağlama büyüsü:

Her şeyin birbirine bağlı olduğu içinde çok katmanlı bir enerji ağı bulunan evrende büyü tüm bu gerçekliğe etki edebilme sanatıdır. İnsan zihninin ayrı ya da izole olarak algıladığı her şey aslında bu bütünselliğin bir parçasıdır. Büyü yapabilen kişiler bu dev manevi sisteme girerek arzu edebildikleri değişimleri yapabilen kişilerdir.

Esasında bağlama ve ayırma büyüleri birbirine tam olarak zıt büyülerdir. Birinde objelerin birbirine yaklaştırılması, diğerinde ise objelerin bir daha birbirine temas edemeyeceği şekilde uzaklaştırılması esastır. Bağlama büyüsü birkaç çeşittir fakat genel olarak birini başka birine bağlama amaçlı yapılır. Fakat bağlama büyülerinin dil bağlama, ayak bağlama ya da uçkur bağlama gibi çeşitleri de bulunmaktadır.

Bu büyü çeşidinde genellikle bir ip, bağırsak ya da bağlanabilir uzun objeler kullanılır. Bu objelerin kullanılmasındaki temel sebep görselleştirmeyi güçlendirmektir. Büyü yapan kişi elindeki objeyi bağlarken aslında manevi düzeyde başka bir şeyi bağladığını düşünür, hayal eder, inanır ve bu arzusunun gerçekleşmesini bekler. Fakat, tüm bunları yapabilmek için manevi alemle fiziksel alemin birbirinden bağımsız ve farklı kuralları olan iki alem olduğu anlaşılmalıdır. Her bağlama büyüsü yapanın büyüsü tutmaz, bu tamamen beynin gücüyle alakalı bir durumdur.

Kısmeti ya da işleri bağlanan kişiler eğer bu iş beyin gücü yüksek ya da halk diliyle nefesi kuvvetli bir hoca tarafından yapılmışsa ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar her işleri yarım kalacaktır. Evde kısmet bekleyen kızlar için kısmet bağlama büyüsü yapılmışsa bu kız kendine yıllarca beklese de eş bulamayabilir bu yüzden bu tür büyülerin bir hoca yardımı ile derhal çözülmesi gerekmektedir. Bağlama büyüsüne maruz kalmış kişiler öncelikle bağlama büyüsünün tarzını tecrübeli bir hoca yardımı ile belirlemeli ve yapılan işlemin tam zıttı ile bu büyüyü bozmalıdırlar. Bağlama büyüleri en güzel bağ çözerek bozulurlar.

Bağlama büyüsünün bir diğer kullanım alanı da hiç olmayan bir işin sonucuna bağlanması seanslarıdır. Bu tür bağlama büyüsünde genellikle bir ipin ucuyla sonu birbirine bağlanır ve burada sonucu gelmeyen ya da sürümcemede kalan bir işin başarıyla sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Çeşit çeşit türleri olan bağlama büyülerinde kullanılan bu ip ya da malzemeler çok iyi muhafaza edilmelidir.

Bağlama büyüsü çeşitleri nelerdir?

Bağlama büyülerinde genellikle birini kendine ya da bir şeye bağlama, kısmet-nasip bağlama, uyku bağlama, yol bağlama, uçkur bağlama, kalp bağlama, akıl bağlama, ayak bağlama seansları yapılmaktadır ve en geniş kapsamlı büyü çeşidi budur. Bu büyü çeşidinin tam zıttı ya da panzehri olarak adlandıracağımız büyü ise bağ çözmedir. Bağlama büyülerinde bir ipi çözülmemesi için bağlarken bunun tam tersi bağ çözmede önce bir uzun cismi bağlar ve sonra bağını çözeriz. Bu bağın çözülmesiyle bağlının da bağının çözüldüğüne inanılır.

Bağ büyülerinde kullanılacak en temel malzeme iptir fakat bazı büyülerde ip yerine koyun bağırsağı ya da başka uzun ve bağlanabilir objeler de kullanılmaktadır. Bu büyü çeşidinde maksat bir kişiyi sadece bir objeye bağlamadır. Yani Bir kişiyi başka bir kişiye bağlama, bir kişinin uçkurunu bağlama, uykusunu bağlama ya da işlerini nasibini bağlama esaslıdır. Uykusu bağlanan kişi uyku uyuyamaz, uçkuru bağlanan kişi sadece bir kişiyle cinsel münasebet yaşar, nasibi-kısmeti bağlananın işleri yolunda gitmez, kısmeti bağlı kız kendine bir eş bulamaz. Yine diğer büyüler gibi olumsuz ve hayırsız bir büyü çeşididir ve eğer seansı yapan kişi işin ehliyse oldukça da etkilidir.

Bağlama büyülerinin bir diğer çeşidi de bir kişiyi bir kişiye bağlama büyüsüdür. Bu büyü çeşidinde birbirine bağlanan iki kişi asla ayrılamaz. Genellikle bu iki kişiyi temsil eden bir obje yapılır ya da çizilir. Örneğin balmumundan 2 insan heykeli yapılarak ya da 2 Bez bebek (Voodoo) dikilerek bu işlem çok başarılı bir şekilde yapılabilir. Daha sonra bu heykel ya da bebekler birbirine bağlanarak muhafaza edilirse o iki kişi birbirini bırakamaz.

Bazen bu büyü çeşidi yumurta ile de yapılabilir ve mutlaka ip kullanılacak diye bir kaide yoktur. Bu iki yumurtadan her biri bir kişiyi simgeler ve genellikle yumurtalar birbirine değecek şekilde bir mezara gömülürse bu büyü genellikle ölene kadar ayrılmama amaçlı yapılanlardır. Çok ilginçtir ki bu büyünün tam tersine iki yumurta ile ayrılık büyüsü de yapılmaktadır ki bu durumda yumurtalar birbirine değecek şekilde değil biri bir mezarın başucuna diğeri ise ayak ucuna koyulursa bu da ölene kadar kavuşamamayı amaçlamaktadır. Her ne kadar binlerce hatta milyonlarca büyü çeşidi de olsa ben sadece temel olarak burada özet geçerek anlatacağım.

Tüm bu büyülerin ortak tek yönü vardır: 2 objeyi birbirine yakınlaştırma. Ayırma büyülerinde ise bunun tam tersi iki objeyi birbirinden uzaklaştırma esas alınır. Aslında bu seanslar görselleştirme ile beyin gücünü arttırmayı esas alırlar. Peki bu yöntemler işe yarar mı? Yani bu yapılanlar sayesinde biri diğerine bağlanır ya da ayrılır mı? Cevap hem evet hem hayır. Yapan kişinin marifetine ve beyin gücüne bağlıdır. Eğer işin ehli biri tarafından yapılırsa çok etkili olabilir.

Bağlama büyüsü için neye ihtiyaç vardır?

Bağlama büyülerinde genellikler her iki kişiyi ya da bağlanacak kişiyi temsil edecek objeye ihtiyaç vardır. Örneğin, biri koyun diğeri koç iki kalp birbirine bağlanır (koyunun kadını koçun erkeği temsil ettiği düşünülür) ve bu iki obje (kalpler) ya birbirine bağlanır ya da küçük bir alan içerisinde hapsedilir. Bu muhafazanın bir çok çeşidi vardır bir kavanoz ya da kutuya koyulabilir, siyah bir bez içerisinde tutulabilir ya da aynı mezara yan yana gömülür. Mezara gömülen büyülerde genellikle “ölene kadar beraberlik” ya da “ölene kadar ayrılık” teması yatar. Ölene kadar beraberlik amaçlanan büyülerde objeler yan yana gömülür, ölene kadar ayrılık isteniyorsa biri bir mezarın ayak ucuna diğeri baş ucuna ya da her iki kalp farklı mezarlara gömülür. Bu büyüler aslında asla yapılmaması gereken büyülerdir çünkü yapana da çok büyük zarar getirirler.

Bazen bağlama büyüsü hiçbir obje kullanmadan sadece resme bakılarak ya da hayal gücü ile de yapılabilir. Çok çeşitli bağlama büyüleri bulunmaktadır. Örneğin bir kişinin bir yere gitmesini engellemek için ayağına manevi zincir ya da bağ takmak bile mümkündür. Bu kişi ne kadar istese de hep bir aksilik çıkar ve o yer gidemez. Yine bu şekilde birinin aklını bağlama seansından sonra o kişinin aklı fikri sadece aklı bağlanan kişide olur. Kalp bağlama seanslarında ise büyü yapılan kişinin kalbi birine bağlanır.

Bağlama büyüsü yaparken bazen her iki kişiyi de temsil edecek bez bebeklere ihtiyaç vardır. Bu bez bebeklerin başına gelen her şeyin temsil ettiği kişilerin de başına geleceğine inanılır. 2 kişiyi temsil eden bez bebekler yapılıp bir birlerine yapışık ya da değen bir şekilde muhafaza edilirlerse bu iki kişinin birbirine bağlı olduğuna inanılır. Yine bu bebeklerle çok fazla işlem yapılabilir. Bağlamanın tam tersi bu iki bebek birbirinden uzak yerlerde (örneğin 2 farklı mezara gömülürse) muhafaza edilirse asla kavuşmayacaklarına inanılır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Bağlama büyüsü tehlikeli midir?

Bağlama büyüsü denince ilk akla gelen ayrı insanların kavuşması için yapılan iki kişiyi birbirine bağlama seanslarıdır. Her ne kadar bu büyü çok tesirli bir büyü çeşidi de olsa bazen ters dönme vakalarından şikayet edenlerin de sayısı azımsanacak kadar değildir. Nasıl her büyüde büyünün tutmama ihtimali olduğu gibi yanlış ya da acemi kimseler tarafından yapılan bu seansların da bazen sonucu bağlılık yerine tamamen ayrılık olabilir ve bu yüzden bu işlerde çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Birçok vaka vardır ki büyü yapan kişi bir partneri kendine bağlamaya çalışırken tamamen ayırmıştır. Büyü işlerine girmeden önce büyünün gerçekleştiği fiziksel alemin dışındaki bu zihinsel manevi alem çok iyi tanınmalı ve oyun kurallarına göre oynanmalıdır. Acemi kişiler tarafından yapılan büyüler doktor olmayan birinin ameliyat yapmasına benzer. Bu işlere asla girişmemek ve bu tip büyüleri asla yapmamak lazım çünkü yapana da yapılana olduğu kadar büyük zarar getirirler.

 

Büyü ile ilgili İlk bilmeniz gereken içine girmek istediğiniz bu manevi alemin elle tutulan bir alem değil yalnızca zihinsel enerji alemi olduğudur. Evrende bir enerji akışı var, bütün insanlar, bütün nesneler hatta bütün gezegenler birbirine bağlı. Fakat bu bağ fiziksel bir bağ değil 5 duyu organımızla hissedemediğimiz manevi bir enerji bağı. “Büyü yapmak” olarak adlandırdığımız eylem ise bu aleme hükmetmek ve etki etmektir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Evrendeki bu enerji akışı büyü ile etkilenebilir, olmayan bir parça eklenebilir, olan çıkartılabilir, büyü öğrenilebilir ve dünyayı etkileyebilir. Fakat, büyünün içsel ve 5 duyu organımızla algılayamadığımız manevi alemin bir çalışması olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolayısıyla, büyü yapacak güce erişebilmek için öncelikle bu alemi tanımalı ve ona hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Her alemin kuralları olduğu gibi manevi alemin de kuralları vardır ve oyunu bu alemin kurallarına göre oynamalıyız.

Büyü içimizdeki hareketsiz güçlerle iletişimdir. Aslında her insanın bir büyücü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herkes bir nevi iç dünyasıyla bağlantı içerisindedir ve farkında olmasa da uzaktan maddeye etki eder. Fakat, büyücü olarak adlandırdığımız kişiler bu güçlerle çok sık pratik yapmış ve güçlerini geliştirmiş kişilerdir. Evrendeki çekim yasası aslında bir büyüdür ve bilinçaltımızın çekme gücüyle ilgilidir. Büyücüler ise evrendeki bu çekim yasasını keşfetmiş ve bu güçlerini ilerletmiş kişilerdir.

Büyünün birçok çeşitleri vardır. Bazıları çağırma ve davet etme büyüleri, bazıları uzaklaştırma büyüleri, bazıları ise kilitleme büyüleridir. Bu büyülerde amaç bir şeyi kendine yakınlaştırma, kendinden uzaklaştırma ya da bir yerde sabit hareketsiz kalmasını sağlamadır. Genellikle zenginlik, para ve şöhret için yapılan büyüler davet etme büyüleridir. Aslında burada yapılan şey zenginliği beyin gücüyle kendine çekmekten başka bir şey değildir.

YORUMLAR:

bottom of page