top of page

BAĞLAMA BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

magic.jpg

Bağlama büyüsü nasıl yapılır?

Bağlama büyülerinin birçok çeşidi vardır. Bu büyünün en sık yapılanları iki kişiyi birbirine bağlama, kısmet-nasip bağlama, uyku bağlama, yol bağlama, akıl bağlama, kalp bağlama, ayak bağlama seanslarıdır. Esasında, bağlama ve ayırma büyüleri teknik anlamda birbirinin tam zıttıdır. Birinde birini ya da bir şeyi bağlar diğerinde ise birbirinden ayırırız. Doğal olarak, her iki büyüde yapılan işlem bir diğerinin zıttıdır.

Bağlama büyülerinde genellikle 2 kişi birbirine bağlanırken onları temsil eden birer obje (çift objeler), diğer bağlama işlemlerinde ise ip, bağırsak ya da bağlanmaya uygun uzun bir cisim kullanılır. Aslında tüm bu objelerin bu işlemlerde kullanılma sebebi yapılacak seansın görselleşmesini sağlayarak beynin gücünü arttırmaktan başka bir şey değildir. Bir işlem insan zihninde ne kadar iyi görselleşirse o kadar etkili olur.

İnsan beyni ve düşünce gücü aynı zamanda bir büyü ve kehanet yaratabilir. Düşünceleriniz genellikle kehanete dönüşürler. Eğer “çok şanssızım” derseniz ve buna gerçekten inanırsanız, haklısınız çok şanssızsınızdır. Fakat gerçekten çok şanslı bir insan olduğunuza inanıyor ve “çok şanslıyım” diyorsanız bütün işlerinizin yolunda gittiğini de görürsünüz. Aslında kendi iç dünyanızda tekrar ettiğiniz her söz, her düşünce yaşamınızda yarattığınız bir kehanettir. Aslında büyü yapan kişi de beyin gücünü kullandığı bazı araç gereçlerle görselleştirerek bir kehanet oluşturmaktan başka bir şey yapmaz, işin özeti budur.

Bağlama büyülerinde de aynı durum geçerli. Bir şeyi önce görselleştirir sonra da ona inanır ve olmasını beklersiniz. İşin özeti budur. Örneğin, biri kadın biri erkeği temsil eden iki bez bebek birbirine temas ettirilerek bir büyü yapılır ve hiç ayrılmayacaklarına inanılır. Peki bu büyü tutar mı? Cevap hem evet hem hayır. Büyüyü yapanın yaptığı işe ne kadar inandığı ve beyin gücün ne kadar iyi kullandığına bağlıdır. Beynine çok iyi hükmedebilen ve uzaktan cisimlere etki edebilen kişilerin sayısı hiç de azımsanacak kadar değil. Bu kişilerin her yaptığı tutar. Fakat bun kişilerden daha çok hiçbir yaptığı büyü tutmayan kişiler de vardır. Onlar da sürekli büyü yapmalarına karşın başarılı olamazlar.

İlk bilmeniz gereken içine girmek istediğiniz bu manevi alemin elle tutulan bir alem değil yalnızca zihinsel enerji alemi olduğudur. Evrende bir enerji akışı var, bütün insanlar, bütün nesneler hatta bütün gezegenler birbirine bağlı. Fakat bu bağ fiziksel bir bağ değil 5 duyu organımızla hissedemediğimiz manevi bir enerji bağı. “Büyü yapmak” olarak adlandırdığımız eylem ise bu aleme hükmetmek ve etki etmektir. Aslında bağlama büyüsü yaparken bağladığınız şeyi hayal eder ve beyin gücünüzle bağlama olarak adlandırdığını eylemin olmasını sağlarsınız. Fakat ne kadar başarılı olacağını sadece size kalmış.

Evrendeki bu enerji akışı büyü ile etkilenebilir, olmayan bir parça eklenebilir, olan çıkartılabilir, büyü öğrenilebilir ve dünyayı etkileyebilir. Fakat, büyünün içsel ve 5 duyu organımızla algılayamadığımız manevi alemin bir çalışması olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolayısıyla, büyü yapacak güce erişebilmek için öncelikle bu alemi tanımalı ve ona hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Her alemin kuralları olduğu gibi manevi alemin de kuralları vardır ve oyunu bu alemin kurallarına göre oynamalıyız.

Her şeyin birbirine bağlı olduğu içinde çok katmanlı bir enerji ağı bulunan evrende büyü tüm bu gerçekliğe etki edebilme sanatıdır. İnsan zihninin ayrı ya da izole olarak algıladığı her şey aslında bu bütünselliğin bir parçasıdır. Büyü yapabilen kişiler bu dev manevi sisteme girerek arzu edebildikleri değişimleri yapabilen kişilerdir.

Esasında bağlama ve ayırma büyüleri birbirine tam olarak zıt büyülerdir. Birinde objelerin birbirine yaklaştırılması, diğerinde ise objelerin bir daha birbirine temas edemeyeceği şekilde uzaklaştırılması esastır. Bağlama büyüsü birkaç çeşittir fakat genel olarak birini başka birine bağlama amaçlı yapılır. Fakat bağlama büyülerinin dil bağlama, ayak bağlama ya da uçkur bağlama gibi çeşitleri de bulunmaktadır.

Bu büyü çeşidinde genellikle bir ip, bağırsak ya da bağlanabilir uzun objeler kullanılır. Bu objelerin kullanılmasındaki temel sebep görselleştirmeyi güçlendirmektir. Büyü yapan kişi elindeki objeyi bağlarken aslında manevi düzeyde başka bir şeyi bağladığını düşünür, hayal eder, inanır ve bu arzusunun gerçekleşmesini bekler. Fakat, tüm bunları yapabilmek için manevi alemle fiziksel alemin birbirinden bağımsız ve farklı kuralları olan iki alem olduğu anlaşılmalıdır. Her bağlama büyüsü yapanın büyüsü tutmaz, bu tamamen beynin gücüyle alakalı bir durumdur.

Kısmeti ya da işleri bağlanan kişiler eğer bu iş beyin gücü yüksek ya da halk diliyle nefesi kuvvetli bir hoca tarafından yapılmışsa ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar her işleri yarım kalacaktır. Evde kısmet bekleyen kızlar için kısmet bağlama büyüsü yapılmışsa bu kız kendine yıllarca beklese de eş bulamayabilir bu yüzden bu tür büyülerin bir hoca yardımı ile derhal çözülmesi gerekmektedir. Bağlama büyüsüne maruz kalmış kişiler öncelikle bağlama büyüsünün tarzını tecrübeli bir hoca yardımı ile belirlemeli ve yapılan işlemin tam zıttı ile bu büyüyü bozmalıdırlar. Bağlama büyüleri en güzel bağ çözerek bozulurlar.

Bağlama büyüsü hakkında:

Büyü içimizdeki hareketsiz güçlerle iletişimdir. Aslında her insanın bir büyücü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herkes bir nevi iç dünyasıyla bağlantı içerisindedir ve farkında olmasa da uzaktan maddeye etki eder. Fakat, büyücü olarak adlandırdığımız kişiler bu güçlerle çok sık pratik yapmış ve güçlerini geliştirmiş kişilerdir. Evrendeki çekim yasası aslında bir büyüdür ve bilinçaltımızın çekme gücüyle ilgilidir. Büyücüler ise evrendeki bu çekim yasasını keşfetmiş ve bu güçlerini ilerletmiş kişilerdir.

Bağlama büyüsü için de aynı şey geçerlidir. Eğer bağladığınız objelerle güzel bir görselleştirme yaparak bu görselleştirme sayesinde içinizdeki hareketsiz güçlerle iletişime geçirebilirseniz başarılı olursunuz. Fakat iç dünyanızla bağlantı kurma konusunda başarısız biriyseniz büyü işleri size göre değildir. Asla unutmamalısınız bağlama büyüleri çok tesirlidir fakat yalnızca işin ehli ve yetenekli kişiler tarafından yapıldığında tesir ederler.

Her şeyin birbirine bağlı olduğu içinde çok katmanlı bir enerji ağı bulunan evrende büyü tüm bu gerçekliğe etki edebilme sanatıdır. İnsan zihninin ayrı ya da izole olarak algıladığı her şey aslında bu bütünselliğin bir parçasıdır. Büyü yapabilen kişiler bu dev manevi sisteme girerek arzu edebildikleri değişimleri yapabilen kişilerdir.

Esasında bağlama ve ayırma büyüleri birbirine tam olarak zıt büyülerdir. Birinde objelerin birbirine yaklaştırılması, diğerinde ise objelerin bir daha birbirine temas edemeyeceği şekilde uzaklaştırılması esastır. Bağlama büyüsü birkaç çeşittir fakat genel olarak birini başka birine bağlama amaçlı yapılır. Fakat bağlama büyülerinin dil bağlama, ayak bağlama ya da uçkur bağlama gibi çeşitleri de bulunmaktadır.

Bu büyü çeşidinde genellikle bir ip, bağırsak ya da bağlanabilir uzun objeler kullanılır. Bu objelerin kullanılmasındaki temel sebep görselleştirmeyi güçlendirmektir. Büyü yapan kişi elindeki objeyi bağlarken aslında manevi düzeyde başka bir şeyi bağladığını düşünür, hayal eder, inanır ve bu arzusunun gerçekleşmesini bekler. Fakat, tüm bunları yapabilmek için manevi alemle fiziksel alemin birbirinden bağımsız ve farklı kuralları olan iki alem olduğu anlaşılmalıdır. Her bağlama büyüsü yapanın büyüsü tutmaz, bu tamamen beynin gücüyle alakalı bir durumdur.

Kısmeti ya da işleri bağlanan kişiler eğer bu iş beyin gücü yüksek ya da halk diliyle nefesi kuvvetli bir hoca tarafından yapılmışsa ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar her işleri yarım kalacaktır. Evde kısmet bekleyen kızlar için kısmet bağlama büyüsü yapılmışsa bu kız kendine yıllarca beklese de eş bulamayabilir bu yüzden bu tür büyülerin bir hoca yardımı ile derhal çözülmesi gerekmektedir. Bağlama büyüsüne maruz kalmış kişiler öncelikle bağlama büyüsünün tarzını tecrübeli bir hoca yardımı ile belirlemeli ve yapılan işlemin tam zıttı ile bu büyüyü bozmalıdırlar. Bağlama büyüleri en güzel bağ çözerek bozulurlar.

Bağlama büyüsünde hangi malzemeler kullanılır?

Bağlama büyülerinde kullanılacak en temel malzeme iptir fakat bazı büyülerde ip yerine koyun bağırsağı ya da başka uzun ve bağlanabilir objeler de kullanılmaktadır. Bu büyü çeşidinde ise maksat yine bir kişiyi sadece bir objeye bağlama esası alınmaktadır. Yani Bir kişiyi başka bir kişiye bağlama, bir kişinin uçkurunu bağlama, uykusunu bağlama ya da işlerini nasibini bağlama esaslıdır. Uykusu bağlanan kişi uyku uyuyamaz, uçkuru bağlanan kişi sadece bir kişiyle cinsel münasebet yaşar, nasibi-kısmeti bağlananın işleri yolunda gitmez, kısmeti bağlı kız kendine bir eş bulamaz. Yine diğer büyüler gibi olumsuz ve hayırsız bir büyü çeşididir ve oldukça da etkilidir.

Bağlama büyülerinin bir diğer çeşidi de bir kişiyi bir kişiye bağlama büyüsüdür. Bu büyü çeşidinde birbirine bağlanan iki kişi asla ayrılamaz. Genellikle bu iki kişiyi temsil eden bir obje yapılır ya da çizilir. Örneğin balmumundan 2 insan heykeli yapılarak ya da 2 Voodoo bebeği dikilerek bu işlem çok başarılı bir şekilde yapılabilir. Daha sonra bu heykel ya da bebekler birbirine bağlanarak muhafaza edilirse o iki kişi birbirini bırakamaz. Bazen bu büyü çeşidi yumurta ile de yapılabilir ve mutlaka ip kullanılacak diye bir kaide yoktur. Bu iki yumurtadan her biri bir kişiyi simgeler ve genellikle yumurtalar birbirine değecek şekilde bir mezara gömülürse bu büyü genellikle ölene kadar ayrılmama amaçlı yapılanlardır. Çok ilginçtir ki bu büyünün tam tersine iki yumurta ile ayrılık büyüsü de yapılmaktadır ki bu durumda yumurtalar birbirine değecek şekilde değil biri bir mezarın başucuna diğeri ise ayak ucuna koyulursa bu da ölene kadar kavuşamamayı amaçlamaktadır. Her ne kadar binlerce hatta milyonlarca büyü çeşidi de olsa ben sadece temel olarak burada özet geçerek anlatacağım.

Kısmeti ya da işleri bağlanan kişiler ise ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar her işleri yarım kalacaktır. Evde kısmet bekleyen kızlar için kısmet bağlama büyüsü yapılmışsa bu kız kendine yıllarca beklese de eş bulamayabilir bu yüzden bu tür büyülerin bir hoca yardımı ile derhal çözülmesi gerekmektedir. Bağlama büyüsüne maruz kalmış kişiler öncelikle bağlama büyüsünün tarzını tecrübeli bir hoca yardımı ile belirlemeli ve yapılan işlemin tam zıttı ile bu büyüyü bozmalıdırlar. Bağlama büyüleri en güzel bağ çözerek bozulurlar.

Bazen bağlama büyüsü hiçbir obje kullanmadan sadece resme bakılarak ya da hayal gücü ile de yapılabilir. Çok çeşitli bağlama büyüleri bulunmaktadır. Örneğin bir kişinin bir yere gitmesini engellemek için ayağına manevi zincir ya da bağ takmak bile mümkündür. Bu kişi ne kadar istese de hep bir aksilik çıkar ve o yer gidemez. Yine bu şekilde birinin aklını bağlama seansından sonra o kişinin aklı fikri sadece aklı bağlanan kişide olur. Kalp bağlama seanslarında ise büyü yapılan kişinin kalbi matluba bağlanır.

Bağlama büyüsü denince ilk akla gelen ayrı insanların kavuşması için yapılan iki kişiyi birbirine bağlama seanslarıdır. Her ne kadar bu büyü çok tesirli bir büyü çeşidi de olsa bazen ters dönme vakalarından şikayet edenlerin de sayısı azımsanacak kadar değildir. Nasıl her büyüde büyünün tutmama ihtimali olduğu gibi yanlış ya da acemi kimseler tarafından yapılan bu seansların da bazen sonucu bağlılık yerine tamamen ayrılık olabilir ve bu yüzden bu işlerde çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Bağlama büyüsünün bir diğer kullanım alanı da hiç olmayan bir işin sonucuna bağlanması seanslarıdır. Bu tür bağlama büyüsünde genellikle bir ipin ucuyla sonu birbirine bağlanır ve burada sonucu gelmeyen ya da sürümcemede kalan bir işin başarıyla sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Çeşit çeşit türleri olan bağlama büyülerinde kullanılan bu ip ya da malzemeler çok iyi muhafaza edilmelidir.

Bağlama büyüsünün bir diğer kullanım alanı da hiç olmayan bir işin sonucuna bağlanması seanslarıdır. Bu tür bağlama büyüsünde genellikle bir ipin ucuyla sonu birbirine bağlanır ve burada sonucu gelmeyen ya da sürümcemede kalan bir işin başarıyla sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Çeşit çeşit türleri olan bağlama büyülerinde kullanılan bu ip ya da malzemeler çok iyi muhafaza edilmelidir.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Bağlama büyüsü zararlı mıdır?

Bağlama büyüsü denince ilk akla gelen ayrı insanların kavuşması için yapılan iki kişiyi birbirine bağlama seanslarıdır. Her ne kadar bu büyü çok tesirli bir büyü çeşidi de olsa bazen ters dönme vakalarından şikayet edenlerin de sayısı azımsanacak kadar değildir. Nasıl her büyüde büyünün tutmama ihtimali olduğu gibi yanlış ya da acemi kimseler tarafından yapılan bu seansların da bazen sonucu bağlılık yerine tamamen ayrılık olabilir ve bu yüzden bu işlerde çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Birçok vaka vardır ki büyü yapan kişi bir partneri kendine bağlamaya çalışırken tamamen ayırmıştır. Büyü işlerine girmeden önce büyünün gerçekleştiği fiziksel alemin dışındaki bu zihinsel manevi alem çok iyi tanınmalı ve oyun kurallarına göre oynanmalıdır. Acemi kişiler tarafından yapılan büyüler doktor olmayan birinin ameliyat yapmasına benzer. Bu işlere asla girişmemek ve bu tip büyüleri asla yapmamak lazım çünkü yapana da yapılana olduğu kadar büyük zarar getirirler.

 

Büyü ile ilgili İlk bilmeniz gereken içine girmek istediğiniz bu manevi alemin elle tutulan bir alem değil yalnızca zihinsel enerji alemi olduğudur. Evrende bir enerji akışı var, bütün insanlar, bütün nesneler hatta bütün gezegenler birbirine bağlı. Fakat bu bağ fiziksel bir bağ değil 5 duyu organımızla hissedemediğimiz manevi bir enerji bağı. “Büyü yapmak” olarak adlandırdığımız eylem ise bu aleme hükmetmek ve etki etmektir.

Evrendeki bu enerji akışı büyü ile etkilenebilir, olmayan bir parça eklenebilir, olan çıkartılabilir, büyü öğrenilebilir ve dünyayı etkileyebilir. Fakat, büyünün içsel ve 5 duyu organımızla algılayamadığımız manevi alemin bir çalışması olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolayısıyla, büyü yapacak güce erişebilmek için öncelikle bu alemi tanımalı ve ona hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Her alemin kuralları olduğu gibi manevi alemin de kuralları vardır ve oyunu bu alemin kurallarına göre oynamalıyız.

Büyü içimizdeki hareketsiz güçlerle iletişimdir. Aslında her insanın bir büyücü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herkes bir nevi iç dünyasıyla bağlantı içerisindedir ve farkında olmasa da uzaktan maddeye etki eder. Fakat, büyücü olarak adlandırdığımız kişiler bu güçlerle çok sık pratik yapmış ve güçlerini geliştirmiş kişilerdir. Evrendeki çekim yasası aslında bir büyüdür ve bilinçaltımızın çekme gücüyle ilgilidir. Büyücüler ise evrendeki bu çekim yasasını keşfetmiş ve bu güçlerini ilerletmiş kişilerdir.

Büyünün birçok çeşitleri vardır. Bazıları çağırma ve davet etme büyüleri, bazıları uzaklaştırma büyüleri, bazıları ise kilitleme büyüleridir. Bu büyülerde amaç bir şeyi kendine yakınlaştırma, kendinden uzaklaştırma ya da bir yerde sabit hareketsiz kalmasını sağlamadır. Genellikle zenginlik, para ve şöhret için yapılan büyüler davet etme büyüleridir. Aslında burada yapılan şey zenginliği beyin gücüyle kendine çekmekten başka bir şey değildir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page