top of page

Ayırma muskası nasıl yapılır?

magic.jpg

İnsanları ayırmak için yapılan tüm büyüler kara büyüler sınıfına girer. Kara büyü, karanlığın ve şeytani enerjinin gücünü kullanan tüm büyü çeşitlerine verilen addır. Her türlü kara büyü çalışmasından kaçınmak gerekir. Her ne kadar bazı insanların birleşmesi hayırsız ya da başka insanlara zarar verici de olsa ayırma büyülerinin hepsi kara büyü kategorisine girerler.


İnsanları ayırmak için yapılan kara büyüler enerji yasası gereği objeleri uzaklaştırma ya da objeler arasına bir engel inşa etme metodlarıyla yapılır. Bu metodlardan en yaygın olanları tiksinti ya da soğukluk duvarı örme, objeleri birbirine ters döndürme ya da iki objeyi asla kavuşamayacakları kadar uzak yerlere ya da farklı 2 denize atmaktır. Büyücülükte bir çift üzerine yapılan tüm işlemler çift objeler üzerinde uygulanır ve bu objelerden her biri ayrılması gereken kişileri temsil eder. İki objenin biri bir denize diğeri başka denize atıldığında her nasıl o denizlerin suları asla birleşmez ya da birbirine karışmazsa o kişiler de zihinsel enerji boyutunda asla aynı frekansta birleşemezler. Bir başka deyişle, biri bir diyarda diğeri başka bir diyarda dolaşan bu iki obje aslında zihinsel boyutta da asla birleşemiyor olmayı temsil eder.

Ayırma muskası pratiklerinde Havas ilminde kullanılan taktik herhangi bir obje kullanmasa bile bu objeleri temsil eden her şey kağıt üzerine çizilir. Örneğin, bir erkekle bir kadının kağıda çizilmesi ve aralarında bir tiksinti ya da soğukluk duvarı çizilmesi gibi. Bazen bu tiksinti ya da soğukluk duvarı bir mürekkeple değil görünmeyen domuz yağıyla da çizilebilir. Büyülü kişiler her ne kadar fiziksel boyutta bu duvarı görmüyor olsalar da ruhsal ve zihinsel enerji boyutunda o tiksinti duvarını daima hissederler. Birbirlerine yakınlaşmak istemezler.


Ayırma muskası ve benzeri tüm kara büyüler ruhlar, cinler ve evil güçlerin bir araya geldiği platformda, kara enerji frekansında gerçekleşir. Dolayısıyla, kara büyüyü yapan kişi aslında tüm bu unsurları yaşamına davet etmekten başka bir iş yapmış olmaz. Tüm kutsal kitaplar bize kara büyü hakkında bilgi verir ve asla bulaşmamamız konusunda uyarıcıdırlar. Fakat insanoğlunun arzuları ve egosu bu uyarıları dikkate almamasına yol açar.

Bazen ayırma muskası bir kişinin bir alana, bölgeye ya da bir yere girmesini engelleyici ya da zorlaştırıcı enerji yayarak bu amaca zihinsel boyutta ulaşırız. Bu büyü genellikle manevi zincir, bloke etme ya da duvar çekme yöntemiyle yapılır. Gerek havas ilminde, gerek voodo büyücülüğünde ve diğer pisişik alanlarda bu bloke edici enerjiyi vermenin bir yöntemi vardır. Örneğin, havas ilmi geometrik şekiller, ayetler ve esmaları kapsar. Bir kişinin gitmesini istemediğimiz bir bölgeyi bir geometrik şekille görselleştirerek onun çevresini de güçlü esmalar ve ayetlerle duvar şeklinde örersek aslında zihinsel enerji boyutunda o kişinin o bölgeye girişini engelleyici enerji tohumları ekmiş oluruz. Yine buna benzer bir şekilde bir kişinin ayağına takıldığı düşünülen bir manevi zincir oluşturularak da o kişinin bir yere asla girememesi ya da oradan uzaklaştırılması zihinsel enerji boyutunda mümkündür.


Ayırma muskası performansını sergileyen kadınlara cadılar denir. Cadılar binlerce yıldır hep aramızda dolaşmış, dünya çapında toplumları ve hikaye başlıklarını doldurmuşlardır. Cadı, zarar verebilecek veya iyileştirebilecek garip güçlere sahip bayanlar hakkında anlattığımız masallarda uzun zamandır var. Ve her cinsiyetten insan cadı olarak kabul edilse de artık genellikle kadınlarla ilişkilendirilen bir kelimedir.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Ayırma muskası performansa da dayanabilir. Bir çoğumuz büyü yaparız fakat herkesin büyüsü tutmaz. Bunun sebebi büyücünün ruhsal alemi ile bağlantı kuramamasıdır. İnanmadan yapılan işlemler ya da ruhsal enerjiye ulaşamadan yapılan uygulamalar başarısız olacaklardır. Büyü performansı aynı zamanda hitap edilen ruhsal güçler, hasta-danışan ya da topluluk gibi bir izleyici kitlesini de varsayar.


Ayırma muskası pratiklerini yapan cadılar yıkıcı güçlere sahip kişiler olarak görülmesine rağmen, gerçekte cadı bir kadın yapıcı değil yıkıcı işlerde gücünü kullanması gereken kadındır. Fakat ne yazık ki içinde yaşadığımız kapitalist dünyada cadılar para karşılığında tüm bu işlemleri gerçekleştirmeye meyilli olmuşlardır ve bir çoğunun yapmış olduğu işlemler tutmaz. Özellikle ayırma muskası yapan cadılar ancak zihinsel enerji boyutuna hükmetmeyi öğrendiklerinde başarılı olurlar. Kısacası, herkes cadı olamaz. Bu çok özel ve doğa üstü yetenek gerektirir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page