top of page

AŞK MUSKASI NEDEN TUTMAZ?

magic.jpg

Aşk muskası neden tutmaz?

Aşk muskası yapanların başına gelebilecek en kötü şey yaptıkları muskanın tutmamasıdır. Bunu yaşayan kişi hem hayal kırıklığına uğrar hem de büyüye olan inancını yitirir. Bu yazımda size biraz büyüden bahsederek resmin bütününü görmenizi ve bir aşk muskasının muhtemelen neden tutmayacağını anlatmak istiyorum.

 

Aşk muskasının neden tutmadığını anlamak için öncelikle muskanın ne olduğunu ve yaşamımızın hangi boyutunda gerçekleştiğini anlamalısınız. Büyü yapanların yaptıkları en büyük hata muskanın bir enerji olduğunu unutarak ona fiziksel aktivite gibi muamele yapmalarıdır. Şunu anlamalısınız ki, büyü fiziksel alemde gerçekleşen bir aktivite değildir dolayısıyla oyunun kuralları da farklıdır.

 

Bu alem bilinç, duygular, düşünceler ve tüm bunların oluştuğu enerjik güçler alemidir. Aslında bir büyücü bu alemde bir kozmik savaşçı gibidir. Bu gizli ve görünmeyen güçleri kullanarak fiziksel aleme etki etmeye çalışır. Çünkü iyi bir büyücü bilir ki bir insanın tüm gerçekliği bu alemde oluşur. Bunu daha iyi bir örnekle açıklayacak olursam, çevrenizdeki tüm objelere bakın, hatta tanıdığınız bütün dev şirketlere ya da kuruluşlara. Bunların hepsi var oluşlarından önce bir zihinsel enerji aleminden geçmişlerdir. Evinizdeki masadan dünyanın en büyük şirketlerine kadar her şey birinin önce düşünmesi, hayal etmesi ve daha sonra harekete geçmesinden sonra var olmuşlardır.

Bir büyücünün yapmaya çalıştığı da bu zihinsel enerji alemine girerek bir şeyleri değiştirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Bu alemde de bir şeyler çıkarılabilir, silinebilir, yerine yenisi koyulabilir. Büyücü de bu sanatın ustasıdır. İyi bir büyücü bu aleme hakim olmayı öğrenmişse yaptığı işler fiziksel düzeyde de değişikliklere yol açar. Buna halk dilinde “büyü tutması” denir. Eğer büyücü işini kötü yapmışsa büyüsü de tutmaz.

 

Aşk muskası ya da diğer büyüleri yaparken oluşturulan tüm bu enerjiler ya bilincimiz tarafından emilir ya da titreşim haline gelebilir. Bazı büyücüler bu titreşimlerin “hayalet” olan olduğuna inanırlar. Örneğin, savaş alanları ve çok eski evler genellikle “perili” olarak düşünülür. Bunun sebebi geçmişten yankılanan enerjik güçlerin hala o evde yükseldiğine inanılmasıdır.

Aşk muskasında yapılan en büyük hata nedir?

Aşk büyülerinde yapılan en büyük hata görselleştirme hatasıdır. Görselleştirme bir arzuya odaklanarak bunu bazı araç gereçler kullanarak gerçekleştirme çabasıdır. Örneğin, bir bez bebek yapılır bu bebeğin bir kişiyi temsil ettiği düşünülür. Bu bebeğin başına ne gelirse temsil ettiği kişinin başına da aynısının geleceğine inanılır. Bebek para dolu bir keseye gömülürse bu inanca göre kişinin parasal şansı açılır. Bebeğin ayakları bağlanırsa kişi hayatta ilerleyemez. Bunun gibi bir çok örnek verilebilir. Burada bez bebekle yapılmaya çalışılan görselleştirmedir.

 

Genellikle aşk büyüleri 2 objeyle yapılır daha doğrusu öyle yapılmalıdır. Çünkü bu objelerden her biri bir partneri temsil eder. Sevgi ya da ayırma büyülerinde birbirine zıt iki eylem söz konusudur. Objelerin yaklaştırılması (birleştirme) ve hiçbir zaman birbirlerine yaklaşmalarının mümkün olmaması (uzaklaştırma). Birleştirme büyülerinde bu iki obje birbirine yaklaştırıldığında iki partnerin bağlanacağı varsayılır. Bu iki obje asla bir araya gelmeyecek şekilde uzaklaştırılırsa, örneğin biri bir şehirde diğeri başka bir şehirde gömülürse veya biri bir mezarın ayak ucuna diğer bir mezarın baş ucuna gömülürse bu iki kişinin ayrılıp bir daha kavuşamayacağına inanılır. Tüm bu işlemlerde kullanılan araç gereçler görselleştirme ve beyin gücünü arttırma amaçlıdır.

 

Aşk büyülerinin tutmama sebeplerinden biri de görselleştirmenin iyi yapılamamasıdır. Örneğin, birinin bez bebeği yapılıyor ise bu bebek o kişiyi anımsatmalıdır. Şişman bir erkek için yapılan bez bebek zayıf olursa burada görselleştirme olmaz ve aşk muskası büyük ihtimalle tutmayacaktır.

Aşk büyülerinde yapılan görselleştirmelerde genellikle birbirine zıt çift objeler kullanılır. Bunun sebebi yin-yang enerjisi oluşturmaktır. Örneğin, bir anahtar ve kilit birbirinin zıttıdır. Uzun olmasından dolayı anahtarda eril, çukur olmasından dolayı kilitte dişil enerji bulunur. Kilit büyüsü genellikle birinin kalbini kilitlemek içindir. Anahtar ve kilit birbirinden uzaklaştırılır ve o kişinin kalbinin büyü yapana sonsuza dek kilitli kaldığına inanılır. Peki bu büyü gerçekten tutar mı? Bazen evet, bazen hayır. Bu sadece yapan kişinin içsel güçlerine bağlı.

Aşk muskası gerçekten tutar mı?

Cevap evet ve hayır. Bu tamamen yapan kişiye, onun beyin gücüne, ne kadar görselleştirme yapabildiğine ve becerisine kalmış bir iştir. Bazıları aşk büyüleriyle ömrünü geçirir ve hiçbirini tutturamaz fakat bazıları da bir kez büyü yapar ve büyü tam anlamıyla tutmuştur. Aslında, kişinin sahip olduğu bu enerji alemi yetenekleri genellikle doğuştandır. Halk arasında “nefesi kuvvetli” dediğimiz hocalar aslında bu aleme hakim olmayı öğrenmiş ve yaptıkları büyüleri tutturan hocalardır. Aşk büyüleri için de aynı şey geçerli.

Aşk büyülerini tutturmak için öncelikle doğru araç gereçleri seçmek, güzel görselleştirme yapmak, inanmak ve en önemlisi tüm bunları bir araya getirme becerisine sahip olmak gerekir. Büyü yapmak tıpkı yemek yapmak gibidir. Yanlış malzeme kullanımı ya da yemeğin yanlış şekilde yapılması yemeğin kötü olmasına yol açacaktır. Her elin yaptığı yemeğin tadının farklı olması gibi her büyücünün de kendi tarzı vardır ve kendi enerji alemine hakimdir. İki büyücünün aynı işlemi yapması sonucu birininki tutabilir, diğerininki tutmayabilir. Bu tamamen bir beyin enerjisi kullanma yeteneğidir.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Aşk büyülerinin tutmama sebepleri nelerdir?

Bazı aşk büyülerinin tutmaması büyü yapılan kişinin manevi duvarıyla ilgilidir. Büyü yapacağınız kişinin maneviyatı da oldukça önemli. Bazılarının manevi duvarı o kadar kalın ve güçlüdür ki büyü yaparken resmen karşınızda delinmez ve aşılmaz bir duvar bulursunuz. Bu tip kişilerin genellikle falları da çıkmaz. Bunun sebebi bu manevi duvarın kalın olması ve kişinin iç dünyasıyla bağlantı kurmanın zor olmasıdır.

 

Muskanın tutup tutmaması aynı zamanda inançla da alakalıdır. İnanılmadan yapılan hiçbir büyü tutmaz. Beynimiz yalnızca inandığı şeyler için emir verir. Bu yüzden fiziksel alemde yalnızca “inanıyorum” diyerek inandığımızı sanıyorsak büyümüz tutmaz. Enerji aleminde gerçekten inanıyor olmak oldukça zordur. Kuşkusuz bir şekilde inanarak bir işlemi yapıyorsan başarılı oluruz. Görselleştirme de beyin gücünü ve inancı arttırmak amacıyla yapılır.

 

Görselleştirmeye birkaç örnek verelim: Bir elma alıp ikiye bölünür, elmanı çekirdeği kalbi temsil eder. Elmanın bir yarısı bir partner, diğer yarısı diğer partnerdir. Bu ikiye bölünmüş elma tekrar birleştirilir ve bağlanır. Her büyücü kendi dini inancına göre farklı dualar okuyabilir ya da sözler söyleyebilir. Tüm bu dua ve sözler inancı arttırma ve görselleşmeyle bütünleşmek içindir. Her zaman elma kullanılmak zorunda değildir. Bazen bir kilit ve onu kilitleyen anahtar, iki bez bebek ya da farklı çift objeler kullanılabilir. Tüm bunların amacı görselleştirmeyi güçlendirmektir.

 

Aşk muskasında bir başka dikkat edilmesi gereken unsur da hangi objenin kimi temsil edeceğine önceden karar vermektir. Rastgele baştan savma yapılan büyüler tutmaz. Objelerin temsil ettikleri kişiye ait olmaları ya da onları hatırlatan sıfatlara sahip olmaları da muskanın gücünü arttırır. Örneğin, bez bebeklerle aşk muskası yapılıyorsa bez bebekler temsil ettikleri kişilere benzetilmelidir. Yine buna benzer şekilde kilit büyülerinde uzun olmasından dolayı anahtar erkeği, çukur olmasından dolayı kilit kadını temsil eder. Burada, anahtarın kadını kilidin de erkeği temsil ettiği var sayılırsa görselleştirme güçlü olmayacaktır ve büyü başarısız olabilir. Yine, yapılan bez bebek büyüsünde bebek temsil ettiği kişiyi anımsatmıyorsa görselleştirme olmaz ve büyü tutmaz.

 

Semboller büyüde hayati rol oynarlar. Bize bir şeyi ya da birini hatırlatmak zorundalardır. Görselleştirme olmadan yalnızca beyin gücüyle büyü yapmak çok güçtür. Beyin vücudumuzda kontrol edilmesi en zor organımızdır. Kollarımız ve bacaklarımızı çok kolay kontrol edebiliriz fakat beynimize bir şey yaptırmak bundan çok daha zordur. Beyin gücünün arttırılması için büyü yapılan kişinin fotoğrafının kullanılması da gerekir.

 

Aşk muskası yaparken birleştirilmiş objelerin aynı yerde (aynı kavanoz, aynı kutu, aynı mezar vs.) toplanması büyü ilminde bağı güçlendirici unsur olarak görülür. Bunun tam zıttı olarak, iki objenin birbirinin zıt kutbu olan mekanlara (biri bir mezarın ayağına diğeri baş ucuna, iki farklı akan suya, biri bir şehre diğeri başka bir şehre vs) götürülüp bırakılması da ayırıcı unsurdur. Tüm bu  unsurları göz ardı ederek yapılan işlemlerde başarı sağlanmayabilir.

 

Büyü tutar mı tutmaz mı diye merak edenlere bir başka eklemek istediğim de muskanın yapılacağı zamanı iyi seçememenin de seansı negatif etkilemesidir. Aşk büyüleri genellikle astrolojide sevgi tanrısı Venüs saatlerinde yapılır. Diğer saatlerde yapmanız seansınızın gücünü azaltabilir. Aşk muskası tüm bu unsurları bir araya getirerek ve oyunu kurallarına göre oynayarak yapılırsa tutar. Fakat yine de tüm kurallar dikkate alınsa bile beyin gücü az olan birinin yaptığı aşk büyülerinin tutmama olasılığı oldukça yüksektir.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Aşk muskasının tutması manevi düzeyde işlerin nasıl döndüğünü anlamamızdan da geçer. Oyunu kurallarına göre oynamalı ve bu enerji alemine hükmetmeyi öğrenmeliyiz. Manevi düzeyse büyü evrendeki etki-tepki yasasıyla da ilgilidir. evrene verilen her eylemin karşılığı olarak evren de bize ona eş değerde bir enerji verir. Bu yasa sadece fizikte değil, genel olarak da geçerlidir. Verdiğimiz her şey farklı zamanda bize geri dönecektir.

 

Yapılan aşk muskası ya da diğer büyülerin tutmaması bazen eskiyi atıp yeniyi alamamayla bağlantılıdır. Büyü seanslarını yaptığımız bu fiziksel enerji aleminde şunu anlamalısınız: yeni bir bilinç, yeni bir gerçeklik ya da yeni bir farkındalık istiyorsanız eskiyi tamamen temizlemelisiniz. Bir binanın üzerine başka bir bina dikilmez. Eski binayı yıkıp arsanın temizlenmesi gerekir. Bir çok büyücünün en sık yaptığı hata budur. Eskiyi temizlemeden yeniyi getirmeye çalışır ve başarısız olurlar.

 

Hepimizin içinde gizli güçler var! Onları uyandırabiliriz ve kullanmamız için uygun hale getirilebilirler. Enerji transferi, meditasyon ve alıştırmalarla onlara ulaşılabilir. Fakat, bu güçler bazılarında fazla bazılarında azdır. Bu tıpkı yetenekli ya da yeteneksiz olmaya benzer. Nasıl, şarkı söyleyecek ya da resim yapacak yeteneğe sahip olanlar ve olmayanlar varsa gizli güçleri olanlar ve olmayanlar da vardır. Eğer büyü yapacak gizli güçlere sahip değilseniz vaktinizi bu alemde boşuna harcarsınız ve yaptığınız büyüler tutmaz.

YORUMLAR:

bottom of page