top of page

AŞK MUSKASI

magic.jpg

Aşk muskası nedir?

Aşk muskası evrenin gizli güçlerini ve görünmeyen boyutlarını kullanarak birinin kalbine etki etme yöntemidir. Bu büyü bazen havas ilmindeki esmaların, tılsımların, sayı ve harflerin ve tüm bunların geometrik şekillerin içine hapsedilmesi yardımıyla yapılabilse de bazen yalnızca beyin gücü ve bazı malzemelerle bu gücü görselleştirerek yapılmaktadır. İşin ehli kişiler tarafından yapılırsa her iki şekilde de etki eder fakat aşk muskası yaparken gerçekçi beklentiler içinde olmak ve bazı kural ve kaidelere uymak gerekir.

 

Bu yazıyı yazarken başta şunu anlatmak isterim ki aşk muskası ya da diğer büyüler hakkında bir çok kişi yanılgı içerisindedir. Bu tip büyüleri yapabilmek için gerçekçi arzular içinde olmamız gerekir. Bir büyünün etkili olabilmesi için büyü yapan kişinin maneviyatının büyü yaptığı kişinin maneviyatına galip gelmesi şartı bulunur. Örneğin, bir erkeğe aşk muskası yapılacaksa o erkeğin öncelikle başka bir kadına olan aşkının ve maneviyatının ne kadar güçlü olduğuna bakılır. Yapılacak aşk muskası bu erkeğin diğer kadına olan aşkından daha güçlü olmayabilir ve bu durumda etkisiz olacaktır. Büyü her şeyin garantisi değildir ve etki etmeyeceği durumlar da vardır.

  

Aşk muskalarıyla ilgili anlamamız gereken bir diğer husus da yaşamımızı yalnızca fiziksel alemimizin etkilemediği gerçeği. Bilincimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve tüm bunların oluşturduğu enerjik güçler aslında yaşam gerçekliğimizi oluşturur ve fiziksel düzeyde bizim için bir şeyleri değiştirebilecek ve etkileyebilecek güçtedir. Tüm bu enerjilerin oluşturduğu titreşimler fiziksel boyutta bizim için bazı kapıları açar ya da kapatır. İşte büyünün etkisi yalnızca bundan ibarettir. Büyüden beklentiler de bundan fazlası olmamalıdır.

Aşk muskasında bir çok kişi koyun kalbi kullanır fakat böyle bir şart bulunmaz. Bazen yalnızca havas ilmi, esmalar, harfler, rakamlar ve ayetler ve bunları bazı geometrik şekiller içine hapsederek de aşk muskası yapılır. Hatta aşk muskasını bez bebekler ve bu bebeklerin kalbine iğne batırarak kalp sızısı oluşturma şeklinde yapanlar vardır. Kısacası, aşk muskası yapmanın bir çok şekilleri bulunur ver her büyü yapan kişi kendi metodunu seçme konusunda özgürdür. Peki tüm bu aşk muskaları işe yarar mı? Cevap hem evet hem hayır. İşin ehli ve beyin gücü yüksek kişilerce yapılırsa evet, aksi taktirde hayır.

Aşk muskası nasıl yapılır?

Aşk muskalarında genellikle işlem yapılacak kalbi temsilen bir obje seçilir ve bu objeye fiziksel alemde uygulanan her işlemin zihinsel boyutta o kişiye yönelik bir enerji oluşturacağına inanılır. Bu obje bazen bir koyun kalbi, bazen bir yumurta, bazen bir bez bebek hatta bazen yalnızca kağıt üzerine çizilen geometrik bir şekildir. Büyüyü yapan kişi koyun kalbinin ya da seçilen objenin tesir etmek istediği kişinin kalbi olduğuna inanarak  bazı işlemler gerçekleştirir ve bu işlemlerin etkilerinin zihinsel boyutta gerçekleşmesini bekler.

 

Bazı aşk muskalarında bir kilit ve bir anahtar kullanılır. Kilit tesir edilmesi istenen kişinin kalbini temsil eder. Bu kilidi açan ve kapayan yalnızca bir anahtar vardır. Kilit bu anahtarla kilitlenir ve bir hem kilit hem anahtar birbirlerinden ayrılır (bazen her ikisi farklı mezarlara gömülür). Bunun büyü ilmindeki manası ölene kadar bir kişinin kalbini kendisine kilitlemektir. O anahtar o kilidi açmadığı sürece filan kişinin kalbinin filana kilitli olduğuna inanılır. Mezara gömülen büyülerde genellikle “ölene kadar” teması vardır ve bu büyülerin bozulamayacağına inanılır.

 

Yukarıdaki kilit örneğinin dışında aşk muskasının yapılabileceği bir çok çeşit ve ritüeller vardır. Bunların bazılarında çift ve zıt objeler (eril-dişil gizli güçler) kullanılır. Örneğin, iki koyun kalbi, 2 sembolik kalp, 2 anahtar, 2 bez bebek (voodoo büyüsü) 2 yumurta bir anahtar ve bir kilit veya bağlanması gereken iki ip (bazen de bağırsak). Tüm bu objelerin genellikle çift kullanılmasının sebebi birinin erkeği diğerinin dişiyi temsil ediyor olmasıdır. Bu objeler genellikle birbirlerine yakınlaştırılır, yapıştırılır ya da bağlanır. Bunun tam zıttı objelerin birbirinden ayrılarak uzak yerlere gömülmesi büyüleri ise ayırma büyüleridir.

 

Büyücüler aslında kozmik savaşçılardır. Evrenin gücünü keşfetmiş ve kullanmayı bilen kişilerdir. Kozmik enerjileri kullanarak yapılması ve yapılmaması gerekenleri iyi ölçüp tartan kişilerdir. Evrendeki elementleri ve bu elementlerin birbirileriyle olan ilişkilerini çok iyi anlar ve bu gizli güçleri hesap ederek çalışırlar.

Koyun kalbi kullanılan aşk muskasının islami uygulama şekli bir koyunun kalbine 40 iğneyi 40 Yasin suresi kullanarak saplamaktır. Bu işlem yapılırken etkilenmek isteyen kişinin resmine sürekli bakılır ve koyun kalbinin o kişinin kalbi olduğuna kuşkusuz inanç şarttır. Fakat farklı dinlerde de bu büyü çokça kullanılmıştır. Bu büyüde koyunun (erkek için koç kalbi kullanılır) kalbinin o kişinin kalbini temsil ettiğine inanılır. Genellikle büyülü kalp bir mezara ya da kora gömülür.

Aşk muskası tutar mı?

Aşk muskaları tutar mı sorusuna verilecek cevap hem evet hem hayır. Aslında yalnızca aşk muskası değil tüm büyüler için aynı cevabı verebiliriz. Bir büyü beyin gücü yüksel ve manevi alemi kontrolü altına almayı başarmış bir medyum ya da hoca tarafından yapılırsa tutar aksi taktirde yapan kişi için zaman kaybıdır. Büyü aslında fiziksel alemde bazı objelerin kullanılarak görselleştirme yapılması ve bu görselleştirme ile zihinsel boyuta etki etme sanatıdır. Doğru yapıldığı taktirde tutar.

 

Aşk muskası yapımında bilinmesi gereken diğer bir kural genellikle zıt gizli güçlerin kullanımı kuralıdır. Bağlama büyülerinde 2 obje birbirine yakınlaştırılır ya da bağlanır, ayırma büyülerinde ise bu işlemin tam tersi 2 obje birbirinden ayrılır ve genellikle bir mezarlıkta biri bir mezarın ayak ucuna diğeri başına gömülür. Genellikle “bu iki yumurta nasıl birleşemiyorsa, falan ve falan kimse de asla birleşemesin” gibi sözler ve ritüeller uygulanır. Kişi amacını beyninin gücüyle ve görselleştirerek uygulamaya çalışmaktadır. Fakat ne kadar başarılı olur? Bu tamamen onun beyin gücüne bağlı. Evet, başarılı olabilir, hiç etki de etmeyebilir.

Aşk muskası fiziksel alemin dışındaki enerji aleminde gerçekleşir. Heceleme, konsantre olarak okuma, semboller ya da araç gereçlerle görselleştirme gibi uygulamalar aslında beyin gücünü arttırmak ve arzu edilen işin olmasını sağlamak içindir. Çünkü, bir büyü ne kadar iyi görselleştirilir ve ne kadar inanılarak yapılırsa o kadar etkili olacaktır. Ağızdan çıkan sözler inanılarak çıkarsa bizim için kehanet oluştururlar. Havas ilminde buna kelam ilmi denir. Bazı sihirli cümleler, sözler ya da esmaların kullanım alanları vardır. Tüm bunlar aşk muskası yaparken de kullanılabilirler.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Aşk muskasını ne zaman etki eder?

Bir çok kişinin en büyük yanılgıya düştüğü konu aşk muskasının ne zaman etki edeceği konusudur. Bir aşk muskası yaparak ertesi gün büyülü kişinin aşk mesajları atmasını beklerler. Aslında buradaki en büyük sorun büyünün nasıl işe yaradığını ve manevi boyutun kurallarını bilmemektir. Büyü yapan kişi aslında o anda sadece bir tohum ekmiş sayılır ve bu tohumun önce büyümesi sonra meyve vermesini beklemek gerekir. Dolayısıyla, aşk büyüsü de bir tohum ekmeye benzer ve hemen etki etmesini beklemek yanlıştır.

 

Bir aşk muskası yapılırken aslında zihinsel boyutta düşünce tohumları ekilir. Düşünceler hareketlerimizi ve verdiğimiz kararları etkiler. Verdiğimiz kararlar davranışlarımızı ve eylemlerimizi etkiler. Davranış ve eylemlerimiz de yaşamımızdaki olayları ya da aldığımız sonuçları. Eğer çok karmaşık bir mesele için büyü yapılmışsa bu davranışların öncelikle arzu ettiğimiz olayın önündeki engelleri kaldırması gerekir. Engeller kalkmazsa arzu ettiğimiz sonuç olmaz.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Asla unutmamalısınız ki aşk muskası yalnızca arzulanan yönde bir hareket yapabilir fakat bir işin kesin ve net bir şekilde olmasını asla sağlamayacaktır. Arzu ettiğiniz alanda iyileştirmeyi hızlandıracak ve engelleri ortadan kaldıracaktır. Yine de bir işin olmasında büyü hiçbir zaman tek başına yeterli olmaz. Örneğin, bir ilişkinin önünde çok büyük engeller varsa ve olmasını engelliyorsa yapılan büyünün gücü bu engellerin gücünü aşamayabilir ve olay muskaya rağmen olur. Diyelim ki bir erkeğe aşk muskası yapılmış fakat bu erkek zaten bir kadına deli gibi aşık. Yapılan büyünün gücü o erkeğin o kadına aşkının gücünden daha az ise büyü asla etki etmeyecektir. Diğer muskalar için de aynı durum söz konusudur.

YORUMLAR:

bottom of page