top of page

Aşk büyüsünün etkileri nelerdir?

magic.jpg

Aşk büyüsü ruhsal alemde ve zihinsel boyutta birini hapsetme ve düşüncelerini ele geçirme planıdır. Bir başka deyişle, aşk büyüsü bir kişinin aklını, zihnini ve kalbini tek bir kişiye odaklama sanatıdır. Etkileri yalnızca zihinsel enerji boyutunda görülür fakat işin ehli bir büyücü tarafından yapılmışsa büyülenmiş kişinin hareketlerini ve aşk hayatına dair verdiği kararları etkiler.


Diğer büyüler gibi aşk büyüsü de aslında manevi ve zihinsel boyutta birinin zihnini ve düşüncesini hapsetme eylemidir. Tüm bunlar bizim çıplak gözle göremediğimiz ruhsal boyutta tezahür eder. Bu boyutta hiçbir şey elle tutulamaz ve gözle görülemez. Oradaki her şey yalnızca enerjidir. Ruhsal boyuttaki varlıklar oranın yöneticileri ve iş görenleri haline gelmişlerdir. İnsanlara gönderdikleri titreşim ve enerjiyle insanları fiziksel olarak yönetemez ve insana zarar veremez olsalar bile zihinsel boyutta insanı köleleştirecek kadar etkilidirler.

Aşk büyüsü karşılıksız sevginin karşılıklı çekime dönüştürüldüğü bir ruhsal alem sanatıdır. Bu tılsımı yapmanın çok fazla çeşidi olsa da genel olarak her iki partneri temsil eden objeler seçilir ve güzel kokular eşliğinde bu iki objenin birleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi sağlanır. Ruhsal alemdeki bu performans görselleştirmeden başka bir şey değildir. Birleştirilen ve güzel kokuların yardımcı olduğu bu iki objenin her biri bir partnerin ruhsal bedenidir. Onlar nasıl uyum içinde birleşiyor ve kaynaşıyorsa o iki kişinin de birbirine yöneleceği ve karşılıklı çekim hissedeceği varsayılır.


Aşk büyüsü doğru yapıldığında çok etkili olabilir. Bir kişinin tüm duyguları, düşünceleri kısacası ruhsal alemi tek bir kişiye odaklanır ona hapsedilir. Bu büyü aslında çok acımasız bir büyü olabilir. Büyülenmiş kişi yemek yerken, yürürken hatta uyurken bile büyülü olduğu kişiyi düşünür ve onun yakınında olmak ister. Fakat bir aşk büyüsünü bu kadar başarılı kılmanın da kural ve kaideleri var. Her aşk büyüsü bu kadar tutmaz, hatta bazen yalnızca zaman kaybıdır hiç tutmaz.

Aşk büyüsü eski devirlerden beri hemen hemen tüm toplumlar tarafından kullanılmıştır. Afrikada voodoo bez bebekleriyle çok etkili aşk büyüleri yapılırken İslam dininde Havas ilmi ve kelam ilmi kullanılmıştır. Yine voodoo bebekleriyle aynı etkiye sahip olan bal mumu da islamda çok kullanıldı. Bu inanışa göre gerek vooodoo bez bebekler gerek insana benzetilmiş balmumu olsun her ikisinde de amaç aynıdır. Bu suretler bir kişiye benzetilir ve aslında o kişinin ruhsal alemini temsil eder hale gelmişlerdir. Bebeğe ya da balmumu heykeline hangi işlem uygulanırsa o ruhun sahibinin başına aynı şeyin geleceği düşünülür. Doğal olarak 2 heykel ya da 2 voodoo bebeği birbirine bağlanarak gömülür. Bu iki kişinin ebediyen ayrılamayacaklarına inanılır.


Havas ilmiyle de aşk büyüsü yapılmaktadır. Bu ilimde esmalar harfler ve geometrik şekiller çokça kullanılır. Kullanılan bu esmalar, harfler ve geometrik şekillerde insan zihninin idrak edemeyeceği kadar çok büyük sırlar gizlidir ve bu sırları yalnızca bu ilmi yapan kişiler bilirler. Bazen yan yana çizilen iki geometrik şeklin her biri bir kişiyi ve onun dünyasını temsil eder ve çizgiler aslında manevi duvarlardır. Her iki partnerin ismi bir geometrik şekle hapsediliyorsa aslında zihinsel enerji boyutunda bu iki partner aynı dünyaya hapsolmuşlardır. Havas ilmindeki geometrik şeklin duvarlarını fiziksel boyutta göremez onu elleyemezler fakat manevi boyutta kendilerini aynı dünyada bir ilişki içinde hissederler.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Asla unutulmaması gereken gerek aşk büyüsü gerek diğer beyaz ve kara büyüler tüm bunların gerçekleştiği manevi alem yalnızca bir zihinsel enerji boyutudur ve bu boyutta işler fiziksel alemden çok farklıdır. Bu boyutta maddeye temas mümkün değil o zaman zarar görmek de mümkün olmaz diyebilirsiniz. Fakat işin özü böyle değildir. İçinde yaşamakta olduğumuz fiziksel alem aslında zihinsel alemin yalnızca yansıması ve sonuçlarıdır. Her nasıl önce düşünür sonra o düşünceyle hareket edersek manevi alemde de önce düşünür karar verir sonra bu kararı fiziksel alemde uygularız. Örneğin, bir araba sürerken arabayı nasıl süreceğimize, nereye gideceğimize, ne zaman duracağımıza aslında zihinsel boyutta karar veririz. Fakat bir kaza yaparsak bu bir fiziksel boyut sorunudur. Sürekli cinlerin zarar veremediğini, maddeye dokunamadıklarını ve ruhsal alemin etkisiz olduğunu düşünen insanlar aslında ruhsal alemin fiziksel alemdeki her şeyin tetikleyicisi olduğunu anlamalılardır.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page