top of page

Ara bozma muskası:

magic.jpg

Ara bozma muskası da diğer sihirler gibi düşünceyi niyetle aşılayarak zihinsel enerji boyutunda yükseltme ve o niyetin olmasıyla ilgilidir. Adında da anlaşılacağı gibi bu niyet 2 kişinin arasını bozmaktır ve bu yüzden yapılacak işleme uygun araçlar ve zihinsel enerji frekansı seçilir.


Muska yapmak niyetlerimizi gerçekleştirmek için enerjiyi tanımlama, yükseltme ve yönlendirme sanatıdır ve özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda, aşk ve ayırma büyüleri yaşamımıza pozitif enerji davet edebileceği gibi negatif enerjiyi de çağırır. Aşk büyülerini bir kişiyi romantik duygular beslemeye zihinsel boyutta zorlayıcı bir araç olarak düşünürsek ara bozma muskası da bunun tam tersine bir kişinin başkasından ayrılması için zorlayıcı etki yapan bir muskadır ve kara büyüler sınıfına girer.

Muskada niyet ve inanç temel ikilidir. Basitçe söylemek gerekirse muskanın tutmayacağına ve işe yarayacağına inanmıyorsanız, işe yaramayacaktır. Sadece büyücülükte değil hayatta genel bir prensip vardır, iradenize inanmak çok önemlidir. Olmayacak diye başladığınız hiçbir iş olmaz. Kavuşturma ve ayırma muskalarında da durum bundan farksız aslında. Bu muska tutmaz diyerek yapılan hiçbir muska tutmaz. Kuşkusuz inanç gerekli fakat bu kuşkusuz inanç zihinsel enerji boyutunda öyle bir durumdur ki ağzın söylediğini zihnin de kabul etmesi gerekir. Bir başka deyişle, ağzınızla “inanıyorum” demek yetmez.


İnsan zihninin muskadaki önemini şöyle özetleyelim: İnsanlar her gün fikirleriyle fiziksel boyutta dünyayı değiştirmektedirler. Bugün kurulmuş dev şirketlere ve bu şirketlerin yaşamımızı nasıl değiştirdiklerine bakın. Sosyal medyanın yaşamımızı değiştirmesi, teknolojik icatlar ve kullandığımız her şey her zaman bir “zihinsel enerji” boyutu evresinden geçmişlerdir. Bir başka deyişle, onları önce biri düşünür sonra yaratır. İnsan zihni her ne kadar “görünmez enerji” boyutu olarak algılansa da hareketlerimize ve davranışlarımıza etkili olan bir boyuttur.

Ara bozma muskası yapacak kişiler bu enerji boyutunun yalnızca enerji boyutu olmadığını anlamalılar. Orada gerçekleşen her değişim fiziksel enerji olarak bize yansıyabilir. Birleştirme muskalarında ilahi bir enerji kullanılırken ara bozma muskalarında genellikle şeytani ve karanlık enerji kullanılır. Bazı güce sahip olduğu sihirli sözcükler, güçlü esmalar hatta havas ilmi bile bu işe alet edilmiştir. Bu şekiller ve yazılar bazen bir kağıda yazılıp çizilir ya da bazı materyallerle görselleştirilerek bir yerde muhafaza edilir veya gömülür.


Esasında muska ilimlerinde birbirine zıt 2 temel kullanım vardır. Birleştirme ve ayırma. Birleştirme muskalarında her iki kişiyi temsil eden objeler aynı yerde ve genellikle birbirine temas edecek şekillerde muhafaza edilir ve bu kişilerin tıpkı o objeler gibi daima birlikte olacağına, birlikte yaşayacaklarına inanılır. Ayırma ya da ara bozma işlemlerinde bunun tam zıttı olarak iki kişiyi temsil eden objeler bir daha asla bir araya gelmeyecekleri şekilde birbirinin uzağında saklanır. Birinin bir şehirde denize diğerinin başka bir şehirde denize atılması gibi. Her nasıl o denizin suları ve objeler asla birbiriyle kavuşmaz ise o iki kişinin da asla kavuşamayacaklarına inanılır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Ara bozma muskaları bazen bu objelerin uzaklaştırılması şeklinde değil birbirlerine karşı ters çevrilmeleri şeklinde yapılır. Hatta bazıları daha acımasız olarak iki objenin arasına domuz yağı, sidik ya da kötü kokulu bir madde de sürerek soğukluğu arttırmayı amaçlamaktadırlar. Örneğin, bir kadınla erkeği temsil eden bez bebekler dikilir ve bu bebekler sırf sırta verilerek aralarına kötü kokulu bir madde, idrak ya da domuz yağı koyularak bir yerde muhafaza edilirler. Bu kadınla erkek her ne kadar bir arada olsalar da birbirlerine karşı hep zıt tavırlar alırlar, zıt yönlerde ilerlemek isterler ve daima soğuk olurlar.


Havas ilmi ise ara bozma muskalarını yalnızca kağıt kalem üzerinde yapar. Fakat işlevi aynıdır. İki geometrik şekil çizilir, bu şekillerin kesiştiği hiçbir nokta yoktur.  Kadın ve erkeğin adları farklı geometrik şekillerin içine yazılarak hapsedilir. Aslında zihinsel enerji boyutunda bu işlem kadınla erkeği farklı dünyaların insanları olarak farklı kafeslere hapseder. Aynı evde yaşasalar da hiçbir konuda birleşemezler çünkü zihinsel enerji boyutunda farklı bölgeler içerisinde hapsolmuşlardır. Bu muskanın daha acımasız bir versiyonu da bu iki geometrik şeklin arasına bir tiksinti duvarı çizmek hatta bu duvarı gizli güçleri olduğuna inanılan ayet ya da esmalarla kalınca yazmak muskanın ara bozma etkisini arttıracaktır.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page