top of page

Ara bozma büyüsü nasıl yapılır?

magic.jpg

Büyü, eski zamanlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir ve insanlar büyünün her çeşidine yönelmişlerdir. Fakat, büyünün en yaygın kullanım alanlarından biri aşk büyüleri olduğu gibi ara bozma büyüleri olmuştur. Ara bozma büyüsünün nasıl yapıldığı konusuna değinmeden önce büyünün işlev gördüğü enerji alemi hakkında biraz bilgi vermek sanırım daha doğru olacaktır.


Öncelikle, enerjinin sadece enerji olmadığını anlatarak işe başlayacağım. Ondan, küçük bir kıvılcım ve hareket yaratılabileceğini ve bu hareketin başka hareketleri tetikleyebileceğini bilmelisiniz. Enerji boyutunda birbirine zıt tanrısal ve şeytani enerji olmak üzere 2 enerji çeşidi vardır. Tanrısal enerji genellikle iyi ve ilahi işler için kullanılır. Adından da anlaşılacağı gibi şeytani enerji bunun tam zıttı kötü işler içindir. Şeytani enerji kullanılan büyülerde genellikle kötü kokular ya da kötü kokulu cisimler kullanılır.

Gelelim büyü ilminde bir başka boyuta: görselleştirme ve görselleştirmenin önemi. Zihinsel enerji boyutunda bir eylemi gerçekleştirmenin en güzel yolu görselleştirmedir. Bu örneğin, 2 isim ya da 2 resim arasına bir çizgi çekmek ve bu çizginin bir ayrılık duvarı olduğunu varsaymak gibi bir şey. Büyü yapan kişi aslında bu çizgiyi çekerek 2 kişi arasında ayıraç görevi yapan bir duvarı inşa ederek bu kişilerin ayrılmalarına yol açacak ilk enerjiyi göndermiş olur. Burada görselleştirmenin amacı zihinsel enerji aleminde gerçekleşmesi gereken bu eylemi fiziksel alemde gerçekleştirerek etki sağlamaktır.


Büyü ilimleri her ne kadar yalnızca objeler, harfler, isim ve rakamlardan ibaret görülse de göründüğünden çok daha derindir ve derin etkiler yapabilir. Bu ilim, tüm bu objeler ve semboller ve diğer yapı taşlarıyla kurulmuş bir düzenden çok daha fazlasıdır. Bu ilimde bilinmeyen alemlerden ve yıldızlardan gelen enerjiler de bulunur. Sihir olarak adlandırılan uygulamalar arasında kehanet, astroloji, büyüler ve simya vardır. Büyünün amacı bilgi, güç, sevgi veya zenginlik elde etmektir. Bazen bir hastalığı iyileştirmek veya tehlikeyi bertaraf etmek için yapılır. Büyünün etkililiği genellikle görünmeyen güçlere erişimi olduğu düşünülen büyücünün durumu ve performansı ve bu güçleri manipüle etmek için uygun kelimeler ve eylemler hakkında özel bilgi ile belirlenir.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Ara bozma büyülerinde genellikle arası bozulması gereken kişilerin her biri için bir obje seçilir (2 yumurta ya da 2 ceviz gibi). Bu uygulamada bu objeler bir daha asla kavuşmayacakları gibi birbirinden uzak yerlere atılır ya da gömülürler. Örneğin, 2 farklı akarsuya atmak, 2 farklı şehirde gömülmek ya da bir objenin bir mezarın ayağına ve baş ucuna gömülmesi gibi. Buradaki nihai amaç elbette yine görselleştirmedir. Büyücü bu iki objenin asla kavuşmayacağını bildiği gibi o iki kişinin de asla kavuşmamasını temenni edeceği bir seansı yapar.


Ara bozma büyüsünde bazen her iki kişiyi temsil edecek birer objeye gerek yoktur. Havas ilminde bu kişilerin yalnızca isimleri yeterlidir. Bu isimler bazı sihirli sözlerle, esmalar ya da ayetler aracılığıyla farklı geometrik şekiller içerisine hapsedilirler. Örneğin, Ahmet isminde birinin isminin bir çember içine Ayşe isminde birinin de başka bir çember içine yazılması ve her iki çemberin de kesiştiği hiçbir noktanın bulunmaması da yine görselleştirmeyle ilgilidir. Hatta büyünün etkisini arttırmak için bu çemberler arasına çizgiler (ayrılık duvarları) çizilebilir. Bazı büyücüler bu etkiyi kat kat arttırmak için bu duvarları çizgi olarak değil sihirli sözler ya da Kuran’dan ayetler kullanarak yazı ile çizmektedir. Örneğin, bu iki ismin arasına Ayet’el Kürsi ile kalın bir duvar örmek gibi. Eğer büyü tesirli olursa o iki kişi asla birbirine kavuşamaz, yolları asla kesişmez.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

Ara bozma büyülerinin performansa da dayanabilir. Bir çoğumuz büyü yaparız fakat herkesin büyüsü tutmaz. Bunun sebebi büyücünün ruhsal alemi ile bağlantı kuramamasıdır. İnanmadan yapılan işlemler ya da ruhsal enerjiye ulaşamadan yapılan uygulamalar başarısız olacaklardır. Büyü performansı aynı zamanda hitap edilen ruhsal güçler, hasta-danışan ya da topluluk gibi bir izleyici kitlesini de varsayar.


Tüm bunların yanı sıra ara bozma büyüsünü yapacak kişinin tüm manevi alanlarda uzman olması, astroloji ve numeroloji ile ilgili bilgi sahibi olması ve pisişik güçlerinin bu seansı yapmaya yetecek kadar fazla olması gerekir. Ayırma seansları genellikle şeytani enerji kullanılan seanslardır ve büyücü tanrısal ve şeytani enerji arasındaki dengeyi bulmayı bilmelidir.

YORUMLAR:

bottom of page