top of page

AKIL BAĞLAMA BÜYÜSÜ

magic.jpg

Akıl bağlama büyüsü nedir?

Akıl bağlama büyüsü telepati ya da evrenin gizli güçlerini kullanarak uzaktan birine etki etme ve akıl çekme yöntemidir. Akıl bağlama büyüsünde asıl amaç karşı taraftaki partneri bağlamak, sürekli büyü yapan kişiyi düşünmesini sağlamak ve onu kendine çekmektir. Bu büyü, çok kolay olmamakla birlikte telepatik güçleri yüksek biri tarafından yapılması gerekir aksi taktirde tutmayacaktır.

 

Akıl bağlama büyü türleri eski devirlerden beri insanların ilgisini çekmiş ve bir çok kültürde kullanılmıştır. Bazen resim üzerinden, bazen bazı materyaller kullanarak ve görselleştirme yaparak bazen havas ilmini kullanarak yapılmıştır. Bütün akıl bağlama büyülerinde tek amaç vardır: karşı tarafın aklını büyü yapan kişiye çekmek. akıl bağlama büyüsüne kalan kişi eğer büyüyü yapan işinin ehliyse sürekli onu düşünür ve sürekli onu aramak ister.

 

Akıl bağlama büyüsünün çok farklı yapılış şekilleri bulunmaktadır ve her kültürde farklı biçimlerde yapılmıştır. Afrika’da bu büyü voodoo yani bez bebek büyüsü olarak yapılırken Müslüman uygarlıklarda genellikle havas ilmi ve bu ilme dahil bazı esmalar, harfler, sayılar ve geometrik şekiller hapsedilecek şekilde kullanılmıştır. Fakat tüm bu farklı uygulama biçimlerine rağmen tüm bu akıl bağlama büyülerinin tek ortak yönü akıl bağlamaya ve karşı tarafı düşürmeye odaklı olmalarıdır. Genellikle kişinin aklını temsil eden bir obje alınır ve bu objeye yapılan bazı işlemlerle akıl bağlanır.

 

Havas ilmindeki akıl bağlama büyüsü diğerlerinden biraz farklıdır. Havas ilmi, esmalar, harfler, ayetler ve bazı geometrik şekillerle uygulanır. Kullanılan bu esmalar, harfler ve geometrik şekillerde insan zihninin idrak edemeyeceği kadar çok büyük sırlar gizlidir ve bu sırları yalnızca bu ilmi bilen kişiler anlayabilirler. Bu geometrik şekiller çiziliş biçimlerine göre kişinin aklını temsil ederler ve o geometrik şeklin içine büyü yapanın ismi yapılır ve daha farklı duvarlar (çizgiler) örülerek isim aklın (geometrik şeklin) içine hapsedilir. Havas ilminde akıl bağlama büyüsünün mantığı genellikle budur.

 

Akıl bağlama büyülerinin bir diğer yapılış biçimi ise bir kişinin fotoğrafını bir geometrik şekil içine hapsetme metodudur. İçi boş bir obje genellikle büyü yapılan kişinin aklını temsil eder. Bu içi boş objenin içine büyü yapan kişiyi temsil eden başka bir obje ya da onun fotoğrafı koyulur. Bazıları bu büyü çeşidinde o kişinin dna sını taşıyan bir eşya ya da onun taktığı yüzüğü koymayı uygun bulurlar. Bu büyüden sonra büyüye maruz kalan kişinin aklında sadece büyüyü yapan olacaktır. Akıl bağlama büyüsünde de diğer büyülerde olduğu gibi mantık yine görselleştirmedir: boş bir cisim (büyülü kişinin aklını temsil eden obje) ve onun içinde yalnızca bir şey (büyü yapan) bulunur.

Akıl bağlama büyülerinin bazıları Havas ilminin parçasıdır ve yalnızca kağıt üzerinde yapılırlar. Yine burada geometrik şekiller içerisine hapsetme metodu kullanılacaktır. Hapsetme işlemi bazı esma ya da ayetlerle sağlanır. Aslında bu esma ya da ayetler bir duvar görevi görürler. Örneğin birinin aklını bi geometrik şekil içerisine hapsetme ve bu geomertik şeklin duvarlarını bazı esma ya da ayetler ile örmek. Genellikle yazılacak esma ve ayetlerin sayıları numerolojik olarak önemi olan daha önce belirlenmiş sayılardır.

Akıl bağlama büyüsü nasıl yapılır?

Akıl bağlama büyüsünde de esas diğer büyülerdeki gibi önelikle kişinin aklını temsil edecek objenin seçimidir. Bu büyüdeki tek mantık o objenin kişinin aklını temsil ettiğini bilmektir. Akıl bağlama büyülerinde bazen bez bebekler, yumurta hatta kilit kullanılır . Eğer kilit kullanılıyorsa kişinin aklı yalnızca büyü yapana kilitlenir ve anahtar kilidi bir daha açmayacak şekilde birbirinden uzaklaştırılır. Buna göre o anahtar o kilidi açmadığı sürece büyülü kişinin aklı büyü yapana kilitlenmiştir.

 

Akıl bağlama büyüsü de diğer büyüler gibi içinde yaşadığımız ve algıladığımız fiziksell alemde değil zihinsel alem enerjisi boyutunda gerçekleşir. Diğer büyüler gibi bu büyüyü de yaparken iyice konsantre olmak, hecelemek ve beyin gücünü arttırmak gerekir. Çünkü, büyü ne kadar iyi görselleştirilir ve ne kadar inanılarak yapılırsa o kadar etkili olacaktır. Ağızdan çıkan her söz inanıldığında aslında bir kehanettir.


Akıl bağlama büyülerinde yapılan en büyük hata:

Akıl bağlama büyülerinde yapılan en büyük hata konsantrasyon  eksikliği ya da innaç eksikliğidir. Aynı zamanda iyi  görselleştirme daha güçlü etkiye yol açacaktır. Görselleştirme büyü ilminde bir arzuya odaklanarak bunu bazı araç gereçler kullanarak gerçekleştirme çabasıdır. Örneğin, bir bez bebek dikilir ve bu bebek büyü yapılacak kişiye benzetilir ve bu bebeğin bir kişiyi temsil ettiği düşünülür. Bu bebeğin başına ne gelirse temsil ettiği kişinin başına da aynısının geleceğine inanılır. Bebek kişiye ne kadar çok benziyorsa görselletirmenin etkisi o kadar büyük olacaktır.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Akıl bağlama büyüsü tutar mı?

Akıl bağlama büyüsü tutar mı sorusuna verilecek iki cevap vardır: bazen evet bazen hayır. Akıl bağlama büyüsünde de her büyüde olduğu gibi büyünün tutup tutmaması tamamen yapan kişiye, onun beyin gücüne, ne kadar iyi ya da kötü görselleştirme yapabildiğine ve becerisine kalmış bir iştir. Bazıları akıl bağlama büyüsü ya da diğer büyülerle ömrünü geçirir ve hiçbirini tutturamaz fakat bazıları da bir kez büyü yapar ve büyü tam anlamıyla tutmuştur. Aslında, kişinin sahip olduğu bu enerji alemi yetenekleri genellikle doğuştandır. 

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page