top of page

Bir erkeği eve bağlama büyüsü:

magic.jpg

Büyü, içinde bulunduğumuz maddi-manevi alemler dualitesinin bir parçası olarak evrendeki çok katmanlı enerji ağına müdahale etme sanatıdır. Bu dualitede bir gözle gördüğümüz maddi alem bir de gözle göremediğimiz manevi alem bulunur. Aslında gözle gördüğümüz bu maddi alemdeki her hareket manevi alemde tetiklenen bir enerjinin tezahür bulmuş halidir. Bir erkeği eve bağlama büyüleri de buna istisna olmayacak şekilde manevi alemde (zihinsel enerji boyutu) o erkeği gözle görülmeyen bir zincirle bağlama işlemidir.


Bir erkeği eve bağlama büyüsü en çok voodoo bez bebekleri kullanılarak yapılır. Fakat, yine de bu büyünün bez bebekler dışında da çok fazla yapılış şekli vardır. Bez bebek yerine islami büyücülük bal mumu kullanmıştır. Havas ilminde ise geometrik şekiller, esmalar ve tılsımlı sözcükler vardır. Bir erkeğin ismi bir geometrik şeklin içerisine hapsedilir. Erkek o şekli fiziksel boyutta göremez ona dokunamaz fakat manevi boyutta kendisini bir evin içine hapsolmuş hisseder. Evden çıkmak istemez eşine ve evliliğine bağlanır.

Bir erkeği eve bağlama büyüsü eğer voodoo bez bebekleri ile yapılıyorsa genellikle bir bez bebek evi temsil eden bir objenin içerisinde hapsedilir. Bebeğe büyülenecek kişinin ismi koyulur, onunla konuşulur ve ona asla evden dışarı çıkmaması, eşine bağlı olması ve başkalarıyla ilgilenmemesi gibi cümleler ifade edilir. Aslında büyülü kişiyi temsil eden bebek onun ruhsal enerjisidir ve bu büyü işin ehli bir medyum tarafından yaparsa çok tesirli olacaktır. Bebeğe verilen her mesaj büyülenmiş kişinin ruhuna transfer olur.


Bir erkeği eve bağlama büyüsünde kullanılan bir çok teknik vardır fakat bunların hemen hemen hepsinde metod aynıdır. O erkeğe manevi sınırlar çizmek! Gerek Havas ilmi gerek bez bebek büyülerinde aslında erkek fiziksel boyutta değil zihinsel boyutta bir alana (evine) hapsedilir. Bu büyünün işe yarama sebebi erkeğin zihinsel olarak evden dışarı çıkmak istememesidir. Büyülenmiş erkek kendisi için çizilmiş sınırları göremez ve onlara dokunamaz fakat manevi boyutta bu sınırları hisseder.

Bir erkeği eve bağlama büyüsünde çizilen sınırların etkisini daha da arttırmak için bazen domuz yağı ya da kötü kokulu maddeler kullanılır. Kapıların eşiğine domuz yağı sürmek de oldukça yaygın bir yöntemdir. Büyülenmiş erkek kapıdan dışarı çıkmak istemez. Çünkü bu sınır çizgisini fiziksel boyutta göremiyor olsa bile ruhsal boyutta hisseder. Ayakları onu evden çıkmaya yöneltmez, ruhu ve zihni o kapının eşiğinden geçmeyi arzu etmez. Domuz yağı bir erkeği eve bağlama büyüsünde çok etkili bir araçtır.


Bir erkeği eve bağlama büyüsünde en çok kullanılan yöntemlerden biri de manevi zincir yöntemidir. Erkeği zincirleme işlemi ruhsal boyutta yapılır. Erkeği temsil eden obje (bez bebek ya da balmumu olabilir) gerekli tılsımlı sözcükler ya da esmalar okunarak evde gizlenmiş bir yere zincirlenir. Erkek her ne kadar o zincirleri göremese ya da bulamasa da kendini o büyü var olduğu sürece eve zincirlenmiş hissedecektir. Bu yöntem de oldukça etkili bir yöntemdir.

BURÇLAR ve BURÇ UYUMLARI

parlak zodiac.png

Bazen bir erkeği eve bağlama büyüsü uzaktan da yapılabilir. Kurban olarak seçilen erkek binlerce kilometre uzakta oturuyor olsa bile işin ehli büyücüler ve cadılar bu büyüyü yapmanın yolunu her zaman bulmuşlardır. Eve bağlanan erkeği temsil eden obje her ne kadar o erkeğin evinde saklansa da bazen bu objeyi evin yakınlarında bir mezarlığa gömmek de büyünün tesirli olması için yeterlidir. Hatta bazı büyücüler bir erkeğe onun haberi olmadan bir şeyler yedirip içirerek de bu büyüyü yapmışlardır.


Bir erkeği eve bağlama büyüsü her ne kadar bazıları tarafından beyaz büyü olarak görülse de kara büyü çeşitlerine girer. Tüm kara büyüler gibi bir erkeği eve bağlama büyüsü de aslında  manevi ve zihinsel boyutta kurbanın zihnini ve düşüncesini hapsetme eylemidir. Tüm bunlar bizim çıplak gözle göremediğimiz ruhsal boyutta tezahür eder. Bu boyutta hiçbir şey elle tutulamaz ve gözle görülemez. Oradaki her şey yalnızca enerjidir. Ruhsal boyuttaki varlıklar oranın yöneticileri ve iş görenleri haline gelmişlerdir. İnsanlara gönderdikleri titreşim ve enerjiyle insanları fiziksel olarak yönetemez ve insana zarar veremez olsalar bile zihinsel boyutta insanı köleleştirecek kadar etkilidirler.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Tarotmatik.com

Kahve falı bak

kahvefalikursu.com

Rüya Tabirleri

Ruyoka.com

YORUMLAR:

bottom of page